Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Scheikunde hoofdstuk 4

No description
by

Veysel Tetik

on 10 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scheikunde hoofdstuk 4

Scheikunde hoofdstuk 4 Veysel
A.Kadir
Ruveyda
Merve klas: 3v
docent: Mnr Akyazi Verbranding Basisstof 1 Aardgas Aadgas uit een gaskraan bestaat vooral uit mengsel methaangas (circa 80%) en stikstof. Methaan is het branbare deel. beide gassen zijn kleur -en reukloos, daarom wordt er in de fabriek reuksof toegevoegd, zodat je weet wanneer er een lek is. Methaan is en ontleedbare stof
(CH4 (g)) CH4(g) + O2(g) --> CO2(g) + H2O + warmte. De verbrandingsproducten zie je of ruik je niet, maar je kunt ze wel aantonen. Bijvoorbeeld de gevormde waterdamp, kun je laten condeseren.
je kunt ook met een reagens aantonen dat er water ontstaat. een reagens is en stof waarme een andere stof kunt aantonen. je voert dan een herkenningsreactie uit. Bijvoorbeeld water is een geschikte reagens voor wit kopersulfaat, als het in aanraking komt met onstaat er een blauw kleur. Aantonen van verbrandingsproducten Onvolledige verbranding
- De volume verhouding
- Onder andere koolstofmono-oxide
- In kranten
- Oorzaak
- Aan de kleur Steenkool.


Vroeger.


Brandstof.


Tegenwoordig.Bij de verbranding van steenkool.
Komen er veel schadelijke stoffen vrij.
Tegenwoordig.
Steenkool verzuiveren.


Verhit in cokesfabrieken.
Cokes. Aardolie

Verschillende brandstoffen.
Koolwaterstoffen. Zwaveldioxide


Onvoldoende zuivering.
Koolwaterstoffen & zwaveldioxidegas.
Zwaveldioxide.
In de lucht komt à neerslag. Stikstofoxiden.


Koolstofmono-oxide.
Stikstofoxiden vormen salpeterzuur.
Opgelost in regendruppels.

Tegenwoordig.
Naverbranders verminderd schadelijke stoffen. Planten maken van zuurstof en glucose uit water en CO2. Dit proces noemen we fotosynthese. Het reactieschema voor dit proces is:

6 CO2 + 6 H2O --> C6H12O6 + 6 O2. Planten dienen als voedsel voor mensen en dieren. We halen onze energie onder andere uit de glucose van de planten. De zuurstof die ze produceren is onmisbaar voor het leven op aarde. Het reactieschema voor de consumptie van de planten is: C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 We noemen de vertering van ons eten noemen we ook wel verbranding. Hierbij treden geen vuurverschijnselen op net als bij een snelle verbranding. In plaats daarvan gebruikt ons lichaam een ingewikkeld proces. Niet alleen organismes kunnen gebruik maken van planten, maar auto’s kunnen dat ook. Er bestaan brandstoffen die gewonnen worden uit planten, dus zijn deze milieuvriendelijk. Deze brandstoffen zorgen ook voor koolstofdioxide, maar dat wordt door de planten opgenomen bij de groei. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20100721_fotosynthese01 opdrachten Welke stoffen kunnen ontstaan bij de onvolledige verbranding van methaan?
A) Water en zuurstof
B) Koolstofmono-oxide en zuurstof
C) Koolstofdioxide en water
D) Koolstofmono-oxide en water antwoord: D Hoe herken je koolstofdioxide?Welk reagens heb je nodig en wat neem je dan waar?
A) Wit kopersulfaat kleurt blauw.
B) Helder kalkwater wordt troebel
C) Blauw kopersulfaat kleurt wit
D) Troebel kalkwater wordt helder. Bij de onvolledige verbranding van aardgas kan een zeer gevaarlijk gas ontstaan. Welk gas is dat?
A) waterstof
B) koolstof
C) koolstofmono-oxide
D) koolstofdioxde antwoord:C http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20090710_energie01 aarde als energieleverancier samenstelling van lucht.

lucht bestaat uit
- 78% stikstof
- 21% zuurstof
- 1% andere gassen. basisstof 4 basisstof 2 basisstof 3 luchtverontreiniging

Er kan smogtreding (rook en mist) optreden door
de aanwezigheid van de stoffen zoals,
SO2, NOx en koolwaterstoffen.
mensen die astma hebben kunnen daar veel last van krijgen.
In Nederland had je smogvorming toen er nog steenkool
en aardolie als brandstof werd gebruikt. maar omdat ze nu
schonere brandstoffen gebruiken, is het sterk afgenomen.

je kan smogtreding tegengegaan worden door:
- gebruik van schonere brandstof
- betere verbrandingstechnieken
- betere zuivering van brandstoffen en verbrandingsgassen. koolstofdioxide houdt de warmte-uitsraling
van de aarde tegen. Dit noem je broeikaseffect.
doordat er steeds koolstofdioxide in de atmosfeer komt geeft de aarde minder warmte af aan het heelal waardoor de temperatuur zal stijgen en de klimaat zal veranderen. dit heet versterkte broeikaseffect. Je kunt het broeikaseffect tegengaan door:
- minder fossiele brandstoffen verbranden. (dus bijv. minder aardgas)
- de woningen goed isoleren.
- minder auto rijden.
etc. snelle verbranding

de voorwaarden van een snelle verbranding zijn:
- dat voldoende brandstof en zuurstof bij elkaar komen.
- dat de temperatuur hoog genoeg is.

de laagste temperatuur waarbij een stof gaat verbranden heet de ontbrandingstemperatuur. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20081013_nlenbroeikaseffect01 wanneer een vuur steeds sneller gaat
branden spreek je van Brand.
brand kan je blussen door:
- de brandstof weg te halen.
- de aanvoer van lucht onmogelijk te maken.4
- de brandende materialen afkoelen tot onder de ontbrandings-
temperatuur. opdrachten Waardoor werd steenkool gebuikt voor 1940?
Noem een aantal producten die gemaakt wordt van Aardolie.
Wat zijn koolwaterstoffen? Om vast te stellen of een stof het element koolsof bevat, kun je de stof verhitten zonder dat er lucht bij kan.
a. Wat neem je hierbij waar als de stof inderdaad koolstof bevat?
Je kunt het element koolstof in een stof ook aantonen door de stof te verbranden.
b. wat voor proef moet je dan doen en wat krijg je te zien als de stof inderdaad koolstof bevat? a. Er zal een zwarte vaste, koolstof ontstaan.
b. Je moet de verbrandingselement door kalkwater leiden, als er koolstof bevat zal er een roebel ontstaan. Opdracht 17.
Regen kan zuur of zuurder zijn.
a. Welke stoffen maken regen (te) zuur?
b. Welke twee zure stoffen zitten in zure regen? a. Zwaveldioxide en stikstofdioxiden.
b. zwavelzuur en salpeterzuur. vragen: 1. Wat zijn biobrandstoffen?
2. Welke verschillen zijn er tussen de verbranding van hout en de verbranding van voedsel?
3. Een wielrenner in de Ronde van Frankrijk verbuikt gemiddeld per bergetappe zo'n 25 MJ aan energie. Hoeveel g zetmeel moet het lichaam verbranden om deze energie te kunnen leveren? de verbrandingswarmte van zetmeel is 17.5 KJ/g.
4.In oud papier zitten sachariden. Om ethanol te maken van die sachariden moeten ze uit het papier gehaald worden. Een sacharide die in papier voorkomt, is cellulose. De cellulose in papier is afkomstig van bomen. Welk proces zorgt voor de aanmaak van cellulose? opdrachten Welke twee gassen komen het
meest voor in de lucht. stikstof en zuurstof wat is het versterkte broeikaseffect? het extra broeikaseffect dat optreedt door sterke
stijging van koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer. noem 2 maatregelen om broeikaseffect tegen te gaan - minder fossiele brandstof verbranden
- minder auto rijden bijv. einde Antwoord: B http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101027_aardgas01
Full transcript