Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svenska dialekter

No description
by

Mimmi Askeljung

on 7 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svenska dialekter

Nätet
Ta reda på mer!
En dialekt
En dialekt är en lokal variant av ett språk som talas inom ett avgränsat geografiskt område.
Idag används ordet, lite slarvigt, för den svenska som talas i ett visst landskap eller en viss stad (skånska, värmländska, stockholmska, göteborgska)
Var finns dialekterna?
Språkprov
Svenska dialekter
6 huvudgrupper
norrländska mål
Något om karaktären
(grekiska diaʹlektos ’samtal’, ’sätt att tala’): språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken.
En dialekt skiljer sig från standardspråket liksom från angränsande dialekter.
Synonymer för dialekt är bl.a. folkmål, bygdemål, landsmål, munart och allmogemål.
Dialekt
NE.se, sökord dialekt
sveamål
östsvenska mål
götamål
gotländska mål
sydsvenska mål
Att dialekter utjämnats,
beror på befolknings-rotation och teknisk utveckling
(lokal dialekt) skiljer sig mycket från standardspråket gällande uttal, grammatik och ordförråd. Lokalförankrad. En utomstående förstår inte vad som sägs. Det finns få genuina dialekter i dag i Sverige, men några har överlevt t.ex. älvdalska.
Genuin dialekt
(regional dialekt) skiljer sig från standardspråket, men alla förstår. Från vilken region (större stad/landskap) språkaren kommer hörs (t.ex göteborgska, västgötska). Uttal, ordförråd och intonation är specifika.
Utjämnad dialekt
variant av rikssvenska med vissa regionala drag, utan att vara precist till en plats. Från vilken landsända språkaren kommer hörs. Ofta är språkmelodin kvar.
Delas in i: sydsvenskt, västsvenskt, uppsvenskt, norrländskt, gotländskt och finlandssvenskt standardspråk.
Regionalt standardspråk
(neutralt standardspråk) kallas också rikssvenska. Uttalet baseras på skriftspråket.
Standardspråk
Men
vad
är de fyra normnivåerna av dialekter?
Vad betyder dialekten för hur vi uppfattar en människa?
Fundera!
Svenska dialektmysterier
del 1-16
Markstedt, C. & Eriksson, S. (2008). Svenska impulser. 1 : [svenska A]. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier utbildning.
Språket är ditt - du avslöjas genom ditt språk
Hur stark är kopplingen mellan språk och identitet?
Hur mycket avslöjar vi av oss själva genom sättet vi uttrycker oss på?
Hur medveten är du om ditt sätt att tala i olika situationer?
Har vi språkliga fördomar? Vilka?
En glidande skala
utan lokal infärgning
stark lokal prägling (används inom ett litet begränsat område)
uttal,
Det som skiljer är:
ordförråd,
meningsbyggnad och
böjning,
körka - kyrka
sola - solen
vask - diskho
Eriksson, L., Heijdenberg, H. & Lundfall, C. (2013). Svenska rum. 2. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Harstad, F. & Tanggaard Skoglund, I. (2011). Insikter i svenska. Svenska 1. (1. uppl.) Malmö: Gleerup.
Institutet för språk och folkminnen. (2015).
Fakta om dialekter: Faktahäfte för dig i skolan.
Från http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.323ef1f014b4e512eb52474/1426254580651/Fakta+om+dialekter+mars+2015.pdf
intonation
uttal?
Uttal:
bakre eller främre "r"
tjockt eller tunt "l"
diftonger eller enkla vokaler
sj- och tje-ljud
ä-ljud
betoning
Ordförråd:
vart ledsen eller blev ledsen
la eller väl (t.ex. Du ska la ha en körv?)
pojke/påg/sork
flicka/tös/jänta/kulla/stinta
potatis/jordpäron/jordpära, jordäpple och pantoffel/pantoffla.
ord?
Nationalencyklopedin, svenska dialekter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dialekter (hämtad 2016-03-03)
Sydsvenska mål
Sydsvenska mål
:

Götamål
:Sveamål
:
Gotländska mål
:

Norrländska mål
:


Östsvenska mål:
http://www.ulfandersson.se/dialekt.html
http://www.varmland.se/sv/om-varmland/dialekter-prata-varmlandska
Gissa dialekten!
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/arkiv-och-samlingar/kartan.html
http://swedia.ling.gu.se/
Artister med dialekt
Många artister har dialekt när de pratar
Håkan Hellström
Göteborgare, men sjunger han på göteborgska?
Hallänning (Halmstadbo), men sjunger han på halländska?
Per Gessle
... men andra gör det!
Vilken
dialekt?
Här finns dialektprov från hela Sverige:
Dialektfakta
Gränsen för ett dialektalt drags utbredningsområde kallas för en isogloss
En snabbgenomgång
Svenska dialektmysterer
del 1
http://www.oppetarkiv.se/video/1145978/varsta-spraket-sasong-1-avsnitt-8-av-8
Dialekter med självaktning har hemsida
Värsta språket
http://www.oppetarkiv.se/video/1145888/varsta-spraket-sasong-1-avsnitt-4-av-8
Finland och tidigare också Estland
Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland
Västergötland, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, nordvästra Småland, sydvästra Östergötland, Värmland
Uppland, Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, Södermanland, Västmanland, Närke, Östergötland utom i sydväst, Öland, nordöstra Småland
Gotland
från och med norra Hälsingland, Härjedalen och norrut
Sveamål
Götamål
Men, det finns inte några tydliga gränser för var en dialekt börjar och en annan slutar.
Däremot finns det gränser för de språkdrag som dialekterna består av
Skillnaderna benämns
språkliga variabler
Språkdrag
- ett axplock
Skorrande "r"
bakre r (genomgående)
Götaskorrning
bakre r när det är långt och i
början av ord, annars tungspets-r
Diftonger
en vokal uttalas som två, t.ex.
gå→gau, öga→auge
Tjockt "l"
hela landet utom sydsvenska mål och gotländska mål
Mjuka konsonanter
ptk→bdg:
köpa→köba, mat→mad,
kaka→kaga
sydsvenska mål
VAD
VAR
VAD
VAR
norra Halland, norra Småland, Västergötland,
södra Östergötland, delar av Värmland
VAD
VAR
sydsvenska mål,
södra Västergötland,
gotländska mål,
delar av Dalarna,
vissa norrländska mål
VAR
VAD
VAR
Skåne, Halland,
Bohuslän
extra vokal: rävarompa, fästeman
VAR
sydsvenska mål, götamål
Bindevokal
VAD
Vokalbyte
VAD
i - e: fisk→fesk, nyckel→nöckel
VAR
götamål
Norrländska mål:
Dalmål (som i sig är flera mål)
Gästrikemål
Närkingska
Sörmländska
Västmanländska
Stockholmska
Uppländska
Centrum är Uppland
Bohuslänska
Dalsländska
Göteborgska
Småländska
Värmländska
Västgötska
Öländska
Östgötska
Gotländska mål
Gutamål
Fårömål
skånska
halländska
blekingska
listerländska

Vad är din uppfattning av dialekter?
Skånska?
Göteborgska?
Småländska?
Värmländska?
Dalmål?
"Norrländska"?
Östgötska?
Gotländska?
http://sv-slang.wikidot.com/invandrarsvenska
Attityd?
a' du, vau ente så aven.
Dialektnyheter
Vilka språkdrag?
Full transcript