Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СУРАЛЦАГЧ ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

No description
by

selenge galbadrakh

on 5 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СУРАЛЦАГЧ ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

“Эцэг эх нь хүүхдийн авъяас чадварыг дэмжин хөгжүүлэх, боловсрол эзэмшихэд нь шаардагдах нөхцлийг бүрдүүлэх, багштай хамтран ажиллах, мэргэжлээ сонгож, эзэмшихэд нь туслах” гэсэн заалт байдаг.
Зорилго
Эцэг, эхийн оролцоо чухал эсэхийг тодруулах, хэрхэн нэмэгдүүлэх арга замыг турших
Суралцагчийн чухал орчин?
Харилцааны цахим хэрэгсэл ашигласан
Хүүхдүүдийн хүсэл
Цаг зарцуулалт 23%

Хамтын шийдвэр 25%

Тааламжтай орчин 20%
Сургалт семинар, хурал
ТУРШИЛТ
Автомашины засварчин 1а
СУРАЛЦАГЧИЙН ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШИЛ
МСПК багш Д.НАРАНБАТ

Сэдвийг сонгох шалтгаан
Ажил олгогчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ажилтан
Эцэг, эх
Суралцагч
Багш
Эцэг, эхийн оролцоог идэвхжүүлэх харилцааны арга хэрэгслийг туршиж буй үр дүн
Зорилт 1
Эцэг, эх, хүүхдүүдийн харилцааны бодит байдал
Зорилт 2
Зорилт 3
Суралцагч хөгжихөд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн шинжилгээ
Харилцааг идэвхижүүлэх боломжийг эрэлхийлэх, туршсан үр дүн
Сэтгэл ханамжгүй орчин?
Гэр бүл 53%
Сургууль 31%
Найз, нөхөд 16%
32%
47%
21%
Хамтран ажилладаггүй 54%
Анхаарал сул 70%
Эцэг, эх
Эцэг, эхийн хандлага
78% хамтын ажиллагаа сул
48% нь 7 хоногт 10 цаг зарцуулдаг
Эцэг, эх хүүхдүүдийн харилцааны зөрүү ойлголт
Эцэг, эх 70%
Хүүхдүүд 28%
МАТЕМАТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ
Өрхийн орлого
Анхаарал хандуулалт
Цаг зарцуулалт
Суралцагчийн дүн
Ирц
Идэвх
Төлөвшил
Бие даалт
Шалгалт
r=0.36
r=0.52
r=0.65
ҮР ДҮН, ӨӨРЧЛӨЛТ
ДҮГНЭЛТ
Эцэг, эхчүүдийн анхаарал халамж бага, харилцан ойлголцол зөрүүтэй бөгөөд хүүхдүүд тэднээс цаг зарцуулдаг байгаасай гэж хүсдэг.
Хүүхэддээ анхаарал тавих нь сурлага, хөгжил төлөвшилд нь хамгийн их хүчтэй нөлөөлдөг ба анхаарал тавих хугацаагаа 1 цагаар нэмэгдүүлэхэд сурлагын дүн 0.65% нэмэгдэх боломжтойг 95 хувийн магадлалтай тооцсон
Дээр туршсан харилцааны арга хэрэгслүүдийн үр дүнд суралцагчдын таслалт 60% буурсан, хичээлийн амжилт 8%, чанар 6% өсөх хандлагатай, дугуйланд хамрагдалт 19% нэмэгдсэн.
Эдгээр аргуудаар суралцагчдын хөгжил төлөвшилд эцэг эхийн оролцоог идэвхижүүлэн хамтран ажиллах боломж байна.
САНАЛ, ӨВЛӨМЖ
Мэргэжлийн боловсролын салбарт эцэг, эх , багшийн харилцах цахим программ /цахим хувийн хэрэг хөтлөх/ ашиглах
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага, сэтгүүл гаргах, мэдээллээр хангах
Суралцагчийн сургалтын гэрээг давхар эцэг эхчүүдтэй хийе
Сургалт семинарыг тогтмол хийж хэвшүүлэх
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript