Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Пътеводител за професионално ориентиране WishBox

No description
by

Elena Georgieva

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Пътеводител за професионално ориентиране WishBox

Проект "Интерактивен СИП за професионално ориентиране"
цел & предназначение

Проектът "Интерактивен СИП за професионално ориентиране" има за цел да помогне на училищните екипи и външни обучители при въвеждането на свободноизбираема дисциплина за професионално ориентиране
Методологическа концепция
концепция - пътеводител и туристи
учене през личенопит и преживяване
интерактивни задачи
дискусии
срещи със специалисти и посещения на работни места
основни принципи - ВАРИАТИВНОСТ и АДАПТИВНОСТ, стимулиране на потенциала и подпомагане на развитието
форма на работа - ателиета, експериментиране
основни инструменти - ученическо портфолио & самодиагностика
опции за използване
професионален СИП
интегриране към часове
час на класа
по време на училищни ваканции
зелени училища
съботно-неделни занятия
професионални ателиета
принципи на взаимодействие
активности лична отговорност
работа в мрежа
вариативност
партньорство
прагматичност
перспективност
позитивност
смисъл

за деца от 9 до11 клас на средните общообразователни училища
структура
умения за себепознание и себереализация (слабости, интереси и възможности)
светът на професиите - умения за информиране (опознаване на много възможни професионални пътища, придобиване представа за същността на професиите)
оперативни умения за планиране на кариерата (конкретизиране на мечтаната професия и придобиване оперативни умения за кандидатстване за работа)
Кой съм аз сега? Личностна себепредстава (изходяща)
участници
учители
родители
по-големи ученици
студенти
професионалисти
работодатели
I базови кариерни умения за себепознание и себереализация
умение за себепознаване
креативност и умения за творчество - личната кариера като творчество
основни групи кариерни умения
умения за общуване и съгласуване
граждански умения
професионално самоопределяне
II Светът на професиите - кариерни умения за информиране
моето място в света на професиите
"Моята професия"
задание по избор
III Оперативни умения за планиране на кариерата, търсене и кандидатстване за работа
умения за избор на професия и кариера
изготвяне на личен кариерен проект
представяне и симулиране на изготвения личен кариерен проект
подготовка на документи за кандидатстване
подготовка на цялостно портфолио за кандидатстване за работа
кандидатстване за работа
IV Кой съм аз сега? Личностна себепредстава (изходяща)
липса на информация и насоки към младите хора в България за тяхното кариерно ориентиране;
липса на мотивираности модели за подражание;
липса на дедактически и методически спомагателни материали по темата за професионалното и кариерно ориентиране;
липса на тематично струрирано съдържание, което да въведе учениците в темата;

проблем
методика & методологическа концепция

формат
СИП
интегриране в различни предметни области
час на класа
по време на училищни ваканции
зелени училища
съботно-неделни занятия
професионални ателиета
извънкласни занимания по програма "Успех" ...
Модул 1: базови кариерни умения за себепознание и себереализация
себепознание: идентичност, потребности, мотиви, интереси, цели, ценности, приоритети
креативност и творческа себеизява: творчески способности и умения
стилове на учене:
кариерни умения: аз и пазара на труда; търсене на информация и себепредставяне; организационни умения (сътрудничество, изследване, планиране, отговорност)
Какво мога?: дарби, таланти, умения
комуникационни умения: кариерен тип личност, автономност, адаптивност и интеграция, импровизация
граждански умения: гражданско общество, принципи на разделение на властите и др.
професионално самоопределяне: кариерно планиране, кариерен избор, фактори за професионално ориентиране и избор
Модул 2: Светът на професиите - кариерни умения за информиране
моето място в света на професиите: аз и различните професионални категории
"Моята професия" - запознаване с професиите от 16 професионални семейства
анализ на гъшкашите умения
идентифициране на най-подходящите професионални възможности
Модул 3: Умения за планиране на кариерата, търсене и кандидатстване за работа
избор на професия и кариера: заплата, данък общ доход, социални осигуровки, услович на работното място;
изготвяне на личен кариерен проект/план: професионален успех и удовлетворение, личен кариерен проект
представяне и симулиране на личен кариерен проект
подготовка на цялостно портфолио за кандидатстване за работа (CV, мотивационно писмо)
кандидатстване за работа: кодекс на труда, трудови взаимоотношения
Модул 4: Кой съм аз сега? Личностна себепредстава (изходяща)
предизвикателството
нашият подход
структура
насока, ръководене и подпомагане на младите хора в избора на професионалния им път
цел & предназначение
концепция: ученикът като пътешественик
методика: учене през личен опит и преживяване
методи на работа: интерактивни задачи, игри, дискусии, работилници, симулации, казуси, срещи със специалисти и посещения на работни места, видеа...
основни инструменти: ученическо портфолио & саморефлексия
резултат: Формиране на умения за управление на личната кариера и за вземане на осъзнати, информирани и мотивирани решения за професионална реализация

Олга Василевска
@ | olga@tuk-tam.bg
| +359 899 777 555
Елена Георгиева
@ | georgieva.g.elena@gmail.com
Благодаря!
28.1% от младите хора в България са безработни
липса на осъзнат, информиран и мотивиран избор на професионален път
ограничен достъп до възможнсти за професионално ориентиране и развитие
липса на подкрепа за учителя
задачка
Какво правите за развитие на себепознание, професионална информираност и ориентиране на вашите ученици?

познавате помагалото – цели, предназначение, структура, методи
придобиете практически умения за прилагане на темите от наръчника
в края на обучението вие ще
36 учебни часа
4 модула, разпределени в ателиета
всяко ателие: цел, основни понятия и препоръчително разписание на занятия
придобиване на себепознание, професионална информираност и умения за планиране и кандидатстване за работа
следващи стъпки
в помощ на учителя - улеснява интегрирането на кариерното ориентиране в училище
ПЪТЕВОДИТЕЛ за професионално ориентиране
автори: проф. д.п.н. Яна Рашева - Мерджанова & доц. д-р. Моника Богданова
издател: Педагог 6
с подкрепата на: VIVACOM fund
Full transcript