Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LOMCE CRIDA F3

Plataforma CRIDA - Balears
by

Fapa MALLORCA

on 17 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LOMCE CRIDA F3

Reforma o contrareforma? camí de la LOMCE Qüestions prèvies Com és la LOMCE? ConclusiÓ ... GRUPS DE TREBALL i POSTA EN COMÚ. ... dubtes, aportacions i
torn obert de paraula Vivim un moment de retallades
econòmiques en tots els àmbits i
l'educació no és una excepció. El governs central i autonòmic volen
justificar les seves decisions amb la proposta de la nova llei - LOMCE La ciutadania necessita INFORMACIÓ
fiable i adaptada per això la CRIDA
decideix encarregar una comissió. DOBLE OBJECTIU:
- Informar i debatre amb els participants de la jornada.
- Oferir una eina per transmetre la informació a les comunitats educatives. Els criteris de feina de la Comissió han estat:
- ser rigorosos amb les dades.
- respectar la confiança dipositada per l'assemblea. Aquesta presentació vol
INFORMAR i OBRIR un espai
de CONSULTA i DEBAT Punt de partida CAL UNA NOVA LLEI? QUINS AVALS PROFESSIONALS TÉ? COM ES PLANTEJA LA SOLUCIÓ DEL FRACÀS? NEIX DE L'ACORD AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA? QUALITAT EDUCATIVA = QUALITAT LOMCE? COM HO PENSEN
FINANÇAR? EXCLOENT vs. INCLUSIVA IDEOLÒGICA SEXISTA vs. COEDUCADORA TECNÒCRATA i
ANGOIXADORA ANTIDEMOCRÀTICA CENTRALITZADORA MERCANTILISTA MENYSPREA la cultura
i la llengua COMPETITIVA vs.
COOPERATIVA SENSE DOTACIÓ
ECONÒMICA QÜESTIONS PRÈVIES CONTINGUT DE LA LLEI STOP LOMCE La situació de l'Educació és millorable però hi ha moltes raons per a pensar que una NOVA LLEI NO ÉS LA SOLUCIÓ: - 7 lleis en 30 anys : 1970_LGE * 1980_LOECE * 1985_LODE * 1990_LOGSE * 1995_LOPEG * 2000_LOCE * 2010_LOE - Manca de DIÀLEG amb els protagonistes - Desconfiança que genera qui impulsa la llei - Desconfiança perquè tornen fantasmes del passat - La iniciativa genera conflicte i confrontació social CAL UNA NOVA LLEI? No es coneixen persones de la Comunitat científica. Només els mercats, que ens han conduït a la situació actual, de forma impersonal li donen suport. La conferència episcopal també li dóna suport Llei "MONOPARENTAL" del Ministre Wert Qui és en WERT? QUINS AVALS PROFESSIONALS TÉ? COM PLANTEJA LA SOLUCIÓ AL FRACÀS ESCOLAR? WERT: "No negaré que los recortes perjudican la atención de los alumnos con más dificultades", El País 16.12.2012 No hi ha propostes concretes Manca un diagnòstic Destaca la parcialitat de les fonts, que interpreten com els interessa (PISA i altres indicacions OCDE) Els seus fets ens indiquen les intencions reals:
+ RETALLS
- MESTRES
+ Alumnes per aula
- Recursos econòmics i de suport en general QUALITAT EDUCATIVA = QUALITAT LOMCE ? NEIX DE L'ACORD AMB
LA COMUNITAT EDUCATIVA? Ni debat, ni diàleg, ni abans, ni ara Només propostes ON-LINE No té el suport de ningú Té el rebuig de tothom Sindicats Famílies Estudiants Professionals CCOO, UGT, stei, ANPE CEAPA, COAPA, FAPA CANAE, SEPC, SE Conferència de rectors, associació de directors, docents, no docents ... Plataformes socials CRIDA, Plataforma per l'educació COM HO PENSEN FINANÇAR? Els pressuposts més restrictius de
la història NO ho fan possible Les actuacions del govern
són de retalls i més retalls,
EL PAÍS. DE LES QÜESTIONS PRÈVIES
PODRÍEM DEDUIR QUE ... - Qui impulsa la Llei actua de forma contradictòria.

- La LOMCE no neix del diàleg.

- No té el suport de la comunitat científica

- Té el rebuig de les forces socials

- No resol els problemes del sistema educatiu EXCLOENT vs. INCLUSIVA SEXISTA vs. COEDUCADORA perquè cadascú pugui decidir per ell/a mateix/a Itineraris prematurs Increment de les desigualtats vs. compensació Rànkings de centres Segregadora No compensa les diferències
socioeconòmiques familiars. Legitima concerts que discriminen Molt discutible amb diners públics. art. 14 de la CE sentència TS TECNÒCRATA I ANGOIXADORA Revàlides IDEOLÒGICA No té plantejament CIÈNTÍFIC
PEDAGÒGIC
PSICOLÒGIC Potencia la distància entre classes socials ANTIDEMOCRÀTICA Limita la llibertat de càtedra Selecció arbitrària del professorat Bloqueja la participació de famílies CONSELL ESCOLAR consultiu CENTRALITZADORA Tot el control parteix
i
conclou del Govern Central Monopoli curricular de matèries troncals COMPETITIVA vs COOPERATIVA Canvi de concepte Els alumnes tornen tenir problemes
i no necessitats L'estímul és la pressió de l'examen Compensacions inexistents Parla de QUALITAT com a concepte màgic SENSE DOTACIÓ ECONÒMICA Les darreres notícies parlen que això
ajornarà la tramitació al 2015-2016 Memòria econòmica, 25.01.2013 MERCANTILISTA Submissió a les exigències de mercat Especialització competitiva de centres ¿Educació = Negoci? MENYSPREA CULTURA I LLENGÜES Pretén ESPANYOLITZAR Degrada les altres llengües cooficials Currículums de les assignatures
centralitzadors Una passa enrere en molts de
sentits
Forma treballadors/es
no persones
Augmenta el distanciament social perquè segrega els alumnes i abandona la seva atenció d'acord amb les seves necessitats. Introducció d'agents privats Tot es converteix en una
"carrera d'obstacles" Revàlides a nivell estatal Nomenament digital del director Oblida la compensació social Empleabilitat dels alumnes? Referents científics UIB ... ja tenim motius per rebutjar la LLEI Partits polítics Escoles de fòrmula "cooperativa" Pressió sobre els alumnes i
professorat pels resultats Educació integral oblidada Les TIC, solucions per a tot "Soy como un toro bravo que se crece con el castigo", al 34è aniversari de la Constitució, 6.12.2012 El ministre parlava de l'educació infantil a la comissió d'educació del Congrés (2.02.2012): "Yo creo que eso no es educación, creo que es básicamente conciliación". "La comunidad educativa no puede ser democrática
porque el proceso educativo no es democrático", conferència a la fundació FAES, al 2010. min.4:04 1 2 3 "A veces me sorprendo de las frases que
he llegado a pronunciar", entrevista per RNE al
setembre de 2012 "No hay más alumnos por aula, sólo se
flexibiliza un 20%", Onda Cero, 15.10.2012 4 5 Pressupost per comunitats - 20 minutos L'excel·lència no és segregar per capacitats. La distribució de recursos en sintonia a les necessitats. La qualitat educativa no pot tenir indicadors d'empleabilitat La qualitat educativa s'entén com a la millora contínua en la formació integral de persones. La QUALITAT no és una excusa per fer i desfer La QUALITAT és una eina art. 84.3 LOMCE Disposició adicional 37a. art. 127 LOMCE i art. 57 LDE 8/85 art. 135 art. 6.bis LOMCE art. 6.bis LOMCE art.56 Exposició de motius, I,IV,XII, XIII, art. 42.bis art. 122 art. 21, 29 i 36 bis art. 122 bis art. 21. 29. 144 LOMCE art. 120, 140, 147 LOMCE art. 21,29,36 art. 144 Preàmbul V i XIII 408 MILIONS, d'on? Els preàmbuls dels dos esborranys són testimoni art. 122.bis art. 23 LOMCE art. 127 art. 111 Control de la CAIB en la vida de les comunitats educatives de cada centre.
Full transcript