Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maironis, jo biografija ir kūryba

No description
by

Justė Skladaitytė

on 9 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maironis, jo biografija ir kūryba

3b Justės Skladaitytės pristatymas
Maironis, jo biografija ir kūryba
Maironis
1862-10-21 1932-06-28
Biografija
Tikrasis vardas-Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Zvalioniu, Stanislovu Zanavyku, St. Garniu ir galiausiai apsistojęs ties Maironio slapyvardžiu
Maironis gimė Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. Jo gimtinėje išlikę gyvenamojo namo pamatai, svirtinis šulinys ir pakinktinė. Sodyboje pastatytas paminklinis akmuo. Poetas augo Bernotų viensėdyje, į kurį 1864 m. sugrįžo Mačiulių šeima
Biografija
Biografija
Kunigas, profesorius; XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetas
Vaikystė
Gimė laisvųjų valstiečių šeimoje, tėvas buvo mažaraštis, bet iniciatyvus valstietis. Namie įgijęs pradinių mokslo žinių ir pramokęs lenkų kalbos, 1873 m. įstojo į Kauno gimnaziją, kurią baigė 1883 m. 1883–1884 m. studijavo literatūrą Kijevo universiteto istorijos ir filologijos fakultete. Po pirmo semestro 1884 pavasarį
ir vasarą dirbo namų mokytoju Žurovskio dvare Samhorodoke
Dvasininkija
1884 m. įstojo įKauno kunigų seminariją ir ją baigė 1888m.

1891m. Joną Mačiulį priėmė į kunigų šventinimus ir tais pačiais metais išspausdino pirmą eilėraštį Maironio pseudonimu.

1892 grįžo dirbti profesorium į Kauno kunigų seminariją, kur praleido, kaip pats sakė „laimingiausius savo amžiaus metus“.

1894 rudenį Peterburgo katalikų dvasinės akademijos profesorius, dėstė dogmatinę ir moralinę teologiją.

Švietimas
1922–1932 m. Maironis tapo Kauno universiteto, (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) Moralinės teologijos katedros vedėjas ir 1932 m. jam buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
Kūryba
Rašyti pradėjo mokydamasis šeštoje klasėje. Pirmuosius eilėraščius jaunas poetas rašė lenkų kalba; vėliau šiuos bandymus jis sunaikino.
Reikšmingiausia kūrybos dalis – lyrika. Remdamasi šia romantizmo apraiška XX a. I pusėje Maironis vystė lietuvių poeziją. Nemažai jo eilėraščių virto liaudies dainomis, kai kuriems muziką parašė Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas.
Kūryba
1885 m. Žvalionio slapyvardžiu „Aušros“ laikraštyje pirmą kartą išspausdintas eilėraštis „Lietuvos vargas“ (vėliau pavadintas „Miškas ir lietuvis“, o paskutinėje redakcijoje „Miškas ūžia“). 1891 m. išspausdinta pirmoji Maironio knyga – „Lietuvos istorija, arba apsakymai apie Lietuvos praeigą“, pasirašyta Stanislovo Zanavyko slapyvardžiu. Ši knyga buvo tiesioginis jo studijų Dvasinėje seminarijoje vaisius.
Kūryba
Teologinių studijų metu jis mažai besireiškė poetine kūryba. Maironio slapyvardžiu poetas pradėjo pasirašinėti studijuodamas Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1895 m. pasirodė Maironio eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Kūrybai darė įtakos to laikmečio lenkų, rusų poetų darbai –
Adomo Mickevičiaus, J. Kraševskio, J. Slovackio, Aleksandro Puškino, Michailo Lermontovo
, taip pat kunigų seminarijos dėstytojo
Antano Baranausko
„Anykščių šilelis“.
Ačiū už Jūsų dėmesį
Full transcript