Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Din ekonomi och dina pengar

No description
by

Ann-Sofi Lundmark

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Din ekonomi och dina pengar

Flödet av pengar
Världens ekonomi hänger ihop
Företags inkomster
Ekonomiskt kretslopp
Varor eller tjänster
Ekonomi
Förståelse för vad som sker i Sverige och i resten av världen
Samhällsekonomi
Hushållning
Människors pengar
och hur de används
Alla varor och tjänster som produceras, säljs och köps av alla
Offentliga sektorn
Stat, landsting och kommun
Politiker höjer avgifter för sophämtning
Landstinget skär ner
Finansministern föreslår skatteändring
Privata sektorn
Företag som "äger sig själva"

Hushållets ekonomi
Lön
Bidrag (barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag)
Betala varor (mat, sophämtning, biobiljetter)
Skatt
Inkomster
Utgifter
Företag och offentlig sektor
Får in pengar genom varor och tjänster som säljs
Offentliga sektorn får även inkomst av skatt från hushåll och företag
Offentliga sektorn använder delar av skatten/inkomsten till att betala löner
Tex läkare och lärare
Privata sektorn
Använder inkomsten till
Investeringar
Löner
Vinst (utdelning till ägare)
Varor - tex bilar, mattor, kläder
Tjänster - bussresor, dataservice, bilreparationer, sophämtning, hårklippning
Företags utgifter
Hyror och värme
Löner
Inköp av varor
Skatter och avgifter
Bokslut - Lista över inkomster & utgifter
Bokslut - Lista över inkomster och utgifter
Vinst
Förlust
Offentliga sektorn
Stat, kommun och landsting
Ökad inkomst om fler arbetar
Fler betalar skatt
Sparar pengar på att färre behöver bidrag
+ för företag = mer skatt
Högkonjunktur
Göra förbättringar i samhället
Tex bättre vägar, renovera skolor, höja barnbidrag
Bra tider
Höjda löner
Höjda priser
Höjda skatter
Pengarna räcker inte till
Priserna stiger

Finns ett tak för hur mycket priser kan stiga

Taket nått = Företagets inkomster minskar. Samma utgifter
Lågkonjunktur
Minska sina kostnader
Avskeda folk
Flytta billigare
Inte så många inköp
Konsekvenser
Många arbetslösa
Svårt att sälja för företag
Mer sparande
Företag tvingas skära ner mer
Mindre skatteinkomster
Marknadsekonomi
Företag producerar varor & tjänster som kunderna vill ha
Kunderna väljer vad de vill köpa och hur höga priser de är villiga att betala
Marknadspris växer fram
Stormarknad vs kvartersbutik
Säljer varor till lägre pris
Köper in stora mängder
Få expediter
God förtjänst
Högre priser
Många handlar trots det
Går snabbt
Konkurrens
Fler aktörer
Effektivisera tillverkningen
Billigare produktion
Ökad kvalitet
Lägre priser
Monopol
En aktör
Ingen konkurrens
Systembolaget
EU för fri konkurrens
Oligopol
Få aktörer
Ingen konkurrens
Utbud & efterfrågan
Statlig inblandning

Tex systembolaget
Staten tillåter ingen konkurrens.
Med andra ord ingen prissänkning som med fler aktörer.

Tre grundläggande frågor
Vad ska produceras?
Vem ska bestämma vad som produceras och hur?
Hur ska det som produceras delas upp? Ska alla ha lika mycket?
Skillnaden mellan höger och vänster
Höger
Produktionsmedlen ska ägas av privata företag eller privatpersoner.
Marknaden bestämmer vad till vilket pris.
Vänster
Produktionsmedlen statligt ägda.
Staten avgör.
Lika mycket till alla
Ingen ska tjäna mer på någon annans arbete.
Staten ska äga skolor, sjukvård osv.
Planekonomi
Sverige har en blanding mellan marknadsekonom och planekonomi BLANDEKONOMI
Skatter
Statlig skatt; inkomst över 433 900 kr 20%
615 400 kr 25% (2014)
Arbetsgivaravgift
1/3 av lönesumman
ex. 100 000 kr kostar företaget 133 000 kr
Företag 28% på
och arbetsgivaravgift
Kommunalskatt
ca 31% inkl. begravningsavg.
Medlemmar i Svenska kyrkan +0,96% i avg.
Delar av skatten till landstinget
Moms
Skatt på varor och tjänster
12% livsmedel
6% böcker, transprorter (tåg, taxi)
25% allt annat
Deklaration
Varje år
Skatteavdrag
Restskatt
Skatteåterbäring
Vad får vi tillbaka?
Löner till kommunalt anställda
Brandförsvar
Skolor - barnomsorg
Äldrevård
Sjukvård
Polis
Universitet
Flygplatser
Bidrag
A-kassa...
Bruttonationalprodukt BNP mått på välfärd
Välfärd
Folkhemmet
Socialt skyddsnät
Stat & kommun - fler uppgifter
Alla ska känna sig trygga livet igenom
Alla har rätt till en bra bostad, kläder och mat
Unga och gamla blir försörjda av de som arbetar. Cykler
1990-talet och välfärden
Glesnar nätet
God ekonomisk tillväxt fram till 1975
Oljepriserna stiger
Konkurrensen från andra länder ökar
Staten tjänar mindre pengar
Lösningar - alternativ
Höja skatt
Höja arbetsgivaravgift
Höja avgift på t.ex läkarbesök
Låna pengar
Produktionsmedel
Råvaror och naturtillgångar
Realkapital
Arbetskraft
Finanskapital och kunskaper
Varför räcker inte pengarna till det samhället lovat?
Datorer och robotar
Företag flyttat produktionen utomlands
Arbestlösa

Föräldraförsäkring
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Skjukersättning
Arbetslöshetsersättning
Socialbidrag
Pension

Framtiden för välfärden
Kommer nedskärningarna att räcka?
Fler pensionärer - färre som arbetar
Vi är vana vid välfärden - den är svår att ta bort
Råvaror och produktionsmedel
Färdiga produkter mest lönsamma
Export Import
Kullager och teleteknik - starka produkter
Privatisering
Minskade kostnader för OS
Konsekvenser?
Tågbolag
Äldreomsorg
Bank
Lån
Investering - företag
Spara
Ränta sparade pengar och utlånade pengar - Bankens inkomst
Banken för över pengar - räkningar och löner
Privata aktiebolag
Aktier
Del av företag
Aktiebörsen
Kurs
Aktiemarknaden
Fonder
Aktiefonder
Banker köper och säljer åt kunderna
Aktiefonder ägen många miljoner aktier
Valutakurser
Stark ekonomi - stark valuta
Svag krona - billiga varor att sälja - bra
dyrt att importera - dåligt
Riksbanken
Cantralbanken
Statlig myndighet
Hålla nere inflationen
Säkert och effektivt betalningssystem (sedlar och mynt)
Inflationsmål 2%/år

Reproräntan
Hög inflation - höjd reproränta
Låg inflation - sänkt reproränta
Riksbanken styr själva över räntan

Multinationella föregtag
T.ex. ICA och Pressbyrån
Utlänska ägare - delvis
Koncerner - sammarbetar - flyttar pengar
Bra eller dåligt med globalisering?
Ökat välstånd
Starka företag - ingen regering rår på dem
År 2003 hade GM en större omsättning än Norge.
Full transcript