Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alkoholi nähtamatuks jäävad kahjud

No description
by

Lauri Beekmann

on 22 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alkoholi nähtamatuks jäävad kahjud

Alkoholi nähtamatuks jäävad kahjud
Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
NordAN-i peasekretär

Inimene on aastatuhandete jooksul oma meeli muundanud väga erinevate narkootiliste ainetega. Alkohol on üks nende seas ja viimastel sajanditel on see muutunud kõige laialdasemalt kasutatud aineks. Tulenevalt asjaolust, et läänemaailmas tarbib alkoholi valdav enamus inimesi, on ka etanooliga kaasnevad kahjud kõigi teiste narkootiliste ainetega võrreldes, kõige suuremad.
Briti teadlased reastasid 2010. aastal erinevad ained, nii legaalsed kui ka illegaalsed, nende poolt tekitava kahju järgi. Hinnati kahes kategoorias: millist kahju tekitab konkreetne aine tarvitajale endale ja kui suur on kahju laiemale ühiskonnale. Paljude jaoks üllatusena asetati alkohol teadlaste poolt üsna ülekaalukalt kokkuvõttes esimesele kohale.
Alkoholi tarvitamisega seotud kahju kantakse sageli ainult paari peamise asja arvele.
- alkoholism ehk siis pikaajalise liigtarvitamise tulemus
ja joobes juhtimine
Joobes juhi põhjustatud õnnetused on kohutavad ja tõmbavad endale õigustatult ühiskonna pahameele, kuid kogu alkoholi kahju üldpildis moodustavad need õnnetused tegelikult ainult üsna väikse osakese.
Maanteeameti andmetel hukkus 2012. aastal joobes juhi osalusel toimunud liiklusõnnetustes 11 inimest.
Alkoholi tarvitamisest tulenevalt hukkus samal aastal kokku aga üle 1500 inimese. Selle väljatoomisega ei taha ma kuidagi vähendada roolijoodikluse probleemi. Ehk pigemini tõsta esile sellealase ennetus- ja politseitöö efektiivsust. Kuid need arvud ütlevad siiski ühe hääleka fakti - valdav osa alkoholikahjust jääb meie uudistest ja aruteludest välja.
Kuidas on aga alkoholismiga? Ka siin paneme oluliselt märgist mööda. Muidugi on alkoholism oluline probleem ja puudutab vastuvõetamatult paljusid meie ühiskonna liikmeid. Kuid kui me piiritleme alkoholiprobleemi alkoholismiga, ei näe me kunagi probleemi täit mõõdet ega suuda sellest tulenevalt probleemi ka lahendada.
Probleem ei ole vaid alkoholismis, vaid purju joomises. Ka ainult ühekordne alkoholi tõttu kontrolli kaotamine võib endaga kaasa tuua traagilised tagajärjed. Ning just see fakt eristabki alkoholi paljudest teistest meeli muundavatest uimastitest, kaasa arvatult tubakast. Üle piiri läinud, ka ühekordne proovimine, ülemeelik "pidu" võib kanda pöördumatuid tagajärgi.
Kuid, tuleme tagasi üldpildi juurde, et keskenduda uude detaili, mis näitab alkoholiprobleemi tohutult suuri, ja olulisel määral tunnistamata, mõõtmeid.
Kõige tugevam riiklikku sekkumist nõudev argument on alkoholi tarvitamise tõttu tekitatud kahju teistele inimestele ja laiemale ühiskonnale. Niinimetatud "passiivne joomine". Selle väljendi jutumärgid võib ära võtta aga ühe konkreetse juhtumi korral, mida nimetaksingi kogu teema üheks nurgakiviks. Kahju, mida teeb alkohol veel sündimata lastele.
Täpselt 40 aastat tagasi ehk 1973. aastal avastasid kaks USA doktorit - Kenneth Lyons Jones ja David Weyhe Smith Washingoni Ülikoolist - sündroomi, mida hakati nimetama fetaalseks alkoholisündroomiks (Fetal Alcohol Syndrome - FAS).
Arstid avastasid raseduse aegse alkoholi tarvitamise pöördumatu mõju loote arengule.
FAS-i füüsilised väljendused
Väiksed silmaavad
Lamedad ülahuule kurrud
Kitsas ülahuul
Enamuses on aga tegemist "nähtamatu" kahjuga. Alkohol on TERATOGEEN ehk aine, mis tekitab loote arenevas ajus väärarenguid. Lootel kirjeldatakse alkoholi teratogeenset toimet silmadele, näole, hammastele, skeletile, südamele ja kõige enam närvisüsteemile. Lapse aju areneb kõige intensiivsemalt üsasisesel eluperioodil. Ükskõik, millisel raseduse kuul naine alkoholi tarvitab, toimib see lootele alati, sest alkohol läbib platsenta täielikult.
FAS-i kõige tõsisemaks probleemiks on kesknärvisüsteemi kahjustus. Kahjustussümptomid ilmnevad enamasti hilisemas eas madala IQ-na, aeglase arenguna, käitumishäiretena (hüperaktiivsus, suhtlemisraskus, korrale ja reeglitele allumatus) ja õpiraskustena (halb mälu, keskendumisvõime ja tähelepanuhäired). Tegemist on eluaegse ja ravimatu kuid samas 100% ennetatava kahjuga.
Fetaalne alkoholisündroom on aga vaid jäämäe veepealne osa. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) ehk alkoholist põhjustatud sünnidefektid on üldtermin vigastustele, mis tulenevad rasedusaegsest alkoholi tarvitamise mõjust lootele. FASD-i erinevate väljundite korral võivad lapsel esineda vaid üksikud FAS-i nähud.
# Fetal Alcohol Syndrome (FAS)
# Partial Fetal Alcohol Syndrome (PFAS)
# Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder (ARND)
# Alcohol-Related Birth Defects (ARBD)
# Fetal Alcohol Effects (FAE)
Kui suure probleemiga on tegemist? Milline on esinemissagedus?
Kuna põhjalikke uuringuid on tehtud vähe ja vähestes riikides, lõplikku vastust sellele küsimusele ei olegi. Kuid siiani on lähtutud seisukohast, et FASD mõjutab umbes 1% lääne maailma inimestest. FASD-i kõige raskem väljendus FAS arvatakse esinevat umbes 1-3 lapsel tuhande sünni kohta. Kuid tegemist on valdkonnaga, mida uuritakse kasvavas tempos ja lisandumas on uusi andmeid, mis annavad märku, et probleemi on kindlasti alahinnatud.
Septembris toimus Edmontonis, Kanadas, esimene rahvusvaheline FASD ennetusele pühendatud konverents, mis tõi kokku 35-st riigist üle 700 osalise. Kohal olid ka valdkonna juhtivad teadlased, kes selgitasid, et senised hinnangud on olnud selgelt liiga lootusrikkad ja probleemi vähendavad.
Konverentsil toodi välja, et viimaste andmete kohaselt on FASD esinemissagedus riikides, kus alkoholi tarvitamine on sagedane, 2-5(7) protsenti kõikidest lastest. Mõnedes kogukondades, kus alkoholi liigtarvitamist esineb palju, on täheldatud FASD esinemist koguni 20%-l (näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigis). Seda kinnitab ka üks teema juhtivaid teadlasi dr Philip May. Järgnev on neile, kes mõistavad inglise keelt.
Sellisena on fetaalne alkoholisündroom (FAS) mentaalse taandarengu juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis. Ja tuleb taaskord meenutada, et tegemist on 100% ennetatava kahjuga. FASD esineb sagedamini kui Downi Sündroom, tserebraalparalüüs, imiku äkksurma sündroom, tsüstiline fibroos ja seljaaju song kokku. Aga kui suure probleemina näeme seda Eestis? Oktoobri lõpus avaldas Tervise Arengu Instituut koostöös Konjunktuuriinstituudiga Alkoholi Aastaraamatu, mis toob välja ka erinevad alkoholiga seotud kahjud ja probleemid. FAS on seal samuti välja toodud.
5 juhtumit 2012. aastal. Aga kuidas see pilt oleks, kui me nüüd rakendaks tavalist matemaatikat ja kujutaksime ette, et need teadlaste poolt välja öeldud protsendid kehtiksid ka meie rahva kohta. Ja kas on mingit põhjust, miks need andmed ei peaks kohalduma ka meie puhul? Oleme ju teadaolevalt terve maailma võrdluses alkoholi tarvitamise osas esimeste seas.
Paneme selle matemaatika proovile.
Viimase kümne aasta jooksul on Eestis keskmiselt sündinud umbes 15000 last aastas. Kõige konservatiivsem hinnang oli FAS-i esinemissageduse puhul 1-3 juhtumit 1000 sünni kohta. See teeks Eestis seega vähemalt 15-45 FAS diagnoosiga last.
Terve FASD-i esinemissagedust hinnati aga 1%-le ehk siis üks laps sajast on kannatanud alkoholi põhjustatud sünnidefektide all. Eesti arvudes tähendaks see 150 last aastas.
1%
2-7
%
Aga vaatame neid veelgi tõsisemaid hinnanguid. FAS-i puhul 2-7 juhtumit 1000 sünni kohta ehk Eesti oludes 30-105 FAS diagnoosi. Ja FASD-i puhul 2-7 protsenti ehk 300-1050 juhtumit igal aastal.
Alkoholi poolt põhjustatud sünnikahjustus tekib muidugi ainult ühel juhul - kui raseduse ajal tarvitatakse alkoholi. Ja kuigi teadus ei ole kuulutanud mitte ühtegi alkoholikogust lootele ohutuks, on selge, et risk kasvab vastavalt tarvitatud koguste hulgale. Samas on oluline meeles pidada, et väikesedki kogused, mis ei paista täiskasvanu organismi mingil moel mõjutavat, võib kahjustada alles arenemises oleva loote erinevaid organeid. Kas meil on põhjust karta, et raseduse ajal jätkatakse alkoholi tarvitamist?
Meil ei ole andmeid Eesti kohta, kuid septembris avaldatud uurimus näitas, et näiteks Iirimaal tarbib koguni 80% naistest ka raseduse ajal. Suurel määral tehakse seda kindlasti ka teadmatusest raseduse alguses, kuna teadaolevalt saadakse sageli rasedusest teada alles mitu nädalat peale selle algust.
Pean enda kohta ütlema, et ma ei ole teadlane. Ma ei ole meedik. Ma olen lugemisvõimega murelik kodanik, kes on selle teemaga rahvusvahelisel tasandil olnud seotud viimased 8 aastat. Eesti Karskusliit on EL-i FASD Allianssi liige.
Miks see on oluline, et FAS saaks korrektselt diagnoositud ja et me teaksime tegelikku probleemi ulatust meie ühiskonnas?
Kui need matemaatilised arvutused on ligilähedaseltki tõesed, on selge, et see probleem on kaugelt suurem kui meie ametlikud arvud näitavad.
Ilma õige diagnoosita ja probleemi mõistmiseta ei saa FASD lapsed seda abi, mida nad vajavad ning nad ei saa õiget hariduslikku lähenemist. Tõenäoliselt on neile pandud mingi diagnoos, nad on ehk erikoolides või -klassides. 2011. aastal avaldati Kanadas (Popova et al) uurimus, mille kohaselt on FASD lapsel võrreldes tavalapsega 19 korda suurem tõenäosus sattuda vanglasse.
Aasta varem ehk 2010. aastal võttis Kanada Advokatuur vastu resolutsiooni, millega kutsus Kanada valitsust tegelema FASD probleemiga õigussüsteemis, et inimesed, kes sellistel põhjustel ei ole võimelised oma tegude eest vastutama või kahjustustest tulenevalt õppima neile määratud karistusest, ei peaks kogema ebaõiglast kohtlemist.
Ilma õige diagnoosita on tegemist lihtsalt probleemsete lastega.
Õige diagnoos ja arusaamine selgitab nii neile, kui nende peredele, et nemad ise ei ole probleem, vaid et neil probleem, millega tuleb arvestada ja õigel viisil tegeleda.
ON
Ilma selle probleemi täieliku pildi nägemiseta ei suuda ühiskond olukorda õigesti hinnata ega ka seda efektiivselt ennetada. Eitamine ei vii kuhugi. Vaadates seda nüüd taas suures, alkoholikahjude üldises pildis, on see üks lisa argument, mis nõuab riikliku sekkumise vajadust. Võtame kasvõi kõige lihtsama sammu - kui te ostate poest alkohoolse toote, kas leiate sealt pealt hoiatuse, et tegemist on teratogeeniga ja raseduse ajal tuleks sellest hoiduda?
Tegemist on tohutult suure probleemiga. Väga suure arvu laste elu saab alkoholi poolt pöördumatult rikutud enne nende sündi. Kuid sellel suurel probleemil on kõige lihtsam lahendus!
Full transcript