Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Modelo ni Dance: Komunikasyon

No description
by

Jasmin Anne Espinosa

on 14 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Modelo ni Dance: Komunikasyon

MOdelo NI DANCE
Karamihan ng mga modelo ay gumagamit ng “dayagrama” para mas madali itong maunawaan. Ang ilan, tulad ng kina Aristotle at Laswell, ay gumagamit ng “box and arrows” na nagpapahiwatig na may simula at katapusan ang proseso. Mayroon ding paikot na modelo na gaya ng ginamit nina Osgood at Schramm na nagpapakita ng kahalagahan ng “feedback mechanism” sa proseso ng komunikasyon. Isa sa mga mas komplikadong modelo ay ang kay Frank Dance.2
Karamihan ng mga modelo ay gumagamit ng “dayagrama” para mas madali itong maunawaan. Ang ilan, tulad ng kina Aristotle at Laswell, ay gumagamit ng “box and arrows” na nagpapahiwatig na may simula at katapusan ang proseso. Mayroon ding paikot na modelo na gaya ng ginamit nina Osgood at Schramm na nagpapakita ng kahalagahan ng “feedback mechanism” sa proseso ng komunikasyon. Isa sa mga mas komplikadong modelo ay ang kay Frank Dance.2
Ayon kay Dance, mas ugma (more appropriate) ang mala-susong modelo (spiral-shaped) sa pagpapaliwanag ng proseso ng komunikasyon. Naniniwala si Dance na ang komunikasyon ay isang tuluy-tuloy (constantly developing) na proseso na kung saan hindi na babalik sa pinagmulan (starting point) ang palitan ng kahulugan. Ang anumang pagkakamali sa ugnayan ng mensahe (message), nagbigay ng mensahe (sender) at tumanggap ng mensahe (receiver) ay nagiging bahagi na ng mas malawak na usaping (discourse) patuloy na hinuhubog (shaped by) ng tuluy-tuloy na palitan (exchange) ng mensahe at kahulugan (meaning).
Ang unawaan (understanding) sa pagitan ng “sender” at “receiver” ay lubhang mahalaga (very important/crucial) sa pagpaparating at pagtanggap ng pareho/eksaktong (precise) mensahe at kahulugan (message and understanding). Ang “cultural background, psychological state, family and unique experiences” ng mga tauhan (actors) ay may malaking impluwensya sa prosesong ito.Ang komunikasyon ay “dynamic.” Ang patuloy na paghahalubiluhan (interaction and interconnectedness) ng mga tao ay nagbubunga ng (results in) patuloy na pagpapalitan ng mensahe at kahulugan na siya namang pagmumulang muli (will be the source of) ng panibagong mensahe at kahulugan. Ito, ayon kay Dance, ang ipinaliliwanag ng kanyang mala-susong modelo ng komunikasyon.


Ang lahat ng palitan ng mensahe at kahulugan ngayon ay katapusan AT simula ng tuluy-tuloy pang palitan. Sa gayon, sa pananaw ni Dance, na aming sinasang-ayunan, hindi natin ganap na matutukoy ang simula o katapusan ng komunikasyon. At habang nagkakalapit o nagkakalayo ang mga tao, patuloy pa rin sila sa pag-gawa, pagpapalitan at paghubog (produce, exchange and shape) ng panibagong mga mensahe at kahulugang humuhubog din naman sa kanilang pagkatao. 3
Modelo ni Dance:
Spiral Model of Communication

Group 4

BIBLIOGRAPIYA
Mga larawan ni dance
KAsaysayan ni Dance
Ayon kay Dance ang komunikasyon ay
isang komplikado, at tuluy-tuloy na proseso. Mayroong iba’t-iba modelong nagpapaliwanag sa prosesong ito.
ANG MODELO NG KUMONIKASYON NI DANCE
Kathleen M. Galvin and Charles A. Wilkinson, “The Communication Process: Impersonal and Interpersonal.” 2006. Roxbury Publishing Company.

Characteristics that Differentiate Models of Communication | Available at eHow.com http://www.ehow.com/info_8653898_characteristics-differentiate-models-communication.html#ixzz20tBWsCR6. Accessed on 17 July 2012.
Communication: The Starting Line. PDF File available at http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073534226/363131/gam34226_ch01.pdf. Accessed on 17 July 2012.
Full transcript