Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvordan styrker vi elevernes motivation?

No description
by

Helle Tamsen Ellemann

on 7 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvordan styrker vi elevernes motivation?

Hvordan styrker vi elevernes motivation?
Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?
HVEM? spansk- og idrætslærer, studiecoach og projektleder ved DUR

HVAD? Konkrete ideer, eksempler og inspiration til at styrke elevernes motivation i din undervisning (ingen garantier!)

HVORFOR? Er motivation i krise eller i forandring?
40 % af eleverne i gymnasiet oplever undervisningen ensformig.
Frafaldet på ungdomsuddannelserne ligger på 20 % i gymnasiet.(Kilde:Unges motivation og læring)

HVORDAN? overordnede tilgange og konkrete ideer med afsæt i og inspiration fra PHD-studerende Dorte Ågårds forskning, Coachingens pricipper, DUR-projekt og projektet "Unges lyst til læring" ved Center for Ungdomsforskning.
Mine 4 fokuspunkter
1) At adsprede og skabe ny energi

2) Lærerens relationskompetence/nærvær

3) At se elevens potentiale - styrkelse af selvværd: "Du kan noget", "Du er god til noget"......

4) At skabe tydelige rammer, forventninger og struktur = tryghed
Motivation = Energi
At motivere = at ramme elevernes energi? (dén som de jo har!)
Harriet Bjerrrum Nielsen (professor i kønsforskning og pæd. ved universitet i Oslo):
"Motivation opstår når der er meningsfyldte aktiviteter og energien er blevet ramt"

"Hvis der skal finde læring sted hos eleverne, må det kobles til noget der giver energi"

"Lærerens udfordring: at spille positivt på elevernes udviklingsniveau"
At adsprede/skabe ny energi
Brainbreaks

Fortæl en historie/anekdote - så husker eleverne bedre og det er sjovere!- skaber en kontakt!
Lærerens relationskompetence/nærvær
"Ansvar for egen læring" - ligegyldighed?(Ågård 2012)

(Øjen)kontakt, interesse, navne,
"jeg ser dig", anerkendelse - men ikke tom ros, små individuelle samtaler (Ågard 2012)

Kvajepligt i stedet for fejlfinderkultur! Jeg vil gerne have at I laver fejl! Fejl = læring (AFUK 2012)

At være i øjenhøjde med eleverne - kunsten ikke at dømme - jeg ved ikke hvad der er rigtig for dig! Gør eleven til agent (Coaching og Skaalvik)
som Louise sagde lige før.....
Tak fordi du lavede den
fejl - det minder mig om de faldgruber der kan være!
At se elevens potentiale
Et positivt udgangspunkt: Alle er gode til noget - alle har ressourcer - alle har et potentiale - fortæl eleverne det! Giv eksempler :)

Hjælp eleven med at finde sine resoourcer: Hvornår føler du dig god/stærk/klog? Overførelsesmuligheder? (Skaalvik)

Feedback-modellen Positivt
Dét du kan gøre bedre
Din gave

- kan evt. bruges ved karaktersamtaler, evaluering, respons på opgaver.

Til elever der ikke har lyst til at sige noget i timerne: "Hvis du skulle tage et gæt...." (tryghed- du kan ikke fejle...)
Lav en Prezi :)
Overrask!
At skabe tydelige rammer, forventninger
og struktur = tryghed
Hvad er planen for timen? (især drenge elsker struktur)

Hvad?, Hvorfor?, Hvordan?

Læreren styrer hvornår computeren skal bruges - med i forberedelsesovervejelserne - evt. brug de sidste 10 minutter på at skrive noter til timen. Hvad er de vigtigste hovedpunkter? Styrker også hukommelsen!

Lav evt. en forventningsafstemning med eleverne - hvad forventer du som lærer? Hvad forventer de som elever?
God fornøjelse :)

Hvad skyldes motivationskrisen?
Einar Skaalvik (forsker ved Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt i Trondheim):
Mangel på mestringsoplevelser (flow) og relevans
ikke nok medindflydelse og støtte
Manglende følelse af tilhørsforhold
Svækket klasserumsledelse

Einars fokusområder:
TIL-modellen: at eleven selv skal sætte sig mål - læringsorienteret målstruktur.
Skolens primære mål: Selvstændiggørelse af eleven - eleven lærer at være agent i sit eget liv.
Udvikling af mestringsforventninger - succes fra tidligere erfaringer med mestring.
Forholdet mellem lærer og elev - fungerer som social støtte for eleven (fagligt og socialt) - anerkendelse, at høre til - at se eleven, inkluderende, og accepterende.


Hvordan forstås motivation?
Tidligere: Et psykologisk begreb, der kobler sig til den enkeltes oplevelse og indstilling til læring. Altså en indre tilstand, der udspringer af en subjektiv oplevelse af lyst, vilje, interesse og drivkraft (Illeris 2006).

Flere forskere peger nu på: En socialpsykologisk motivationsforståelse - Motivationen afhænger også af en række ydre forhold, både i læringssituationen og i de rammer og vilkår, der viser sig i denne (Skaalvik 2005).

DVS. der er sket en bevægelse fra at se motivation som et stabilt personlighedstræk bundet til det enkelte individ til i højere grad at se motivation som en situationsbestemt tilstand, der påvirkes af det konkrete læringsmiljø og de værdier og forventninger, der gør sig gældende her.
Skab relevans - gør stoffet virkelighedsnært
Full transcript