Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Új szerepben a magyartanár: digitáliskultúra-azonos pedagógia

VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2014. febr. 7-8., Budapest, ELTE-PPK
by

Gergő Fegyverneki

on 12 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Új szerepben a magyartanár: digitáliskultúra-azonos pedagógia

Kép: http://bit.ly/1fmtNek

Új szerepben a magyartanár:
digitáliskultúra-azonos pedagógia
elméletben és gyakorlatban
Fegyverneki Gergő
magyar - mozgóképkultúra- és médiaismeret szakos tanár
Eszterházy Károly Főiskola
E-mail: fe_gergo@mailbox.hu
VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2014. február 7-8., Budapest, ELTE-PPK
Kiindulás
Egyre nagyobb szerepet kap az IKT a tanulásban (Hunya, 2005)

Magyar nyelvtanból és irodalomból nincs/ nagyon kevés IKT-s jó gyakorlat

IKT-alapú innovációk a konstruktivista tanítás és tanulás szolgálatában

Digitális kompetencia fejlesztése (a csökkenő informatikaórák miatt is)
Újraértelmezni a módszertant
az oktatás és informatika együttesében
(Námesztovszki–Glušac–Arsović 2012)
A
tanulók
családi-közösségi
kultúrájának tudatosításával
kellene az iskolát, az oktatást és a munkaformákat megtervezni, ugyanis az
iskolai

siker
a tanulók családjukban és közösségeikben tanult kommunikációra, illetve az ahhoz hasonló vagy vele érintkező iskolai interakcióknak az arányára vezethető vissza.
(Castenda, Boreczky, 2007)
Kultúra azonos pedagógia
Digitális kultúra
A hagyományos kultúra részét képező olyan kulturális tartalmak, amelyek
digitális

platformon
léteznek.
(Rab, 2007)
A tanítás-tanulás folyamata
hatékonyabbá
tehető, ha a kultúraazonos pedagógia új jegyében az iskolai tanulási környezet közelítene a
digitális generáció otthoni
kommunikációs és
tanulási környezetéhez
.
Digitáliskultúra-azonos pedagógia
(digitálisan alkalmazkodó pedagógia)
Az IKT-eszközök...
interaktívak
a flow érzésében részesítenek
újszerű tanulási lehetőséget kínálnak
több érzékszervre hatnak
ezáltal egyszerre több tanulási stílusnak kedveznek
támogatják a tanulói kreativitást
ötvözik a reformpedagógiai törekvéseket
(portfólió, kooperatív munka, iskolák közötti együttműködés)
web 2. 0
Személyes eszköztár
A korszerű pedagógiai professzió része
Már két-három szoftver ismerete is változást hoz
LLL
Reflektálni a digitális genrációra (vö. Tóth-Mózer, 2013)
DIGITÁLISKULTÚRA-AZONOS PEDAGÓGIA
Motiváció
A címkefelhők
Egyszerű és látványos grafikai szervező
Kulcsszavak kiemelése
Fotó vagy interaktív kereső


Irodalomóra az infromaikateremben
Tanulói munkák
lényeges szavak
jellemző forma
információ a tanárnak
motivál
bármikor
További szófelhők: http://bit.ly/1eddZGA

Korszerű szemléltetés
Vizualitás
Rész-egész viszony összefüggései
Felhőalapú megosztás
Intelligens "gondolattérkép"

Elérhetőség: http://bit.ly/1fZzhyu
kooperatív


mentorálás
motivál
digitális/médiakompetencia
kreativitás
együttműködés
Szavazás szavazórendszerek nélkül?
Önmagában is motivál - minden gyerek kezébe veszi
(Buda, 2012)
Google Drive - űrlap
Wifi + okostelefonok (a kézi egység helyett)

új terek és formák a tanulásban:
a virtuális tantermek
Az internet az oktatás tárgya, majd színtere lett (Seres "et all")
Kiterjesztett oktatás
Hatékony a formális és informális tanulás keveredése miatt
Interaktív tábla nélkül is lehet IKT-alapú magyaróra
Adaptálhatóság
Tanári kreativitás
Digitálisan alkalmazkodó pedagógia -> tanulói motiváltság -> hatékony tanulás
Fejleszti a tanulói kompetenciákat -> információs társadalom + munkaerő-piaci kihívások
Biztonságos mozgás a Neumann-univerzum és a Gutenberg-galaxis között (Pethőné, 2007)

Összegzés
Köszönöm a figyelmet!
Az előadás és a tanulmány megjelenése a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztály támogatásával valósult meg.
Kép: http://bit.ly/N7dTuD
Kép: http://bit.ly/N7fcJR
Elérhetőség: http://bit.ly/1fUUars
Full transcript