Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Keynesianismen

No description
by

Gustav Wigren

on 10 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keynesianismen

Keynesianismen
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
Keynesianismen utvecklades av ekonomen John Maynard Keynes
John Maynard Keynes nya giv
Keynes menade att staten skulle ta ett större ansvar för att garantera full sysselsättning och att den ekonomiska utvecklingen var stabil
Bakgrunden till Keynes nya tänkande var den "stora depressionen" som hade drabbat de industrialiserade länderna i västvärlden
Keynes analyserade krisen och menade att den berodde på en brist på efterfråga i ekonomin
Krisen kunde alltså lösas genom att staten satsade på att öka efterfrågan i ekonomin
Stabiliseringspolitik enligt Keynes
Enligt Keynes skulle alltså staten bedriva en expansiv finanspolitik för att öka konsumtionen
För att öka konsumtionen kunde staten göra följande:
Investera i infrastruktur
Öka medborgarnas inkomster genom bidrag eller skattesänkningar
Allt detta bidrar till en multipliktatoreffekt
Staten investerar i vägbyggen
Detta skapar arbetstillfällen som bidrar till ökad konsumtion
Detta skapar arbetstillfällen i andra branscher eftersom dessa måste nyanställa för att möta den ökade efterfrågan
MULTIPLIKATOREFFEKT
Stabiliseringspolitik enligt Keynes
Staten skulle alltså, enligt Keynes, stabilisera ekonomin
Detta gällde även i tider av ekonomisk överhettning, som också kunde vara allvarligt
Ifall det fanns risk för en ekonomisk överhettning skulle staten bedriva kontraktiv finanspolitik
Denna typ av politik bygger på att staten minskar konsumtionen genom att minska medborgarnas inkomster
Staten kan tillexempel höja skatter och minska bidrag
Enligt Keynes skulle alltså staten
Garantera full sysselsättning och en stabil och hållbar ekonomisk utveckling
Staten tar detta ansvar genom att bedriva en kontracyklisk stabiliseringspolitik
I en lågkonjunktur bedrivs expansiv finanspolitik
I en högkonjunktur bedrivs kontraktiv finanspolitik
Politiken skulle alltså kontracyklisk eftersom den skulle motverka ekonomins svängningar
Den ekonomiska utvecklingen ska se ut så här:
Keynesianismens storhetstid
I mitten av 1930-talet publicerar Keynes boken The general theory of employment, interest and money
Boken inspirerar många politiker som börjar stimulera efterfrågan för få slut på lågkonjunkturen
I Sverige byggs till exemepel bostäder och vägar
Keynes recept lyckas dock inte vända krisen eftersom andra världskriget bryter ut 1939
Keynesianismens storhetstid, forts.
Efter kriget används Keynes metoder för att få fart på ekonomin i det krigshärjade länderna
Några idéer som Keynes inspirerar är:
Åtgärderna får fart på ekonomin och en långvarig högkonjunktur inleds
I Sverige beskriver man perioden som "rekordåren" eftersom tillväxten slog nya rekord varje år
Keynesianismens problem
Ett av högkonjunkturens problem var att den höga efterfrågan ledde till ständiga prisökningar och inflation
För politikerna var dock detta inte något problem eftersom det fanns ett samband mellan hög inflation och låg arbetslöshet
Detta samband visades i den så kallade Phillipskurvan
Valet mellan arbetslöshet och inflation var enkelt, men inflationen skapade problem eftersom prishöjningarna bidrog till en minskad efterfrågan
Keynesianismens misslyckande
I slutet av 1960-talet börjar "rekordåren" gå mot sitt slut
Detta beror på flera faktorer, men de främsta orsakerna är hårdare konkurrens från låglöneländer i Asien och oljekrisen
De här faktorerna bidrar till minskad konkurrenskraft och försämrad efterfrågan, som i sin tur leder till en lågkonkunktur
De drabbade länderna försöker lösa problemen genom expansiv finanspolitik enligt den keynesianska modellen och pumpar alltså in pengar för att skydda jobben få fart på ekonomin
Keynesianismens misslyckande
De här åtgärderna hjälper dock inte eftersom det, på grund av de höga oljepriserna och låga konkurrenskraften, inte finns någon efterfrågan att stimulera och det enda som politiken leder till är alltså inflation
Inflationen och den ekonomiska stagnationen, dvs. lågkonjunkturen, skapar ett nytt läge som kallas för stagflation.
De keynesiansiska metoderna kunde inte lösa stagflationen och därför tvingades världens politiker se sig om efter nya lösningar
Sammanfattning av keynesianismen
Tror inte på marknadens förmåga att garantera full sysselsättning och stabil ekonomisk utveckling
Hävdar att staten ska ta ansvar för garantera full sysselsättning och en stabil ekonomisk utveckling
För att uppnå detta ska staten bedriva kontracyklisk finanspolitik
Under en lågkonjunktur ska staten ge ekonomin en skjuts
Under en högkonkunktur ska staten kyla av ekonomin
Keynesianismen slår igenom på 1930-talet och är den dominerande nationalekonomiska teorin framtills 1970-talet
I början av 1970-talet uppstår stagflation, som inte keynesianismen kan lösa
Keynesiansimen tappar sin dominerande ställning under 1970-talet
Full transcript