Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Coğrafi Keşifler

No description
by

Onur Berk YAVUZCAN

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler
COĞRAFİ KEŞİFLER
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalı’lar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına
Coğrafi Keşifler
denir. Öncelikle merak ve keşif amaçlarıyla başlayan bu hareketler XV. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik gayelere yönelmiştir. Coğrafi Keşifler sonucu Avrupa’da önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİ
a
-
Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi:

*
Çin'den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi'nde iki kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından İstanbul'a ulaşıyordu.

*
Diğer önemli bir yol olan Baharat Yolu ise Hindistan'dan başlıyor ve kuzeyde Suriye limanlarında, güneyde ise İskenderiye'de son buluyordu. Özellikle denizci İtalyan devletleri bu limanlardan aldıkları malları Avrupa'ya satıyorlardı. Bu yolların tamamının Osmanlı denetimine girmesi ve bir kaç el değiştiren malların pahalıya mal olması Avrupalıları yeni yollar aramaya sevketmiştir.

*
Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyollar ile mücadele etti.

*
Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.

*
İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.
RÖNESANS'IN NEDENLERİ
*
Ortaçağ'ın sonlarına doğru küıtür ve sanat alanında belirli bir birikimin oluşması,
*
Kağıdın bollaşması ve matbaanın icadı ile fikir ve düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması, okur-yazar oranının artması,
*
Coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın, ilme ve sanata yönelmesi,
*
Mesen adı verilen sanata ilgi duyan, sanatkarları ve sanat eserlerini koruyan bir sınıfın doğması,
*
Büyük sanatkarların yetişmesi,
*
İlkçağ Hellen ve Roma dönemine ait birçok eserin incelenerek tekrar üniversitelerde okutulmaya başlanması,
*
İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin yaptıkları çalışmalardır.
RÖNESANS'IN SONUÇLARI
b-
Coğrafya bilgisinin ilerlemesi:

*
Orta Çağ'da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında Kudüs'ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Özellikle Haçlı Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri artmış, boş inançlar yıkılmıştır.

*
Özellikle Venedikli seyyah Marco Polo doğu üzerine Çin'e kadar büyük bir seyehat yaptı (1271 - 1295). Bu seyehati sırasında yazdığı, doğu ülkelerinin hem zenginliklerini, hem de coğrafyasını anlattığı
"Garibeler Kitabı"
adlı eseri, Avrupalılar üzerinde büyük etkiler meydana getirmiştir.
c-

Pusulanın geliştirilmesi:
*
İlk kez Çinliler tarafından icat edilen pusula, Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'ya geçmiştir. Kristof Kolomb'un pusulanın sapma açısını düzeltmesiyle artık yönlerini kaybetme korkusundan kurtulan Avrupalılar, okyanuslara daha rahat ve korkusuzca açılmaya başladılar.
d-
Gemicilik sanatındaki ilerlemeler:
*
Eskiden kullanılan kadırgaların geliştirilerek 30 metre uzunluğunda, üç direkli beş yelkenli ve okyanuslara daha dayanıklı Karavel tipi gemilerin yapılması okyanuslara açılmada insanların cesaretini artırdı.

e-
Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi:

*
Orta Çağ'da Avrupalılar, Atlas okyanusunun içinde gemileri çeken çok büyük girdapların olduğu ve bu sularda dolaşan gemicilerin zenciye dönüşecekleri gibi hurafelere inanırlardı. Ancak doğu ile olan ilişkiler ve coğrafya bilgisinin ilerlemesi bu gibi inançların yıkılmasına neden olmuştur.
KRiSTOF COLOMB
KEŞİFLERİN NEDENLERİ

1.
Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalılar’ın buralara gitmek için yeni yollar aramaları
2.
Türkler’in İpek ve Baharat yollarına hakim olmaları
3.
İstanbul’un fethiyle Doğu Avrupa ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesi ve bundan dolayı da Batı Avrupa kıyısındaki ülkelerin açık denizlere çık ma ihtiyacı hissetmeleri
4.
Hıristiyanlığı yayma düşüncesi
5.
Avrupa’da değerli madenlerin azlığı
6.
Avrupa’da bazı kralların gemicileri desteklemesi
7.
Doğudan Avrupa’ya gelen malların pahalıya mal olması
COĞRRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI
1271 - 1275 : Marco Polo : Uzakdoğu
*Venedikli gezgin Marco Polo, 17 yaşındayken tüccar olan babası ve amcasıyla Uzakdoğu'ya gitti ve üç yıl sürdü bu yolculuk. Daha sonra 17 yıl kalacağı Uzakdoğu gezisine başladı. Çin'i, Hindistan'ı, Bengal Körfezini, Güney Çin Denizi'ni dolaştı. Cenevizlilere esir düştüğünde arkadaşı yazar Rustichello da Pisa'ya "Dünyanın Hikayesi" adlı esrini yazdırdı.
1487 : Bartolomeu Dias : Ümit Burnu

Portekizli denizci, Bartolomeu Dias, Afrika'nın batısından ilerlediği yolculuğunda Afrika'nın en güney ucu Ümit Burnu'nu keşfetti.
1492 : Kristof Kolomb : Amerika Kıtası

Cenovalı denizci Kristof Kolomb, İspanya Kraliçesi İsabella'nın desteğiyle çıktığı yolculuğunda Amerika'yı keşfetti.
1497 : John Cabot : Kanada'nın Doğusu Kıyıları, New Foundland Adaları
1497 : Vasco Da Gama : Afrika ve Hindistan Kıyıları
-Portekizli denizci Vasco Da Gama, Afrika'nın kıyılarını dolaşarak Hindistan'a ulaştı. Hindistan'la Avrupa arasındaki bu yeni ticaret yolu Avrupalıların Uzakdoğuyla olan ticaretini arttırdı.
1499 : Alonso de Ojeda ve Amerigo Vespucci : Venezuella
*İspanyol denizci Alonso de Ojeda ve İtalyan denizci birlikte yolculuğa çıktılar fakat bir süre sonra Guyana kıyılarında ayrıldılar. Amerigo Vespucci Venezuella kıyılarına ulaştığında "Küçük Venedik" anlamına gelen Venezuella adını verdi. Daha sonra Amerika kıtasının adını da verecekti.
1520 : Ferdinand Macellan : Güney Amerikanın en ucu Macellan Boğazı

Hindistan'a ulaşma çabası sonucunda Güney Amerikanın en uç noktasına ulaştı, burası Macellan boğazı adıyla anıldı.
1534 : Jacques Cartier : Kanada
*Fransız Jacques Cartier, Kanada'nın iç kısımlarını keşfetti.
ÜNLÜ KAŞİFLERİN ROTALARI
HAZIRLAYANLAR

Onur Berk YAVUZCANArmanc GÜL
Can AKAR

*
Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.

*
Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.

*
Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. O zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gümüş” temel zenginlik kaynağı oldu.

*
Burjuva sınıfı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.

*
İslam ülkeleri yoksullaştı.

*
İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı.
SİYASİ SONUÇLARI
EKONOMİK SONUÇLARI
*
Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi.
*
İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı.
*
Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi.
*
Ronesans ve Reform Hareketlerı’ne zemin hazırlandı,
*
Avrupa’da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen” sınıfı ortaya çıktı.
BİLİMSEL SONUÇLARI
*
Kiliseye olan güven sarsıldı.
*
Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı.
*
Avrupa’da dine dayalı dünya görüşü değişti.
DİNİ SONUÇLARI
*
Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımsızlığı azaldı.
*
Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
*
Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.


Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
*
Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
*
Hint Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat üstünlük kuramadı.
*
Don - Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
*
Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.
COĞRAFİ KEŞİFLERİN OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ ETKİLERİ
SÜVEYŞ KANALI
? Kapitülasyon
, bir ülkenin vatandaşı olan, ya da olmayan kişilere ülkenin hükümdarı tarafından verilen ayrıcalık hakkıdır.

Mesen;
Sanatçıları bilim adamlarını koruyan, onlara para yardımında bulunan kimselere denilir.

RÖNESANS'IN İTALYA'DA BAŞLAMA NEDENLERİ
*

İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı
*
Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi
*
Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması
*
İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur.
*
Rönesans hareketleri önce İtalya'da başlamış, daha sonraki dönemde Fransa, Almanya, ingiltere, Hollanda ve ispanya'da görülmüştür.
*
Skolastik düşünce etkisini yitirerek yerini hümanizma ve pozitif bilimlere bıraktı.
*
Bilim ve sanatta önemli gelişmeler başladı, ölümsüz eserler meydana getirildi.
*
Düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıktı. Bu da Reform hareketlerine zemin hazırladı.
*
Toplumda, edebiyattan ve sanattan zevk alan ve bunlarla uğraşan sınıf (Mesenier) ile sanata ilgi duymasına rağmen sanatla uğraşamayan fakir sınıf belirgin olarak birbirinden ayrıldı.
*
İhtiyarlamış Avrupa, Rönesans'ın makyajı ile güzelleşmiş ve daha cazip hale gelmiştir.
*
Coğrafi keşifler sonunda oluşan sermaye birikimi, Rönesans sonunda bilim ve teknik gelişmelerle birleşip ileriki dönemde Sanayi İnkılabı'nın meydana gelmesinde temel etken olmuştur.
RÖNESANS'IN ÖNEMLİ SANATÇILARI
LEONARDO DA VİNCİ
*
Leonardo Da Vinci 15 Nisan 1452 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Leonardo, genç bir noter olan Ser Piero da Vinci'nin ve muhtemelen bir çiftçi kızı olan Caterina'nın evlilik dışı çocuğu olarak Vinci kasabası yakınlarındaki Anchiano'da doğdu.
*
Leonardo Da Vinci Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmıştır. Rönesans dönemi İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır. Mona Lisa (1503 - 1507) ve Son Yemek (1495 - 1497) en önemli yapıtlarıdır.
MONA LİSA
SON YEMEK
*
Tam adı ile Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni; 6 Mart 1475 ve 18 Şubat 1564 tarihleri arasında yaşamış, İtalyan kökenli, dünyaca ünlü ressamdır. Rönesans dönem ressamı, heykeltıraşı, şairi ve mimarıdır.
DAVUD HEYKELİ
MERHAMET
*
En büyük oyun yazarlarından biri olarak değerlendirilen İngiliz şair William Shakespeare, yarattığı karakterlerde insan doğasının en değişmez özelliklerini benzersiz bir şiir diliyle yansıtması dolayısıyla, yaşadığı yüzyıldan bu yana her çağda ve her ülkede en sık sahnelenen oyunlar yazarıdır.
-
Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.
-
Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.
-
Konuşmadan önce düşün ki konuştuktan sonra düşünmeyesin...
-
Şeytan bir günah işleteceği zaman, işe, bu günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar.
MİCHELANGELO
SHAKESPEARE
ERASMUS
*
Desiderius Erasmus 1465 – 1536 seneleri aralarında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesans ile beraber meydana çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biridir.
-
Rönesans'la birlikte ortaya çıkan Hümanist akımın yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden Roterdamlı Erasmus,
Deliliğe Övgü
'yü 1509'da kaleme almış. Bu başyapıtta yaşadığı dönemin portresini çizen Erasmus, çağının tabu sayılan birçok konusuna da eleştiriler getirmiş. Yazıldığı tarihten bu yana, asırlar geçmesine karşın hâlâ okunuyor olmasıysa, yazarın ele aldığı sorunların birçoğunun günümüzde de aynen devam etmesine bağlanıyor.
MONTAİGNE
*
(1533-1592) Fransız yazar. Hukuk okudu. Bordeaux parlamentosunda danışman iken 1570'de görevinden ayrılarak şatosuna çekildi. 1572'de ünlü Denemeler adlı eserine başladı; bu eseri yazmayı ömrü boyunca sürdürdü. 1581-1585 arasında Bordeaux belediye başkanlığını görevini yürüttü.

*
Montaigne deneme türünün ustasıdır. Denemeleri uzunlukları birbirinden çok farklı 107 bölümden oluşur. En ilgi çekici bölümler tutarsızlık, hırs konularıdır. Eserlerinde Epikürcü bir ahlak anlayışını sergilemiştir.
?
Hazlara, sevinçlere yönelik bir hayatın hedef edinilmesini ileri süren öğreti
*
Vitruvius Adamı (ya da Vitruvian Adam), ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notların yanında çizdiği bir eskizdir. 1492 yılında yapıldığı düşünülmektedir.
*
Bu çizim ve yanındaki notlar sıkça "Oranların Kanunu" ya da daha az sık olarak "İnsanın oranları" olarak anılır.
*
Bunun yanında resim, Leonardo'nun insan ve doğayı birbiri ile ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için de bir dönüm noktasıdır. Britannica Ansiklopedisi'ne göre Leonardo "insan vücudunun evrenin işleyişinin bir analojisi olduğunu" düşünüyordu.
VİTRUVİUS ADAMI
?
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
Full transcript