Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Менежер түүний байгууллагад гүйцэтгэх үүрэг

No description
by

Болор Мэт Гялалз

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Менежер түүний байгууллагад гүйцэтгэх үүрэг

Менежер түүний байгууллагад гүйцэтгэх үүрэг
Менежерийн үүрэг
Үүнд:
1.Хүмүүс хоорондын харилцааны үүрэг
2.Мэдээллийн үүрэг
3.Шийдвэр гаргах үүргүүд багтана.

Хүмүүс хоорондын харилцааны үүрэг нь өөр хоорондоо ялгаа бүхий 3 дэд үүрэгт мөн хуваана
Гол удирдагчийн үүрэг :Эрх зүйн болон нийгмийн
шинж бүхий ердийн үүргүүдийг биелүүлдэг бэлэг тэмдгийн тэргүүн юм.

Манлайлагчийн үүр эг :Захиргаандаа байгаа хүмүүсийг хөдөлгөх,идэвхжүүлэх ,харуицлага хүлээлгэх,тэдгээрийг зөв зүйтэй удирдан манлайлж байдаг.

Холбогчийн үүрэг:Энэ үүрэг нь ихэнхдээ байгууллага бүлэг хүмүүс хоорондоо харилцаа холбоо тогтоох , үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулахта холбоотойгоор гарч ирдэг

Мэдээллийн үүрэг нь дээр дурьдсан хүмүүс хоорондын харилцааны үүргээс урган гарах бөгөөд тэдгээрийг гүйцэтгэх явцад зайлшгүй мэдээлэл өгөх хүлээн авах шаардлага гардаг. Мэдээллийн үүргийг мөн 3 хуваана .
Мэдээлэл хүлээн авагчийн үүрэг :Байгууллага гадаад орчноо судалсны үндсэн дээр төрөлжсөн янз бүрийн мэдээллийг олж тэдгээрийнг ажил хэргийнхээ эрх ашигт нийцүүлэн ашиглах болон захирагсдаасаа авсан албан бус мэдээлэллийн хувьд ч түүний үнэ цэнэ юунд байна гэдгийг мэдэж чаддаг байх хэрэгтэй

Мэдээллийн түгээгчийн үүрэг:Гадаад эх сурвалж болон бусад захирагдагсадаас олж авсан мэдээллийг байгууллагын гишүүдэд тараах үүрэг юм.

Төлөөлөгчийн үүрэг: Байгууллагаас гадагш харилцаа холбоо тогтооход гарч ирдэг. Гадны байгууллага ,хүмүүстэй ажил хэргийн асуудлыг авч хэлэлцэхэд төлөөлөгчөөр оролцох үүрэг гүйцэтгэдэг

АНУ-ын судлаач эрдэмтэн Хенри Менцберг менежерүүдийн гүйцэтгэх үүргүүдийн талаар 10 үүргийг тодорхойлсон буюу тэдгээрийг үндсэн гурван ангилалд хуваасан .

Танилцууга
Шийдвэр гаргах үүрэг нь менежер хүн мэдээллийн үүрэг гүйцэтгэх явцад хамгийн чухал шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг олж авдаг.Шийдвэр гаргах үүргийг мөн адил дотор нь 4 хэсэгт хуваасан .
Бизнес эрхлэгчийн үүрэг: Байгууллагынхаа дотоод гадаад боломжийг нээн илрүүлэх байгууллагыг төгөлдөржүүлэх чиглэлийн төсөл боловсруулж хэрэгжүлэх тодорхой төслийн боловсруултыг хянах зэрэг үүрэг гүйцэтгэнэ


Гажуудлыг арилгагчийн үүрэг:Байгууллагын үйл ажиллагаанд ямар нэг саад бэрхшээл гарсан тохиолдолд тухайн асуудлыг илрүүлж оновчтой зөв зүйтэйгээр шийдвэрлэх үүргийг эзэмшсэн байна:

Нөөцийг хуваарилагчийн үүрэг:Байгууллагын санхүү материал хүн хүчний зэрэг нөөцүүдийг хамгийн үр ашигтайгаар зардал бага гарахуйцаар хуваарилах үүргийг менежерүүд гүйцэтгэдэг байх шаардлагатай

Гэрээ байгуулагчийн үүрэг:Ямар ч байгууллагын менежер гэрээ байгуулах үүрэгтэй зайлшгүй тулгардаг Тиймээс гэрээ нь сүүлд хариуцлага тооцоход хамгийн чухал баримт болдог тул тухайн асуудлын мөн чанарыг мэдэрч байж гэрээнд гарын үсэг зурах хэрэгтэй болдог:

Аль ч түвшиний менежерүүд эдгээр 10 үүргийг зайлшгүй эзэмшсэн байх хэрэгтэй
1.Дээд түвшин -хэтийн зорилго зорилтыг тодорхойлдог

2.Дунд түвшин-дээд доод шатны менежерүүдийг холбож өгдөг бөгөөд төсөв төлөвлөгөө
бодлого боловсруулдаг
3.Доод түвшин-Удирдлагынха гаргасан шийдвэрийн дагуу үйл
ажиллагааг гүйцэтгэдг

Менежерийн үүрэг. •Төлөвлөлт •Зохион байгуулалт •Хүн хүчний сонголт, хуваарилалт •Идэвхжүүлэлт •Хяналт •Шийдвэр
Менежерийн үүрэг.
•Төлөвлөлт
•Зохион байгуулалт
•Хүн хүчний сонголт, хуваарилалт
•Идэвхжүүлэлт
•Хяналт
•Шийдвэр
Байгууллагын амжилт, удаан оршин тогтнох чадварт менежерийн гүйцэтгэх үүрэг асар их. Менежер нь маш олон талын мэдлэгтэй байж, байгууллагыг цог хэлбэрээр удирдаж, аливаа асуудлын хамрах хүрээг зөв тодорхойлж, шийдвэр гаргах чадварыг эзэмших шаардлагатай. Байгууллагын санхүү, маркетинг, үйлдвэрлэл, хүний нөөц, гадаад харилцаа гэх мэтийн олон талт үйлдэл, үйл ажиллагааг мэдэж байж удирдана.
• 1995 онд анх “Дархан Таван Нуур” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлүүлсэн бөгөөд одоогоор
-Наранбэлх” ХХК
-Experess төв
-Баяндаваа ХХК
гэсэн олон охин компаниудтай болсон бөгөөд Ерөнхий захиралаар А.Батсуурь
Гүйцэтгэх захирлаар Ц.Цэрэнжаргал нар ажиллаж байна


Ажилчид
Тус компани нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөн одоогоор "ӨЕГ ХХК" болон нэрээ шинэчлэсэн.Мөн:
Менежер
Тогооч
Жолооч
Ачигч
Санхүү
Нябо гэх олон төрлийн мэргэжлээр олон хүнийг ажлын байраар ханган нэгтгэн ажиллуулж байна
ӨЕГ ХХК
Уг компаний ерөнхий менежер С.Өлзийсүрэн
2010онд-ХУИС /баклавар
2013онд-ШУТИС/магистр зэрэгээр төгссөн .
Тус байгууллагад 4дэх жилдээ ажиллаж байна.
Тус менежерийн хувьд гол удирдагч,холбогч,төлөөлөгчийн үүргийг давамгайлан гүйцэтгэдэг ба байгууллагынхаа үйл ажиллагааг ерөнхийд нь хянан зохион байгуулж ажиллаж байна
Анхаарал тавьсанд баярллаа
Уг байгууллагын хувьд зах зээлд өргөн хэрэглэгддэг гурилыг монголынхоо ард иргэдэд нийлүүлдэгээрээ онцлогтой .
Үүн дээр тулгуурлан өрсөлдөгч байгууллагууд их тул тус компаний менежер нь олон түншүүд харилцан хамтын үйл ажиллагаа сайжруулдаг
Full transcript