Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

onlinespel

No description
by

Anna Sjöholm

on 5 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of onlinespel

Gränsöverskridande
onlinespel (GRO)

Resultat
Syfte
Inom projektet studeras vilka mekanismer som gör att onlinespel är gränsöverskridande och öppnar upp för nya sociala strukturer. Som liknelse används den medeltida karnevalen, vilken var en avgränsad zon där vardagens maktstrukturer tillfälligt försvann och deltagarna bakom sina karnevalsmasker kunde utmana etablerade strukturer. Skulle onlinespel på samma sätt kunna vara en arena för nytänkande och kreativitet? Hur kan man i så fall tillvarata dessa mekanismer i utbildningssammanhang?
Metod
Basprojektet är en etnografisk och interaktionsanalytisk studie med fokus på gränsöverskridande kommunikation och interaktion i onlinespelsvärldar. Genom att delta i spelkulturen, genomföra intervjuer och kartlägga interaktion på mikronivå har gränsöverskridande kvalitéer i onlinespelen identifierats. Koncept för gränsöverskridande aktiviteter har därefter tagits fram i workshopform genom samarbete mellan forskare, pedagoger och designers.
Onlinespel är gränsöverskridande gällande nationalitet, ålder och delvis även kön
Anonymiteten är en viktig faktor som bidrar till gränsöverskridande.
Gränsöverskridandet i spelen bygger på prestation
Gränsöverskridandet är beroende av spelmekanik och detaljer i speldesign
I gränsöverskridande speldesign är prestation inte knuten till spelskicklighet utan snarare till tid som investeras i spelet.
Prestation kräver inte lärande. Viktig info och starkare verktyg introduceras i spelet efter hand och spelaren kan avancera utan att förfina sin spelskicklighet.
I design där spelskickligheten är central uppstår istället ett exkluderande, destruktivt klimat.
Den gränsöverskridande upplevelsen möjliggör lärande inom likabehandling, jämställdhet och demokrati till exempel genom att spelarnas eventuella fördomar utmanas när de lär känna varandra närmare.

Projekt GRO undersöker hur online-rollspel fungerar som nätgemenskap. Projektet är ett samarbete mellan forskningsmiljön LinCS vid Göteborgs Universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund GR Utbildning samt webbföretaget Enemy Unknown. GRO finansieras av KK-stiftelsens satsning på unga nätkulturer.

Referenser
Presentation gjord av Grupp dag C
Maria Lingaas
Myriam Sidibé
Anna Sjöholm
Vilhelm Svahn

Jonas Linderoth och Camilla Olsson. (2010).Världen som spelplan – gränsöverskridande i onlinespelkulturen. Statens medieråd
Jonas Linderoth. (2013). Beyond the Digital Divide: An Ecological Approach to Game-Play, In ToDiGRA Transactions of the Digital Games Research Association, Transactions of the Digital Games association Vol.1, No. 1, June 2013. Annika Waern (ed).
Jonas Linderoth. (2012). Why Gamers don’t learn more: An ecological approach to games as learning environments. Journal of Gaming and Virtual Worlds, 2012, Vol. 4, No. 1., pp 45-62
Lincs. (2012). Gränsöverskridande onlinespel (GRO) – slutrapport Unga nätkulturer. Göteborgs universitet.
Jonas Linderoth. Personlig kommunikation via Skype. 2 oktober. 2013

Slutsats
Resultaten i GRO-studien tyder på att de mekanismer i modern speldesign som ger spelen gränsöverskridande kvaliteter inte bygger på spelskicklighet. Spelaren kan avancera utan att förfina sin spelskicklighet, vilket betyder att dessa spel endast ger en illusion av lärande. I spel där spelskickligheten är central uppstår istället ett exkluderande klimat. Studien har resulterat i 19 publikationer. Resultaten, och begreppet ”illusion of learning” har rönt stor internationell uppmärksamhet.
Bakgrund
Projektledare: Jonas Linderoth
Full transcript