Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociala kategorier

No description
by

Anna Prochazka

on 20 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociala kategorier

Sociala kategorier
Begrepp från sociologin - kategoriseringar av människor i olika grupper.
Finns alltid mer eller mindre stereotypa och fördomsfulla föreställningar om hur dessa grupper är.
Vanliga sociala kategorier är:
etnicitet
ålder
kön
klass
Etnicitet
Etnicitet = grupper som delar en gemensam kultur.
Gruppen binds samman av:
gemensam bakgrund
seder
normer
språk
traditioner
Olika kommunikationsmönster förekommer i dessa olika grupper.
Kulturkrockar = krockar mellan olika etniska grupper.
Nationalkaraktärer (trots att det är ett förlegat begrepp) kan förtydliga hur kulturkrockar kan uppstå.
"Talisterna"
Varje generation formas av sin tid utifrån världshändelser, kulturella omständigheter och ekonomiska förutsättningar. Männsikor födda i olika tider skiljer sig generellt i sina attityder,kunskaper och beteenden.

Den generation vi tillhör påverkar våra:
•Referensramar och erfarenheter
•Normer och värderingar
•Kultur och levnadsvanor
•Ekonomi och levnadsstandard

Vantligt är att vi pratar om följande generationer:
Soldatgenerationen (1905-1924)
Den tysta generationen (1925-1944)
Baby Boomers (1945-1964)
Generation X (1965-1984)
Generation Y (1985-2009)
Millenials (2009-)

Läs mer om generationerna och deras konsumentbehov via länken och dokumenten på ELITS.

Manligt och kvinnligt
Män = abstrakt språkstil (opersonligt och fokuserar på fakta, komplicerade konstruktioner av meningar och fler abstrakta ord)
Kvinnor = konkret språkstil (personligt inriktat, mer beskivningar av situationer, känslor och uppmålade bilder)
Budskapsnivåer
Ickeverbalt språk (kroppsspråk) handlar om att:
förmedla känslor
bygga relationer
visa identitet
Konkret, direkt och här och nu. Gester, ansiktsuttryck, gråt, kramar och kroppshållning.
Verbala språket handlar om att kommunicera med ord.
abstrakta saker
saker som hänt eller saker inför framtiden

Alla individer kvinnor som män använder oanvbrutet dessa budskapsnivåer men män sägs ha mer fokus på den verbala nivån och kvinnor tycks vara mer inriktade på den icke-verbala nivån.

Skillnader mellan kvinnor och män:
biologiska... gener, hormoner, hjärnstruktur
sociala... omgivningens förväntningar

På ELITS hittar du artikeln Män från Mars, kvinnor från Venus där du kan läsa mer om skillanden mellan män och kvinnor enligt forskaren John Gray.
Gammal och ung
Kulturen är dynamisk och utvecklas därmed hela tiden.
Individer präglas till stor del av den kultur som råder under uppväxten då sådant som språk och värderingar befästs.
Ungdomskultur... Vad innebär det?
Messa, maila, chilla, skalle...
Sociala kategorier
Klasstillhörighet
Skillnaden i hur mycket vi äger, hur mycket pengar vi har, vilket socialt nätverk vi har, vilka kläder och statusprylar vi visar upp och vilken
kultur och bildning
vi har.
Vår bildning kan ge en hint om hur vältaliga vi är och hur kunniga vi framstår. Vi använder olika språk beroende på utbildningsnivå.
Statussymboler kommunicerar mycket. Märken...
Livsstil...
Studier visar att konsumtions- och livsstilsmönster kan kopplas till klass.
Att kunna kommunicera, att kunna språket och koderna, i vissa sammanhang handlar om att få tillträde till olika miljöer.
Full transcript