Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geschiedenis van het onderwijs

Overzicht van de historie van het Nederlands onderwijssysteem.
by

Janneke Franssens

on 25 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geschiedenis van het onderwijs

Historische onderwijskunde Programma:

- Introductie op onderwerp;
- Een vlucht door de geschiedenis;
Voor de middeleeuwen
Middeleeuwen
Verlichting
20e eeuw
Huidige tijd Onderwijs Maatschappij Historische invloed Economische ontwikkeling Dimensies Historische periodes:

- Voor de middeleeuwen;
- Middeleeuwen;
- Verlichtingsfase;
- Industriële revolutie;
- 19de eeuw;
- Moderne tijd. 2000 2010 2005 Cognitieve structuur 1000 2011 1500 Onderwijs voor de middeleeuwen:

- Kinderen leren van ouders;
- Meester-gezel.

Informeel leren! Vroegste vorm van onderwijs: Parochiescholen Latijnse school Armenschool Onderwijs voor "iedereen"?!? Onderwijs nu Middeleeuwen Gouden eeuw Industriële revolutie Alfabetisering Groepsonderwijs Latijnse school:

- Doel: Aanleren van de Latijnse
taal
- Cognitieve burchten ofwel:
Groote school
- Privaat onderwijs: alleen
weggelegd voor rijken " beschaavdheid, deugd en waare Godsvrucht" Eerste vorm van leerplicht Klassikaal onderwijs 1801: eerste onderwijswet

Klassikaal stelsel als leermethode 1806: Schoolwet

- Klassikaal stelsel verplicht;
- Doel: maatschappelijke en Christelijke deugden te onderwijzen;
- Onderwijzers moeten bevoegd zijn;
- Landelijke inspectie;
- Ouders moeten schoolgeld betalen;
- Verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Schoolstrijd Hoofdelijk onderwijs Verlichting 1874: Kinderwetje van Houten 01-01-1901: Leerplichtwet Einde Hoorcollege:
- vragen;
- Reflectie. 1968: Mammoetwet 01-08-1999: invoering VMBO; Vanaf 1998: 2e fase (2007 hr) Geen wettelijke grenzen tussen niveaus
Doorstromingsmogelijkheden
Invoering: LBO, Mavo, Havo en Vwo 01-08-1985: invoering basisschool 1993: invoering basisvorming (2006 herzien) Sociaal / politiek Hoofdelijk onderwijs

- Kenmerk van het vroegere onderwijssysteem
- Alle leerlingen in één grote ruimte
- Soms wel 1000 leerlingen
- Eén onderwijzer met hulponderwijzers
- Alle leeftijden en niveaus door elkaar

Kenmerken:
- Alle leerlingen werden om-en-om naar voren geroepen en kort overhoord

Conclusie:
- Efficiënt qua kosten, maar niet qua leerrendement 1848: Grondwet: staat bekostigd openbaar onderwijs
1917: gelijke bekostiging (einde) 1863: Thorbecke: wet middelbaar onderwijs

Secundair onderwijs krijgt formele status Tijdlijn: Cognitieve structuur Middeleeuwen

- Opkomst Christelijk geloof
- Katholieken en Protestant-Christelijken
wilden dat kinderen iets leerden over het
geloof Parochiescholen
- Opgericht vanuit de kerk
- Doel: uit het hoofd leren van christelijke liederen en
gebeden
- Voertaal: Latijn Aantal belangrijke ontwikkelingen aan het eind van de middeleeuwen:
- Bevolking in steden neemt toe
- Meer behoefte aan geschoold personeel en ander werk
- Alfabetisering komt op gang Eerste georgeniseerde onderwijvorm in Nederland die niet opegricht was vanuit het geloof Franse School
- Aan het eind van de middeleeuwen stijgt de welvaart in Nederland
- Nederland wordt een handelsland

- Taal van de handel: Frans

- Franse scholen worden opgericht.
Vakken: Franse taal en boekhouden Na de middeleeuwen en de gouden eeuw:

- Invloed van Filosofen als Locke en Rousseau:
nieuwe kijk op het leven en op de kindertijd Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

- Opgericht in 1784
- Doel: onderwijs verbeteren en toegankelijk maken voor iedereen
- Onder invloed van deze Maatschappij werd in 1801 de eerste onderwijswet
ingevoerd en de schoolwet in 1806 - Inkomen van de ouders bepaalden naar
welk schooltype de leerling ging
- Doorstroming naar verschillende
schooltypen was vrijwel onmogelijk

Dit schooltype, bedacht door Thorbecke, heeft meer dan 100 jaar bestaan in Nederland Jaren '60
- Veel veranderingen in de maatschappij
- Verzorgingsstaat opgericht
- Socialisme kwam op
- Ontzuiling - Onderwijssysteem van Thorbecke voldeed niet meer
- Kansen moesten er zijn voor alle leerlingen
(ongeacht afkomst) Stelling 1

De 'Verlichting' was een wet die scholen verplichtte om gloeilampen in klaslokalen te plaatsen, zodat op donkere dagen onderwijs gegeven kon worden.
Stelling 2

In de zeventiende eeuw kon iedereen zonder lesbevoegdheid docent worden.
Stelling 3

Het BHV-model (Basisstof, Herhalingsstof, Verrijkingsstof) is in de Middeleeuwen ontstaan om leerlingen op één niveau les te kunnen geven. Stelling 4

Hoofdelijk onderwijs was een onderwijsvorm waarbij de onderwijzer elk kind een aparte taak gaf, die hij op gezette tijden overhoorde
Stelling 5

De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (opgericht in 1784) nam initiatieven om het volk te ontwikkelen, de armenzorg te verbeteren en het onderwijs op een hoger plan te brengen.

Stelling 6

De ‘Schoolstrijd’ ontstond doordat enkel de christelijke scholen werden bekostigd vanuit de overheid. Stelling 7

Doordat de dorpsomroeper niet meer gehandhaafd kon blijven, werden burgers genoodzaakt te leren lezen. Stelling 8

Er was eerst hoofdelijk onderwijs in Nederland en dat is later veranderd in klassikaal onderwijs
Vraag 1:

Waarom was de oprichting van de Maatschappij van 't Algemeen Nut een logisch stap uit het verlichtingsideaal?

A.Door de verlichting zag iedereen in dat kinderen niet moesten werken maar leren.

B.De verlichting zorgde ervoor dat er andere denkbeelden waren over kinderen in de maatschappij.

C. De verlichting heeft geen direct verband met de ontwikkeling van de maatschappij. Deze idealen waren voor de elite en die de onderlaag van de bevolking.

D. Het onderwijs stond onder grote invloed van de Verlichters. Zij waren immers de elite die ook het onderwijs in handen hadden (docenten). Onderwijs was immers niet voor iedereen weggelegd.

Full transcript