Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skrypt

No description
by

Maciek Pasowicz

on 30 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skrypt

SKRYPT Dziękujemy za uwagę!

Kasia, Aga, Maciek Pytanie badawcze Jaki jest wpływ wieku na poziom trafień
i fałszywych alarmów w rozpoznawaniu
zdarzeń skryptowych? Hipotezy 1. U osób starszych gorzej będzie funkcjonować pamięć
reproduktywna, co objawi się osłabieniem efektu sprzeczności.
a) wraz z wiekiem zmniejszy się ilość trafień.

2. Wraz z wiekiem zwiększy się ilość fałszywych alarmów.

3. Osoby starsze, dzięki aktywności intelektualnej, osiągną wyniki podobne do wyników osób młodych. Grupy 1. Osoby w wieku 18 – 23 lata.
Studenci (z wyłączeniem psychologii);
kobiety i mężczyźni. 2. Osoby w wieku 50 – 60 lat.
Słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
kobiety i mężczyźni. Przebieg eksperymentu 1. Osoby badane wysłuchują kilku
nagranych historyjek dotyczących jednego bohatera. Historyjki zawierają elementy o wysokim stopniu typowości oraz o niskim stopniu typowości.
Historyjki odtwarzane są w równych, kilkusekundowych odstępach. 2. Następnie badani wypełniają kwestionariusz, który pełni funkcję dystraktora, elementu wzmacniającego efekt sprzeczności i efekt zgodności, a także środka, dzięki któremu badani nie powinni odgadnąć, jaki jest prawdziwy cel eksperymentatorów (Nie może to być kwestionariusz, którego rozwiązywanie mogłoby wpłynąć na samoocenę badanych). Przebieg eksperymentu cd. Przebieg eksperymentu cd. 3. Po rozwiązaniu kwestionariusza badani odpowiadają (w formie pisemnej) na pytania odnoszące się do wysłuchanych wcześniej historyjek. Pytania są otwarte oraz zamknięte i dotyczą zarówno takich wydarzeń, które pojawiły się w historyjkach, jak i takich, które nie miały miejsca. Celem jest sprawdzenie stopnia zapamiętania historyjek i określenie liczby fałszywych alarmów/trafień u poszczególnych badanych. Zmienne Zmienna niezależna

– wiek badanych (dwie grupy: „młoda” i „starsza”)

Zmienne zależne

– ilość fałszywych alarmów
– ilość trafień Rodzaj badania - eksperyment laboratoryjny

- plan wielo-jednozmiennowy, wielowartościowy Aplikacje "W dziedzinie życia społecznego koncepcją analogiczną do schematów poznawczych jest pojęcie "ram". Ramy to zbiorowa definicja sytuacji, która porządkuje wydarzenia społeczne i dyryguje nimi, a także naszym w nich udziałem. Ramami jest, na przykład, umowa, że "teraz się bawimy", "chodzimy ze sobą", albo "to [są zajęcia ze społecznej]". Każde z tych określeń sytuacji społecznych czy towarzyskich determinuje, co w danym momencie jest właściwe, a co nie; co wypada, a co nie; na co zwracać uwagę, a na co - nie..." Daniel Goleman, "Konieczne kłamstwa, proste prawdy" "Powiedzmy, że oznajmiłem wam, iż byłem w restauracji i zamówiłem homara, zapłaciłem czekiem i wyszedłem. Co jadłem? Cóż, nic nie mówiłem o jedzeniu, ale to musiał być homar. Czy właściciel restauracji zarobił na tym jakieś pieniądze? Oczywiście! - chociaż wcale nie mówiłem o właścicielu. Czy kelnerka była uprzejma? Jaka kelnerka?!
Kiedy mówię o restauracji, wywołuję w twoim umyśle całą wiedzę, jaką masz, o zamawianiu, kelnerkach, jadłospisach i napiwkach. Scenariusz restauracyjny. Istnieją także scenariusze lotnicze, hotelowe i klasowe." Daniel Goleman, "Konieczne kłamstwa, proste prawdy" Skrypt wg B. Wojciszke "Skrypt jest umysłową reprezentacją zdarzeń,
działań lub ich ciągów, takich jak np. "egzamin"
czy "wizyta towarzyska". Skrypt reprezentuje nie
jakiś konkretny ciąg zdarzeń, lecz typowe elementy
i okoliczności charakterystyczne dla danego
zdarzenia i powtarzające się w większości jego
wykonań" Definicje pojęć 1. Pamięć generatywna (generative memory, reconstructive processing) – wnioski wyciągnięte ze schematów lub innych struktur wiedzy subiektywnie zapamiętywane i przypominane jako zaobserwowane fakty.

2. Pamięć reproduktywna (reproductive memory) – pamięciowy zapis rzeczywiście zaobserwowanych
faktów. Definicje pojęć cd. 3. Fałszywe alarmy – dotyczą rozpoznawania
zdarzeń i polegają na nietrafnym rozpoznaniu
informacji faktycznie nowej jako już prezentowanej
i starej (znanej).

4. Trafienia –poprawne rozpoznania informacji faktycznie już prezentowanej jako „starej”. Definicje pojęć cd. 5. Efekt sprzeczności - lepiej pamiętane są
dane nietypowe, niezgodne ze schematem

6. Efekt zgodności – lepsze pamiętanie zgodnych
ze schematem (większość z nich jest generowanych
na podstawie schematu) Podłoże teoretyczne Badanie 1
García-Bajos, Elvira; Migueles, Malen; Aizpurua, Alaitz.
"Bias of Script-Driven Processing on Eyewitness Memory in Young and Older Adults"
2012

Wnioski:
- przypominanie zaraz po ekspozycji - brak wyraźnych różnic między grupami w przypominaniu sobie zdarzeń o wysokim
stopniu typowości.
- przypominanie po tygodniu od ekspozycji - osoby starsze gorzej pamiętały wydarzenia mało typowe. Badanie 2
Edmonds EC, Glisky EL, Bartlett JC, Rapcsak SZ
"Cognitive mechanisms of false facial
recognition in older adults. Psychology And Aging"
2012

Wnioski:
- wzrastająca, liniowa zależności ilości fałszywych alarmów u osób
starszych od stopnia typowości (im większa typowość, tym większa ilość fałszywych alarmów) Podłoże teoretyczne cd. 1. Dostosowanie procedury przesłuchania do wieku i możliwości
poznawczych zeznających osób.
2. Analiza zeznań pod kątem elementów skryptowych i nie-skryptowych.
3. Empiryczna podstawa do tworzenia programów społecznych propagujących aktywność intelektualną osób starszych. Bibliografia Goleman D., (1999). "Konieczne kłamstwa, proste prawdy".
Warszawa: Wydawnictwo Albatros.

Edmonds E.C., Glisky E.L., Bartlett J.C., Rapcsak S.Z., (2012).
"Cognitive mechanisms of false facial recognition in older adults". Psychology And Aging.
ISSN: 1939-1498. 2012 Mar. Vol. 27(1). s. 54-60.

García-Bajos E., Migueles M., Aizpurua A., (2012) "Bias of Script-Driven Processing
on Eyewitness Memory in Young and Older Adults". Applied Cognitive Psychology.
Sep/Oct 2012. Vol. 26 Issue 5. s. 737-745.

Kofta M., Szustrowa T. (red.), (2001). "Złudzenia, które pozwalają żyć".
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. UWAGA! WYNIKI! 1. Grupa osób starszych (średnia wieku 64 lata)

Fałszywe alarmy: 170 (56% z 306)
Trafienia: 168 (62% z 270)

2. Grupa osób młodszych (średnia wieku 20 lat)

Fałszywe alarmy: 164 (53% z 306)
Trafienia: 209 (77% z 270) Hipotezy 1. U osób starszych gorzej będzie funkcjonować pamięć
reproduktywna, co objawi się osłabieniem efektu sprzeczności.
a) wraz z wiekiem zmniejszy się ilość trafień.

2. Wraz z wiekiem zwiększy się ilość fałszywych alarmów.

3. Osoby starsze, dzięki aktywności intelektualnej, osiągną wyniki podobne do wyników osób młodych. O rety! 1. U osób starszych gorzej będzie funkcjonować pamięć
reproduktywna, co objawi się osłabieniem efektu sprzeczności.
a) wraz z wiekiem zmniejszy się ilość trafień. wraz z wiekiem spadła ilość trafień o 15 procent
pamięć reproduktywna działa gorzej
efekt sprzeczność uległ osłabieniu 2. Wraz z wiekiem zwiększy się ilość fałszywych alarmów. nie zwiększyła się ilość fałszywych alarmów w stosunku do grupy młodych, natomiast zwiększył się stosunek fałszywych alarmów do trafień w obrębie grupy starszych
pamięć generatywna funkcjonuje podobnie, jak u młodych
pamięć reproduktywna u osób starszych funkcjonuje gorzej 3. Osoby starsze, dzięki aktywności intelektualnej, osiągną wyniki podobne do wyników osób młodych. jeśli chodzi o pamięć reproduktywną, to aktywność intelektualna nie pomogła zachować jej na takim samym poziomie, jak u osób młodych Nasze gdybanie średnia wieku osób zakwalifikowanych do grupy "starsi" nie jest na tyle wysoka, aby osoby te znacznie częściej ulegały informacjom schematopodobnym w porównaniu do osób młodych, ale jest na tyle wysoka, aby można było zaobserwować osłabienie pamięci reproduktywnej, a co za tym idzie efektu sprzeczności
niektóre schematy są tak mocne, że hamują efekt sprzeczności
Full transcript