Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nasizm

No description
by

Dela med sig Prezi

on 2 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nasizm

NAZISM Deras väg till makten! Konsekvenser av Nazism Nationalsocialismen ses fortfarande idag som det gjorde då som ett hot.
Det är fortfarande såhär av många skäl till exempel:
Nationalsocialismen har vuxit i många länder, på grund av delvis på att det skett ett generationsutbyte och aktivitetsnivån bland de yngre har höjts.
Många av de yngre nazister gör ofta kriminella handlingar som rån, misshandel och mord.
Det finns även många brott som har rasistiska motiv, detta har ökat enormt under 1990-talet i Sverige, enligt polisens statistik.
Det har även ökat i andra Europeiska länder där man för statistik över detta. T.ex. i Tyskland. Det finns aven idag många olika organisationer och föreningar som säger själva att dem är nationalsocialister. Som t.ex. Nationalsocialistisk Front, NSF har beslutat sig för att bli ett politiskt parti med viljan att ställa upp i allmänna val. Den viktigaste konsekvensen En stor och viktigt konsekvens efter nazismen under andra världskriget är ju att efter kriget fick judarna sitt egna land, även ifall dem var ratade i hela världen pågrund av Hitlers åsikt.

Det har varit många och stora diskussioner redan i början av 1800-talet att judarna borde ha sitt egna land. Eftersom det har varit förföljse och man har alltid skyllt allt på judar, som till exempel digedöden. Efter att detta pågått i ungefär 1000 år tyckte man att det var dags att dem skuille få ett eget land. Men det var sedan efter förintelsen som om det blev verkligt.
Man hade diskussioner om vilket land dem skulle få och man hade att en del av Argentina skulle vara ett alternativ men judarna vägrade. Det enda landet dem ville ha var Israel och det fick dem, år 1948. Direkt efter judarna hade fått Isarel som sitt egna land så tyckte andra arabiska länder att varför ska dem få en del av vårat land. Så Isarel blir attackerade av Egypten, Palestina och Syrien direkt efter dem hade fått Isarel som sitt egna land. Men Isarel vinner kriget även ifalll dem är ett så nytt land. Även ifall Isarel vinner så går de arabiska länderna på Isarel 5-6 gånger till och Isarel vinner varje gång. Detta leder till att judarna får mer och mer land och även jerusalem tillslut. Judarna har fortfarande kvar lika mycket land och judendomen idag är den femte störta världsreligionen. Vad är nazism?
Svar:En förkortning av nationalsocialism, det är när alla älskar sitt land. Fråga: vad är en Nazist?
svar: Den som följer den nazistiska ideologin. Den nazistiska ideologin:
Nazismen har en nationalistisk och rasistisk grund. I nazisternas ideologi så är det den starkaste som överlever. Enligt nazismen så är den ariska (nordeuropeer) rasen den överlägsna och starkaste som bör regera och överleva. Det är svårt att förklara vad nazisterna står för men lättare att förklara vad de är mot, till exempel: mörkhyade, homosexuella, de med handikapp, mentalt sjuka alltså inga som är annorlunda, för de betraktas som mindre värda av nazister. Hitler var en nazist som ville få bort judarna. Nazisternas tänkande kretsar kring fack, alla vi människor är indelade och separerade från varandra efter folkgrupp och ras enligt nazister. Nazister är:
de är emot marknadsstyrt samhälle
Anti-socialistisk - de vill ha olika samhälles klasser.
Anti- demokratisk - de vill att bara en skall styra som en diktator.
På det sättet så har det likheter med fascismen eftersom de också vill ha en diktator. Samtidigt så menar de enligt den nazistiska ideologin att den enskilda individen inte betyder någonting medan rasen betyder mer.
Anti-parlamentarismisk- de är emot att alla styr. En skall styra och leda.
Anti- republikansk- I ideologin som Hitler la fram så var det att staten skulle tjäna och bevara den bästa rasen, den rasen var och är den ariska rasen. Enligt nazisterna så ville de när de hade makten att de människor som var helt friska fysiskt och psykiskt skulle vara tvungna att vara arier också då skulle man få ha tillåtelse till att skaffa barn, nazisterna tycker att då när barnet har föds så skall de vara starka och villiga till att kämpa för landet annars skall de avrättas för att världen skall vara så perfekt som möjligt enligt nazister. Arier enligt nazister är överlägsna och borde därmed härska över de mindre överlägsna personerna som judar och zigenare, som skall plockas bort från samhället av nazisterna. De alla nazister inte håller reda på är hur det skall ske. Nazister tror att man får fram sin vilja genom makt och handling , den som får utöva makten som är så viktig för de är den person som har utfört rätt slags handlingar. Nazismens ledare! Nazismens ledare
Nazismen hade fyra stycken stora ledare och dessa fyra var Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Herman Göring och Heinrich Himmler. Adolf Hitler var en Österrikare som bodde Wien under de första åren av hans liv. Han försökte att försörja sig som konstnär men det gick inte så väldigt bra som ni kanske förstår. År 1919 gick han med i det Tyska arbetarpartiet, det var en högerextremistisk och antidemokratisk grupp som år 1920 bytte namn till National socialistiska arbetarpartiet alltså nazisterna. Under 1920 förlorade nazisterna väldigt mycket anhängare men när väldigt många i Tyskland blev arbetslösa ökade antalet anhängare drastiskt. Det var först år 1921 som han blev partiets ledare och det var militären och de konservativa politikerna som släppte fram han till makten. När det var riksdagsval år 1932 var det nazisterna som fick de flest röster och blev Tysklands klart största parti. Han var sedan Tysklands ledare och diktator från 1933 tills han gjorde självmord år 1945. Det var han själv som gjorde sig till ledaren och diktatorn och ingen kunde göra någonting åt det. Nazisternas fiender blev ständigt förföljda och de fick ett hemskt liv. Hitler var den högsta ledaren men han hade även män som hjälpte honom och dessa var:
Joseph Goebbels var chef över propagandaministeriet, han var alltså chef över att hålla koll på att Nazismen skulle spridas på rätt sätt och på rätt ställen. Man kan säga att han var reklamchef på nationalsocialistiska partiet. Han kom till partiet år 1925 och det dröjde fyra år innan han fick sin höga post. Under hans ledning byggde partiet upp en avancerad propaganda maskin so hjälpte honom med detta och han anordnade även massmöten där alla nazister som hade högre makt kunde träffas och diskutera hur saker och ting gick. Han gjorde så att tyska filmer, tysk radio och media tog efter främst det amerikanska temat och gjorde om saker därifrån till liknande saker fast de var tyska och kunde representera Tyskland. Tidigare sade jag att det var Hitler som gjorde så att han själv blev Tysklands ledare men det var med extremt mycket hjälp av just Goebbels. Det var han som blev nazisternas ledare efter Hitlers självmord. Men det dröjde inte länge innan han inte var deras ledare. För ett par timmar efter Hitlers självmord gjorde även han självmord efter att han hade dödat sina sex barn och sin egen fru. A
D
O
L
F

H
I
T
L
E
R Heinrich Himmler – Han var en lantbrukare och hönsfarmare som föddes år 1900. När han var 25 år blev han medlem i nazistiska partiet. Fyra år senare blev han den högsta ledaren av SS som var en elitgrupp som slogs för nazisterna. Gestapo var en hemlig poliskår för nazisterna och där blev han ledare år 1934. Heinrich var väldigt rasistisk och han var en väldigt viktig person för Hitlers terror och hans folkutrotning. När han var 43 år alltså år 1943 blev han Tysklands inrikesminister. När han var inrikesminister gjorde han saker som inte Adolf gillade. Han förde fredshandlingar med de allierade som inte Hitler visste om. Därför beslutade Hitler sig för att avskeda honom. Himmler greps av brittiska trupper i Maj år 1945. Han slapp rättegång genom att ta sitt liv några dagar innan. Källor:
www.ne.se
www.wikipedia.se
www.mimerbrunn.se
www.learning4sharing.nu
SO Direkt Historia
Marcus
Hans Mein Kampf var Hitlers självbiografi som beskriver hans liv och hans gärningar. Att han ogillade det judiska folket och läran var en del av vad som stod i Mein kampf. Hitler påpekar i Mein kampf att det är judarna som är de tyska folkets fiende. Han ansåg att judarna hade en plan om världsherravälde med hjälp av marxism och kapitalism. Hitler beskrev i Mein kampf att han inte ville att judar skulle få äga en tidning och att inga judiska invandrare var välkomna till Tyskland. Han skrev inte att han tänkte göra massmord på judarna utan han skrev att han ville hålla de tyska folket och judarna åtskilda. Nazisterna tänkte först skicka iväg alla judar från Tyskland men dem ändrade sig när dem fick makten och bestämde sig för att skicka dem till koncentrations läger istället. Madagaskar var ett ställe nazisterna funderade på att erövra för att kunna skicka alla judar dit men det blev inget av det. Vid andra världskrigets slut hade Mein kampf sålts i över 10 miljoner exemplar. Nazist partiet fick sin stora genomgång efter Mein kampf släpptes som bok i Tyskland. Folk fick upp ögonen för Hitler och Nazisterna, dem växte extremt mycket efter Mein Kampf släpptes. Mein Kampf Av: Desideria, Hugo, Isabelle, Eric.
Full transcript