Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of data center

standard
by

baljaa so

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of data center

Дата Центр Дата Центрийн Стандарт Дата Центр гэж юу вэ? Дата центрийн ангилал Дата Центрийн Стандарт Системийн Администратор: Н.Серикжан Дата төв гэдэг нь мэдээллийн технологийн төхөөрөмж болох сервер компьютер болон сүлжээний төхөөрөмжүүд, түүнтэй холбоотой мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг байрлуулах тусгай төв юм. Агуулга

- Дата Центрийн тухай
- Стандартууд
- Капитал банкны дата центр
- Судалгаа, томоохон дата центрүүд -Серверийн өрөө
-Сүлжээний өрөө
-Мониторингийн өрөө
-Цахилгаан шугам
-Сүлжээний кабель, сувагчлал
-Тоног төхөөрөмж Дэд бүтэц • TIA -Telecommunications Industry Association (www.tiaonline.org) - North America
• BICSI (www.bicsi.org) - Global
• CENELEC - Электротехникийн стандартчлалыг тогтоодог европын хороо (www.cenelec.org)
• ISO - Стандартчлалын Олон Улсын Байгууллага (www.iso.org)
• IEC - Электротехникийн Олон Улсын Комисс (www.iec.ch) Хөгжүүлэгч байгууллагууд ANSI/TIA-942 гэж юу вэ?
•ANSI/TIA-942 Дата Центрд зориулагдсан харилцаа холбооны дэд бүтцийн стандарт
•Америкийн стандарт
•2005 оноос эхлээд үүссэн
•Дата Центрийн загвард тохирсон өндөр түвшний шаардлагыг боловсруулдаг
•Стандартын документийг тодорхойлдог global.ihs.com сайттай хамтарч ажилдаг
•Хуучины харилцаа холбооны загварыг дэмжиж ажилдаг бөгөөд дата центрийн мэдээллийн технологт холбоотой мэргэжлийн загварыг тогтоодог TIA-942 -стандартчлалын хэсэг

•Стандартчлагдсан топологи болон бүтэцийн дагуу сувагчлалын системийн байгууламжийг хэрэглэж байгаа
•Дата Центрийн орчин нь температур, чийг, хаалга, гэрэл, шалны даац,таазны даац, газардуулга гэх мэт бүрэлдэхүүн хэсгийн шаардлагуудыг боловсруулдаг
•Дата Центрийн сувагчлалын замын загвар нь газрын түвшнээс дээшлэгдсэн шалаар зориулалтын сувагаар сувагчлагдсан байх ёстой юм.
•Цахилгааны болон мэдээлэл дамжуулах утаснууд өөр өөр сувагаар дамжисан байх шаардлагатай.
•Дата центр дэх серверүүдийн холболт T1, E1-аар холбогдох
•E1, T1 шугамд дах 75 ohm-ын коаксиал кабелийн нэмэлт шаардлагуудыг тодорхойлодог
•Электорикийн, миханикийн, барилгын загварыг тодорхойлох ANSI/BICSI-002

•ANSI/BICSI-002 нь дата центрийн загварын стандарт бөгөөд туршлагаар байж болох санааг хөгжүүлдэг юм.
•Дата Центрийн стандартын загварыг хамгийн сайн туршилтуудаар сайжруулдаг ба TIA-942-г орлодоггүй юм.
•TIA-942 стандартад илүү болсон стандартуудаа онцлон зааж шаардлагандаа нийцүүлдэг юм. Ер нь бол TIA-942 стандартыг хөгжүүлэхэд хамтран ажилдаг юм.
•Ямар нэгэн дата центр системийн загварыг өөр нэгэн системд аюулгүй байдал, бүтэц зохион байгуулалт, галын хамгаалал, цахилгаан систем, миханик системүүд талаас зааварчилгаа өгдөг.
•Одоогоор 480 хуудастай стандартын заавартай
• 2009-2010 онд нийтлэгдсэн CENELEC EN 50173-5

•EN 50173-5 Ерөнхий Сувагчлалын Системүүд (General Cabling Systems). Энэ нь дата центрийн сувагчлалын дэд бүтэцэд зориулагдсан европын стандарт юм.
•Кабель системийн шаардлагуудыг тогтоодог
•Cat 6A, 7, 7A
•2007 оны 2-р сард нийтлэгдсэн ISO/IEC 24764

• Дата центрийн сувагчлалын дэд бүтэцэд зориулагдсан олон улсын стандарт
• CENELEC EN 50173-5 европын стандартад суурилагддаг
• Cat 7, 7A кабелийн төрлийг зөвшөөрдөг
• Мөн шилэн кабел (fiber optic)
• 2009/2010 онд нийтлэгдсэн Дата төвүүд нь дараах хэсгүүдээс тогтоно •Найдвартай ажиллагааны үүднээс бүх төхөөрөмж нь А болон В гэсэн цахилгааны хос давхар холболттой байна. Хэрэв аль нэг холболтонд асуудал үүсэхэд нөөц давхар холболт нь автоматаар ажиллаж эхэлдэг байхаар тохируулсан байна. Цахилгааны дэд станцтай байх ба тэр нь генератор тог баригчтайгаа автоматаар хосолж ажиллана.
•Тог баригч UPS систем. UPS систем нь хамгийн багадаа 20-25 минут тог барих чадвартай байх
•Агаарын температур чийгшил тохируулах систем: Энэ нь дата төвийн серверын өрөөний температур, чийгшилийг тотмол 16–24°C / 40–55%-д барьж байх зориулалттай. Серверын өрөөний дулаан ердийн үед байнга өснө. Учир нь дотор нь байрлах төхөөрөмжүүдийн цахилгаан зарцуулалт болон өөрийн ажиллагаа нь үргэлж дулаан ялгаруулж байдаг. Тэр дулааныг багасгаж өгсөнөөр төхөөрөмжүүдийн үйлдвэрээс зааж өгсөн стандарт температур чийгшилийн хэмжээ тогтож төхөөрөмжийн эдэлгээ уртасч, ажиллагаа сайжрана.
•Гал унтраах хийн систем
•Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга байгууламж
•Сүлжээ, өгөгдлийн нууцлал хамгаалалтын төхөөрөмжүүд
•Хөдөлгөөн мэдрэгч, ус мэдрэгч систем
•Хаалга руу хуруу, кодоор нэвтрэх түгжээ
•Мониторинг систем, камер
•Засварын болон аюулгүй байдлын баг
•Өргөгдсөн шал (raised floor)
•Тусгай зориулалтын хөргөлтийн систем (conditioner) Дата центрийн дэд бүтцийн сувагчлал

• Нийлмэл програмуудад зориулсан болно
• Ирээдүйд гарах өндөр хурдтай протоколуудыг дэмжидэг
• Илүү амархан засварлах болон удирдах зорилгоор хэрэглэдэг Rised floor 36 инчийн өндөртэй, өргөн 24 инч TIA-606 -A стандарт
TIA-606 -A нь техникийн харилцаа холбооны дэд бүтэцэд зориулсан стандартыг тогтоодог
Серверийн өрөөний тасалгаа, rack, patch panel, тасалгааны өрөө, кабелүүдийн шошго болон таниж мэдэх хаягжуулалтыг тодорхойлодог
TIA-606-B-д үндсэн гол хүчин зүйлүүдийг үзүүлдэг
2008 оны 10-р сард нийтлэгдсэн Patch panel ID схем Серверийн өрөө болон тоног төхөөрөмжийн шаардлага Серверүүдийн холболтын сүлжээний кабелийн стандартууд Цахилгаан шугамд тавигдах шаардлага Дата центрийн стандартууд Хамгийн багадаа хаалганы өндөр 2.13, өргөн нь 1 метр
Шалны даац 12 kPA/250 lbf/ft2. Ойролцоогоор 300 кг
Тасалгааны температур нь 16-23°С градустай байх
Харьцангуй чийгшил 40%-55% байна
Өрөө нь тавигдах шаардлагуудаас хамааран хамгийн багадаа 6м х 8м хэмжээтэй байх
Тааз нь өргөрдсөн шалнаас 240 см байх
Серверийн өрөө нь цонхгүй байх. Серверийн өрөө нь цонхтой бол төмөр хамгаалалттай байх
Өргөгдсөн шалны доод талын хэсгээс тоос, шороо нэвтрэхгүй байх
Өрөөний температур, чийгшилийг харуулж хэмжиж байдаг төхөөрөмж суурилуулах
Серверүүдийн үйлдлийн системийг шинэчлэх, шинээр тохиргоо хийхэд зориулагдсан rаck-ний monitor байх
Төхөөрөмжүүдийг засвар үйлчилгээ хийхэд хангалттай зай байхаар rack-нүүдийг байрлуулсан байх
Хаалга, цонхны ойр орчим дуу мэдрэгч байруулж дохиололын системд холбосон байх
Өндөр температур, утаа мэдрэгч суурилуулсан байх
Гал унтрах боллоныг байрлуулсан байх
Серверийн өрөөнд гаднаас дулаан нэвтрэхгүй байх бөгөөд хөргөлтийн систем (conditioner)-үүдийг байрлуулсан байх
Серверийн өрөөний тааз болон шалан доогуур ус мэдрэгч байрлуулах Кабел болон цахилгааны утасыг тус тусад нь татсан байх
Cat5 ангилалын болон 734 эсвэл 735 төрлийн коаксиал кабел (E1,T1,E3, T3) зэрэг кабелүүдээр холболтоо хийсэн байх
Кабелд нь өргөгдөсөн шал (raised floor)-ны доогуур татагдсан байх
Сервер болон компьютердэд холбогдсон кабелд эмх цэгцтэй, санамсаргй байдлаас салахаас сэргийлсэн байх - Байгууламжийн ерөнхий цахилгаан, серверийн өрөөний цахилгаан 2 тусдаа шугамаар татагдсан байх
- Серверийн өрөөнд серверийн өрөөний зориулалтын залгуур хэрэглэсэн байх
- Цахилгаан тасрах үед тог баригч UPS систем байрлуулсан байх
- Цахилгаан тасалдахад автоматаар асах дизель генератор байх Серверийн өрөөний болон төхөөрөмжүүдийн шаардлагууд Серверийн өрөөний болон төхөөрөмжүүдийн шаардлагууд (Үргэлжлэл) Капитал банкны дата центр Rised floor буюу өргөгдсөн шалны сувагчлал Серверүүдийн байрлах rack-ний схем, ID Серверүүдийн холболтын сүлжээний кабелийн стандартууд Цахилгаан шугамд тавигдах шаардлага Банкны серверийн өрөөний стандартын үзүүлэлт Шаардлагуудыг үндсэн, туслах, нөөц серверийн өрөөнүүдтэй нийцүүлж доорх графикийг гаргасан юм. Үндсэн сервер 78%, туслах сервер 74%, нөөц сервер 57% шаардлагаа хангаж байгаа юм. Стандартын дагуу серверүүд дээр хийгдэх ажлууд - Зориулалтын rack-нд байрлах rack-ний монитор суурилуулах
- Чийгшүүлэгч байрлуулах
- Сервер болон компьютерүүдэд холбогдсон кабелүүд эмх цэгцтэй, санамсаргүй байдлаас салахаас сэргийлсэн зохион байгуулалтыг бий болгох
- Дата центр нь цахилгааны эх үүсвэрээ үндсэн цахилгаан станц, дизель генератор, UPS системийн аль үүсгүүрээс цахилгааны хүчдэлээ авч байгааг заадаг дохио суурилуулах
- Нөөц серверт цахилгаан тасрах үед тог баригч UPS систем, автоматаар асах дизель генератор байрлуулах АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
1. Data Center Standards Making Progress on Many Fronts. Jonathon Jew
2. Data Center Standards Presentation. Jonathon Jew, 2006
3. DataCenterTelecomStandardsUpdateJuly2005J&MConsultants. Jonathon Jew
4. Telecommunications Infrastructure Standar for Data Centers, Chris DiMinico
5. Optical Trends in the Data Center, Doug Coleman
6. Data Center Best Practice, Architectures, Fiber Types and Testing. Rodney Castell
7. Tier Classifications Define Site Infrastructure. W.Pitt Turner
8. http://www.rayacorp.com/ShowPage.aspx?PID=857
9. http://ndc.gov.mn
10. http://www.datacenterknowledge.com/archives/category/companies/facebook/
11. http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/12/14/facebook-now-hosts-220-billion-photos/
12.http://global.ihs.com/tia_telecom_infrastructure.cfm?currency_code=USD&customer_id=2125482B550A&oshid=2125482B5F0A&shopping_cart_id=2125482B5B0A&rid=TIA&country_code=US&lang_code=ENGL&input_doc_number=%20&input_doc_title= Ашигласан материал
Full transcript