Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kalite Odaklı Yönetim

No description
by

Muzaffer ELMAS

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kalite Odaklı Yönetim

Sakarya Üniversitesi
Kalite Odaklı Yönetim Sistemi
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Sakarya Üniversitesi Rektörü
1970
Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1971
1982
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1992
4 Enstitü 10.000 Yüksek Lisans
1.600 Doktora
14 Fakülte 4 Yüksekokul 41.000 Lisans
14 Meslek Yükseokulu 25.000 Meslek Yükseokulu
2.800 Yabancı Uyruklu

Toplam 80.400

434 Bölüm/Porgram

1.900 Akademik Personel
Gelişmiş ülkelerde her yıl iş gücünün 1/3 e yakını işini değiştirmeyi düşünmektedir.

Günümüz öğrencileri 38 yaşına gelene dek 4-5 adet farklı meslek düşünmektedir.

Çalışanların %50 si şirketlerinde 5 yıldan daha az bir süredir çalışmaktalar

Her yıl, 30 milyondan fazla Amerikalı daha önceki yıllarda var olmayan işlerde çalışmaktadır.

Öğrencilerimizi

şu anda henüz var olmayan meslekler için,
henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaları için,
ve henüz bilmediğimiz problemleri çözmeleri için

eğitmeliyiz .
NEDEN DÖNÜŞÜM
2015 – İki günde bir 1 ZETTABAYT

Şu an her iki günde bir 5 Eksabayt

İlk zamanlardan 2003 e kadar – 5 Eksabayt2011 - 1.8 ZETTABAYT

Megabyte
Gigabyte
Terabyte
Petabyte
Exabyte
Zettabyte
Still Cameras
Encyclopedias
Televisions
Atlases
Barcode
Scanners
Newspapers
Board Games
Instrument Tuners
Web Browsers
Stereos
Radios
Video Games
Flashlights
Translators
Card Games
Books
Recording Studios
Maps
Editing Suites
World Class Educations
Dictionaries
Money
GPS Navigators
Levels
Movie Theaters
Teleprompters
Audio Effects
Spreadsheets
Airline Tickets
Video Cameras
Stethoscopes
khanacademy.org
Bill Gates’in En Sevdiği Öğretmen
Mezunları değişime kolay uyum sağlayabilecek şekilde eğitmeliyiz.

Bunun için, üniversite eğitimi öğrenim çıktıları; bilgi, beceri ve yetkinlikler olarak tasarlanmalıdır.

Burada bazı kavramlar öne çıkmaktadır.

YENİ EĞİLİMLER
Bireysel performans
Program performansı
Kurumsal performans

Öğrenme çıktıları – Öğrenci merkezli öğrenme
Program akreditasyonu
Kurumsal değerlendirme - akreditasyon
ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR
Kalite ve akreditasyon dünyada çeşitli adımlarla gerçekleştirmektedir.

Kalite adım ve çalışmaları dünyanın her tarafında benzerdir.
KALİTE VE AKREDİTASYON
Kalite ile ilgili son söz...
Hayat gerçekten basit,
sadece bizler onu karmaşıklaştırmada ısrar ediyoruz.

"Confucius"
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Sakarya Üniversitesi Rektörü
Teşekkürler...
SAİTEM'den
Büyük Başarı
SAGUAR 2
Yine Şampiyon!
Pazartesi, Ağustos 17, 2014
Sayı XCIII, No. 14
Sakarya Üniversitesi
Eğitimde Dünyada İlk 500’de.
ÖDÜLLER
Sakarya Üniversitesi Teknokent'e Ödül!
Akademik Birimler
2 0 1 3
Sakarya Üniversitesi Mükemmellikte Süreklilik Ödülü Aldı
www.sakarya.edu.tr

Misyon
&
Öğrenim
Çıktıları
Akreditasyon
Kalite
& Liderlik
Stratejik Plan
Kurumsal Etkililik
Kurumsal Uygulama
Kurumsal Değerlendirme
Kurumsal Performancs
Akademik
Yönetim Etik
& Bütünlük
Planlama
Liderlik
Kaynaklar
Yayınlar
Proje
Eğitim


&Öğretim
Bilgi, Beceri, Yetkinlik, iletişim, Eleştirel-Yaratıcı düşünme,
Takım çalışması, IT, Disiplinler arası
Akreditasyon
Dış kalite standardı değrelendirme süreci.
EFQM Model Kriteri
Stratejik Plan
Kurumsal Etkililik
Kurumsal Uygulama
Kurumsal Değerlendirme
Kurumsal Performans

http://www.sakarya.edu.tr
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fakülteler
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fk
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fk
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Devlet Konservatuvarı
Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sakarya Sağlık Yüksekokulu
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl. Bşk.
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
Meslek Yüksekokulları
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
Akyazı Meslek Yüksekokulu
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Ferizli Meslek Yüksekokulu
Geyve Meslek Yüksekokulu
Hendek Meslek Yüksekokulu
Karasu Meslek Yüksekokulu
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sapanca Meslek Yüksekokulu
AKREDİTASYON ÖLÇÜTLERİ VE KRİTERLER
Öğrenim
Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli
KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİ
YODEK tarafından Yükseköğretim Kurumları için geliştirilen öz değerlendirme modeli
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİMİZ

Akademisyenler kalite ve akreditasyona karşı direnç göstermektedir. Çünkü birçok süreç ve bürokrasi işlemleri bulunmaktadır.

Bürokrasiyi azaltmak için web-tabanlı kalite yönetim sistemini geliştirdik.
Üniversiteler farklı bilgisayar programları kullanmaktadır. Sakarya Üniversitesi tüm programları tek bir ana programda birleştirecek bir program geliştirdi.

Bu program SABIS (Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi) olarak adlandırılmaktadır.
Öğrenci Sayısı
Giriş Kalitesi
Mezuniyet Kalitesi
Mezun İzleme
İş Bulma
Öğrenci
Akademisyen Sayısı
Eğitim&Öğretim
Performans
ITÜ
Sakarya
Mühendislik Fakültesi
Akademisyenin sayısı, öğretme yetkinliği ve performans

Akademisyenlerin birimler bazında anlık sayısal bilgiler

Girdiği dersler, yönettiği çalışmalar, yayın, proje işbirlikleri, danışmanlıkları, otomatik olarak tüm sayfalarda

Öğretim elemanlarının zihniyet dönüşümü için sürekli bilgilendirme

Yabancı dil öğrenimi, proje hazırlama ve bilişim donanımı konusunda büyük destek
Akademisyen
Öğrenci merkezli eğitim, müfredat tasarımı, eğitim-öğrenim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, anketler, önceki öğrenmenin değerlendirilmesi

Program yeterlikleri
Ders sayıları dönemlik olarak beş

Ortak proje ve disiplinlerarası bitirme projesi

Her dersin
öğrenme kazanımları
nasıl kazandırılıp ölçüleceği
kaynakları
program yeterlikleriyle ilişkisi
AKTS üç defa gözden geçirildi

Eğitim öğretimde bilgi aktarma terkedilerek aktif öğrenmeye teşvik

Buna destek amacıyla her derse bir yardımcı

Öğrenciye bilgi aktarımının kolayca yapılabileceği bir sistem

Bir yıl tüm bölümlerde iç değerlendirme, diğer yıl 75 bölümde 14 değerlendirici ile dış değerlendirme

Bu yıl ilk defa 15 akts ile diğer öğrenme yöntemleriyle kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikler kredilendirildi
Böylece mevcut derslerden beklenen kazanımları daha önceden veya üniversite dışında sağladığı görülen öğrencinin ilgili dersten/derslerden muaf olabilmesi
Eğitim Öğretim
Öğretim elemanlarının indeksli yayınları ve atıflar para ödülü, araştırma desteği, ulusal/uluslararası toplantıya katılım, yardımcı araştırmacı olarak destek

Bilimsel araştırma projesi sınırsız olarak verilmesi

Dış destekli proje alana ayrıca destek

Proje yazma, yayın tercüme basım konularında destek

Kongre konfereans desteği sınırı yok

Kitap ve yayın temininde sınır yok

Bilimsel Araştırma
İnsan kaynakları, bütçe, fiziksel kaynaklar, öğrenme ortamı, IT planlaması

İnsan kaynakları klasik yönetim anlayışının dışında öncelik verilen alanlara yönlendirilmesi

Yabancı uyruklu öğrenciler ve uluslararası ilişkiler insan merkezli olarak sosyal ve kültürel alanları kapsayacak biçimde

Her ders için bir öğrenci asistanlığı sistemi

Her binada derslik dışı çalışma ortamı

Mevcut kütüphanenin yanında yeni bir bireysel ve toplu çalışma ortamı sağlayan kütüphane 24 saat açık olacak şekilde kullanıma açık

Kongre merkezi ve salonları sosyal ve kültürel etkinlikler için tamamen öğrencilerin hizmetinde

Kafeteryalar yeniden düzenleme

Bilişim alanındaki gelişmeler kurul tarafından sürekli izlenerek yeni ve uygun yatırımlar planlanma
Kaynaklar
Misyon
&

Çıktıları
Yönetim Etik & Bütünlük
Öğrenci
Planlama
Liderlik
Öğrenci Sayısı
Giriş Kalitesi
Mezuniyet Kalitesi
Mezun İzleme
İş Bulma
Net ve herkese açık bir şekilde ifade edilerek;
Kurumun çalışmalarına rehberlik eder.
Kurum performansını arttıracak şekilde çalışır.
Akademisyenler
Kaynaklar
Akademisyen Sayısı
Egitim-Ögretim
Performans
Dünya akreditasyon ana adımlarına baktığımızda şüphesiz benzer kavramlar görülmektedir.

Ana adımlar aynıdır, fakat ayrıntılar bölge, ülke ve kurumlara göre farklılık göstermektedir.
SAKARYA ÜNiVERSiTESi
ÖRNEĞİ
Eğitim&
Öğrenim
Öğrenci merkezli eğitim
Müfredat tasarımı
Eğitim- Öğrenme yöntemleri
Ölçme & Değerlendirme
Program Değerlendirme
Anket
Önceki öğrenmenin
değerlendirilmesi
Bilimsel
Araştırmalar
AR-GE
Yayınlar
Projeler
İnsan Kaynakları
Bütçe
Fiziksel Kaynaklar
Öğrenme Ortamı
ICT Planlaması
Kütüphane
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
(TYYÇ)

YETKİNLİKLER

-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
-Öğrenme Yetkinliği
-İletişim ve Sosyal Yetkinlik
-Alana Özgü Yetkinlik
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
Kalite & Yöneticilik
http://about.sakarya.edu.tr/Ogrenciler/OgrenciSayilari
https://sabis.sakarya.edu.tr/kurumsal/osym2012/OSYM.aspx
https://sabis.sakarya.edu.tr/kurumsal/My%20Project/performans.aspx
http://www.mbs.sakarya.edu.tr/
http://www.mbs.sakarya.edu.tr/
http://about.sakarya.edu.tr/Personel/PersonelSayilari
http://absdemo.sakarya.edu.tr/
http://akademik.sakarya.edu.tr/AkademikFaaliyetlerVePerformans/BireyselPerformans
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=drs&f=254&b=980&ch=1&yil=2014&lang=tr&dpage=all&InKod=48871
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=254&b=980&ch=1&yil=2014&lang=tr
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=drs&f=254&b=980&ch=1&yil=2014&lang=tr&dpage=all&InKod=48871
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=drs&f=254&b=980&ch=1&yil=2014&lang=tr&dpage=all&InKod=48871
http://www.eds.sakarya.edu.tr/
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=254&b=980&ch=1&yil=2014&lang=tr&cpage=anket
http://kazanim.sakarya.edu.tr/OncekiOgrenmeTaninmasi/BilgiGirisi/Index
Bilimsel
Araştırmalar
AR-GE
Öğrenci merkezli eğitim
Müfredat tasarımı
Eğitim- Öğrenme yöntemleri
Ölçme & Değerlendirme
Program Değerlendirme
Anket
Önceki öğrenmenin
değerlendirilmesi
http://akademik.sakarya.edu.tr/AkademikFaaliyetlerVePerformans/IndeksliYayinlarGrafigi
http://www.bapk.sakarya.edu.tr/index.php
İnsan Kaynakları
Bütçe
Fiziksel Kaynaklar
Öğrenme Ortamı
ICT Planlaması
Kütüphane
http://about.sakarya.edu.tr/Personel/PersonelSayilari
http://about.sakarya.edu.tr/AltYapiKaynaklar/FinansalKaynaklar
http://about.sakarya.edu.tr/AltYapiKaynaklar/TeknolojikKaynaklar
http://www.sakarya.edu.tr/tr
http://about.sakarya.edu.tr/AltYapiKaynaklar/TeknolojikKaynaklar
http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/
http://www.sybs.sakarya.edu.tr/default.aspx
https://sabis.sakarya.edu.tr/prgdeg/ProgramDegerlendirme
http://www.sybs.sakarya.edu.tr/
http://www.sakarya.edu.tr/tr/sayilarla_sau
https://sabis.sakarya.edu.tr/kurumsal/My%20Project/istatistik.aspx
https://sabis.sakarya.edu.tr/kurumsal/My%20Project/istatistik.aspx
https://sabis.sakarya.edu.tr/kurumsal/My%20Project/istatistik.aspx
http://www.sakarya.edu.tr
YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİMİN NEDENİ
Yükseköğretimde değişim için iki neden bulunmaktadır:

1. İş dünyası ve ekonomik baskı
2. Dijital dünya

İşverenler çıtayı yükseltmekte

İşverenlerin çoğu geçmişte olduğundan daha yüksek bir beceri ve öğrenim seviyesi talep etmektedir.
Full transcript