Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KURUMSAL REKLAMLAR

Reklam türlerinden Kurumsal Rekalmcılık hakkında tanımlar ve örnekler.
by

ismet ünlü

on 8 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KURUMSAL REKLAMLAR

Çevre Konulu Reklamlar
Ku
rum
sal
Reklamlar

Tanım:
Ku
rum
sal
Reklam Türleri
İmaj Reklamı
Savunma Reklamı
Kurumsal Kimlik Reklamları
Çevre Konulu Reklamlar
Finansal Reklamlar

Kurumsal reklam uygulamaları, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajı gibi halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde bulunan kavramlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal reklamcılık, bir reklam türü olarak tanımlanmakla birlikte, halkla ilişkiler ve reklamın birlikte hareket ettiği ve ortak çalıştığı bir alandır.
Kuruluşların kendileri hakkında topluma bilgi verdikleri, saygınlık duyuruları, yönetim kutlamaları, kuruluşun sponsorlukları, yardımları, ödülleri, teşekkürleri, duyarlılıkları, kuruluşun çevrecilik konusundaki düşünceleri, işsizlik konusunda yaptığı çalışmaları v.b. toplumun, kuruluş hakkındaki düşünce ve tutumlarını olumlu yöne çekmek amacıyla yapılan reklamlardır.
Savunma Reklamları
Finansal Reklamlar
İmaj Reklamı
Kurumsal Reklamda Hedef Kitle :
İşletmeler Neden Kurumsal Reklama İhtiyaç Duyar?

Bir kurumun farkındalığını sağlamak
Kurumun finansal gücünü ve sağlamlığını göstermek,
Potansiyel kurum çalışanları arasında kurumun tercih edilebilirliğini arttırmak,
Kamuoyunu bilgilendirmek,
Kamuoyu önderlerine, baskı gruplarına ve yerel topluluklara kurumun sosyal sorumluluk anlayışını yansıtmak,
Kuruluş birleşmelerini ve kurumun isim değişikliklerini yansıtmak.

Kurumsal reklamın seslendiği hedef kitle; toplumda yer alan, kurumun eylem ve işlemlerinden olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenen, düşünce ve eylemleriyle kurumu etkileyen, ortak çıkarlara, kanılara ve davranışlara sahip, belirli ve sınırlı bir grup olarak tanımlanabilir.

İşletmeyi yansıtan, markayı somutlaştıracak sunumları yapmak.
Kurumsal davranış, kurum felsefesi, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik öğelerinin birbiri ile tutarlı bir bütünlük oluşturacak şekilde güçlü bir kurum kimliğinin oluşturulmasını sağlamak.
İşletmenin yenilenen görsel kimlik unsurlarıyla ilgili, hedef kitlesine gerekli bilgileri sunmak
Kurum imajını oluşturmak, var olan olumlu imajı güçlendirmek, kuruma yönelik olumsuz bir bakış açısı söz konusuysa bunu olumluya dönüştürmek.
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını yansıtmak.
İki işletme arasında gerçekleşen birleşme, satın alma ya da devralma gibi durumlarda, yeni kurulan işletmenin görsel kimlik kullanımı ile ilgili olarak hedef kitleleri bilgilendirmek.

Kurumsal Reklamın İşlevleri :
Kurumsal reklamda hedef kitleye verilen mesajın;
“Kurum, bu mesajı neden bana iletiyor?”,
“Kurumun bana iletmek istediği şey ne?”
sorularına cevap verir nitelikte olması gerekir.
Kurumsal Reklam:
Kurumsal Reklamın Amaçları
Bir kurumun farkındalığını sağlamak
Kurumun finansal gücünü ve sağlamlığını göstermek,
Potansiyel kurum çalışanları arasında kurumun tercih edilebilirliğini arttırmak,
Kamuoyunu bilgilendirmek,
Kamuoyu önderlerine, baskı gruplarına ve yerel topluluklara kurumun sosyal sorumluluk anlayışını yansıtmak,
Kuruluş birleşmelerini ve kurumun isim değişikliklerini yansıtmak.
İşletmenin saygın, dürüst bir kuruluş olduğunun mesajını verir. Yaptıkları işlerin başarılarını, sermayelerini, büyüme hızlarını artıran reklamlardır.
İş Bankası 89. Yıl
Kurumların logolarını, dizaynlarını, mimari yapısını, tasarımlarını yansıttığı reklamlardır.
Kurumsal Kimlik Reklamı
Kurumun içinde bulunduğu çevreyi koruduğunu vurgulayan reklamlardır.

Avea Yeni Kurumsal Kimlik Reklamı
Kurumun karşılaştığı bazı durumlara karşı, kendini savunmak için veya herhangi bir sorun ile ilgili olarak açıklama yapmak için kullanıldığı kurumsal reklamlardır.
Kaynakça
http://www.reklam.com.tr/reklam-yazilari/kurumsal-reklamcilik/89
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_reklam#.C4.B0maj_reklamlar.C4.B1
http://if.kocaeli.edu.tr/hitsempozyum2006/kitap/28-Pinar_Seden_Meral.pdf
2. Okay Ayla, Kurum Kimliği, Mediacat, Kitap-ları, 2.Baskı, Ankara 2000, s. 189
Meral, Pınar Seden. " Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklam Analizi: HSBC ve Türkiye İş Bankası Uygulamaları" Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007, s. 126
Turkish Airlines
: Bu Gurur Hepimizin
Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Reklamı, 2005
Kurumun parasal görünümü ve geleceğe yönelik yönetimlerinin nasıl gerçekleştirileceğini anlatmaktadır.

Finansal reklamlar devir işlemlerine de etki edebilmekte ve fiyat tekliflerinde daha cazip bir kuruluş olarak görünmesini sağlamaktadır. Yatırım toplulukları üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır. Bu reklam türünün amacı borsada görevli kişilerden gelen teklifleri değerlendirmek ve potansiyel yatırımları etkilemektir.
Faaliyet Raporu 1
V
o
dafone
Hedef Kitle
Örnekler:
Reklamda bir ürünün doğaya zararsız olduğunu vurgulanması kurumsal reklam sınıfına girmeyecektir. Kurumsal reklam sınıflandırılmasında olması için reklamda ürün bulunmamalıdır.
Ziraat Bankası
Kurumsal reklamcılık ilk etapta kurumun aktivitelerini daha şeffaf bir hale getirirken, kurumun topluma olan katkısını, konumunu ve sorumluluğunu netleştirmek için kurum hakkında bilgi veren ve sonucunda iyi bir imaj oluşturmaya yardımcı
olan reklam türüdür.
So
nuç
O
la
ra
k:
Teşekkürler :)
Full transcript