Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Present Simple

No description
by

Po Co

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Present Simple

Present Simple
ZASTOSOWANIE
- opisywanie sytuacji rutynowych, powtarzających się, ogólnych
I play football on Mondays.
(Gram w piłkę w poniedziałki.)
- fakty, ogólne prawdy
Cheetah is the fastest land animal.
(Gepard jest najszybszym zwierzęciem lądowym.)
ODMIANA
Tylko trzecia osoba liczby pojedynczej he/she/it wymaga odmiany przez dodanie do czasownika:
-
s
- play (plays), work (works),
-
es
- dla czasowników zakończonych na s, ss, ch, x, o - watch (watches), go (goes), do (does)
-
ies
- czasowniki zakończone na y poprzedzone spółgłoską - cry (cries)

DO/DOES
Czas teraźniejszy Present Simple wymaga od nas użycia czasownika posiłkowego do/does. Oznacza to, że pełni on funkcję
GRAMATYCZNĄ
i nie tłumaczymy go! Stosujemy go:
- w pytaniach -
Do you love me?
- w krótkich odpowiedziach -
Yes, I do! / No, I don't!
PRESENT SIMPLE
Zdania twierdzące:
I love you! He likes me. We play computer games.

Zdania pytające:
What do you eat for breakfast? Do you like him?

Krótkie odpowiedzi:
Yes, they do! No, they don't! Yes, he does! No, he doesn't!
Full transcript