Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slagelse Kommune, 17. juni 2014

Velfærdsteknologi

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slagelse Kommune, 17. juni 2014

MemoActive
Støtte til egen-mestring
Slagelse Kommune
17. februar 2014

Social IT
Det pibler derude
Daybuilder
Pictello
Book Creator
Socialt Udviklingscenter SUS
www.canconnect.dk er den simple Skype
– apps i tusindvis
Digital dagstruktur gør brugeren mere selvhjulpen
- samskabelse mellem virksomheder, forskning og SUS
Bosteds Labs
Implementering
- fra teknologi til forandring
Redskab
Hvis jeg var politiker
– fem gode råd
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Hjernebølger:
BrainControl
- et inspirationsoplæg
Velfærdsteknologi
Tanke-styret
interface til omverden
Living IT Lab
Et levende teknologisk eksperimentarium for social IT
Implementering
IT-hjælp, inspiration og viden til
mennesker med funktionsnedsættelser
Leveregler

beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
gode aftaler med bostedets ledelse og personale
løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
tilbud om samtaler og supervision
De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
supplement til de professionelles arbejde
hjælp til IT-aktiviteter
inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg
En IT-frivilligs arbejde er:
aflastning eller erstatning af det faglige personale
personlig pleje- og omsorgsopgaver
En IT-frivilligs arbejde er ikke:
MYO:
Armbånd lader dig styre verden
Guide: Social IT i kommunen
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater
IT-MÅLPLAN
Lokal specialviden om social IT
IT-ambassadører
Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Region Hovedstaden & Region Sjælland
42 IT-ambassadører i 5 kommuner og 2 regioner
Hjernebølgeteknologi virker fx ved, at vi tænker på at bevæge en arm frem og tilbage. Tankerne skaber elektroniske signaler, som kan opfanges af sensorer. På den både kan hjernebølge-teknologi anvendes som tanke-interface til at styre alle former for computerbaseret velfærdsteknologi.

Fx til kommunikation med omverdenen via social IT eller til at styre hjemmet via smarthome-teknologi.
Om hjernebølgeteknologi
www.socialitlab.dk
www.facebook.com/socialitlab
www.sus.dk
Få mere viden, links, tips og nyheder
Social IT
Hvilken ide, teknologi eller redskab har gjort størst indtryk på mig i dag,
og hvorfor?
$
Social IT
Hvordan kan jeg bruge
viden om social IT
i mit arbejde fremover?
Social IT
?
Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere - betjeningsudstyr
Betjeningsudstyr
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
0-1 kontakt
Touch
Social IT:
Video
EasyTube
Sociale Medier
CanConnect
Underholdning
- Brugervenlig
- Touch
- Eye tracking
Læring
Sociale relationer
- Netværk
- Læring
- kontakt
Nye muligheder
Kommunikation
- Samvær
- Video / gestik
- Kontakt
Brugervenlighed
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Gratis dansk app
Sociale historier med QR-koder
Social IT
2 eksempler
Projekter
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres

Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Støttet af Helsefonden
Implementering og spredning af social IT
Et 2 årigt projekt
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
ARBEJDSDELING
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
Gennemfører forandringen i praksis
Videndeler, implementerer og spreder social IT
Invitere flere kommuner med
Understøtter organisationsudvikling og faciliterer processen
Projektleder
Organisationsudvikling
task force - lokalt
Vidennetværk - tværkommunalt

Videndeling
Tilbud <> tilbud
Tilbud <> forvaltning
Kommune <> kommune

Implementering
Udvikling af IT-handleplan
Systematisk dokumentation af indsats

Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Implementering i hverdagen
Løsninger for hverdagsimplementering
Diskutér
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Målsætning
Indgå i kommune- og regionssamarbejde

Skabe en forandring, der tackler de tre behov
Forvaltningsnetværk
Velfærdsteknologi...hvad er det?
Brugerrettede teknologier der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, mennesker med kroniske sygdomme og mennesker med handicap i forskellige former og grader (IDA og KL 2008)
Man kan skelne mellem mindst 4 former for velfærdsteknologi:
Sundhedsteknologi
,
smart home-teknologi
,
plejeteknologi
og
social IT
Sundhedsteknologi:
Teknologi der anvendes som led i behandling eller lindring af somatisk sygdom (fx telemedicin)
Smart Home teknologi
Teknologi der knytter sig til styring af funktioner, der gør boligen intelligent (fx styring af døre, elektrisk lys og vinduer via kontakter)
Plejeteknologi
Teknologi der anvendes til at varetage fysisk pleje og omsorg af borgere med primært fysiske funktionsnedsættelser (fx forflytningsteknologi, vasketoiletter, spiserobotter)
Eksempler på betjening af det smarte hjem:
Stemmestyring
Forflytningsteknologi: 70% ud af 85 kommuner har implementeret løsningen fuldt ud eller er i gang

Vasketoiletter: 30% har toiletterne fuldt implementeret eller er i gang. 29% har vasketoiletterne under afprøvning

Spiserobotter: Meget lidt udbredt. Dog planlægger 26% af kommunerne med at anskaffe teknologien

KL, Baselinemåling 2014
Dagens program
- Velkomst
- Præsentation - hvem er vi her i dag

- Velfærdsteknologi - hvad er det?
- Eksempler på velfærdsteknologi
- Diskussion - hvorfor velfærdsteknologi?

- Implementering - organisatoriske udfordringer
- Implementering i hverdagen
- Diskussion - på forkant i Slagelse

- Farvel og tak!
Socialt Udviklingscenter SUS
Social IT i SUS
Diskutér:
Teknologi for teknologiens egen skyld, eller...:

Hvad synes du, er de tre vigtigste grunde til at implementere velfærdsteknologi?

Skriv 3 post-it-sedler hver. Diskutér efterfølgende dine sedler med sidemanden
En slags pause
Stræk benene og placer dine post-it-sedler på den fælles planche
Bud på implementeringsløninger
Hvad tror du, er de 3 væsentligste udfordringer for implementering af teknologi i Slagelse Kommune?

Skriv 3 post-it-sedler og diskutér dem efterfølgende med sidemanden.
Placér sedlerne på planchen
Organisatoriske og strukturelle udfordringer
Sygefravær og udskiftning blandt personale
Travlhed - konkurrerende projekter
Sygdom hos beboere
Manglende interesse hos beboerne
Manglende opbakning fra kollegaer
Manglende kompetencer blandt personale
Begrænsninger ved teknologien
Manglende ressourcerLøbende og tæt dialog med ledelsen omkring ressourcebehovet
Inddragelse af flest mulige personaler i det konkrete projektarbejde
Indskrivning af arbejdet i vagtplanen
Skal-opgave
Efteruddannelse
Systematik i organiseringen
...etc., etc...
Afrunding
Full transcript