Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Barns inflytande i förskolan

No description
by

Ulrika Johansson

on 14 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Barns inflytande i förskolan

Barns inflytande i förskolan
Vår film vänder sig till pedagoger i förskolan. Syftet med filmen är inte att visa vad som är rätt eller fel sätt att arbeta på. Tanken är i stället att väcka funderingar och reflektioner kring den verksamhet och de rutiner som pedagogerna ingår i. Lenz Taguchi uttrycker det i Lyssnandets pedagogik som "Ringa in dem, vrida och vända på dem, inte nödvändigtvis för att förändra eller förkasta dem, utan rubba, störa och utmana dem...".

Hur mycket reellt inflytande har barnen i dagens förskola? Hur tas barnens intressen tillvara? Måste alla barn vara med på allt? Till vilken grad styrs verksamheten av gamla rutiner?

Dessa är några av de frågor som vi funderade på då vi skapade filmen. Rutiner och agerande som många gånger tas förgivet i dagens förskola kan ses som oacceptabla i andra miljöer. Vi har därför valt att utspela filmen i en annan miljö än förskolan - på ett kontor. I filmen drar vi paralleller mellan aktiviteter och situationer som förekommer i förskolan och applicerar dessa på vuxna människor i en kontorsmiljö, något tillspetsat!
Diskussionsfrågor:
På vilket sätt har barnen reellt inflytande i sin vardag på er förskola? Vad säger styrdokumenten om barns inflytande i verksamheten?
Får barnen på er förskola ta med saker hemifrån? Om inte, vad är anledningen? Finns det fördelar/nackdelar med att låta barnen ta med saker hemifrån? Vad säger styrdokumenten?
Får tiden i tamburen ta sin tid? Har processen i sig ett värde eller är målet det viktiga?
Måste alla barn på er förskola vara med på allt, samtidigt? Exempelvis samling eller utelek, kan man göra annorlunda?
Hur förhåller ni er till ett barn som inte vill äta upp maten?
Måste det städas/plockas undan överallt vid exempelvis dagens slut/inför samling/lunch? Påverkar det leken? Kan man göra annorlunda?
Tänk över era rutiner på förskolan, för vem och varför har ni dessa? Är alla rutiner viktiga att behålla?
En dag på kontoret
Skapad av:
Elin Andersson
Jennie Andreason
Lizette Blom
Farah Escasúa Jiménez
Ulrika Johansson
Sara Melander

Förskollärarutbildningen T5, Malmö Högskola


Bakgrund
Demokrati, delaktighet och inflytande är delar av den värdegrund som vår svenska förskola vilar på. I läroplanen går att läsa:

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten."
Lpfö 98, rev 2010:12
Skolinspektionens vanligaste påpekande mot våra förskolor är bristen på barns inflytande. Detta studiematerial handlar om barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolan.
Syfte
Tips på fördjupningsmaterial:
Barns inflytande i förskolan - en fråga om demokrati. Av Elisabeth Arnér

Lyssnandets pedagogik. Av Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande - en demokratididaktisk studie. Av Kristina Westlund

Sveriges radio: Inflytande i leken, på riktigt eller på låtsas. Länk:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/232720?programid=787
Rättigheter
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/
Full transcript