Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie

No description
by

dominika wiącek

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie

Główne przyczyny zróżnicowania wody w różnych regionach świata
Zasoby wody na Ziemi
Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie

Miejsca największego niedoboru
*tereny pustynne np. Sahara

*kraje Afryki takie jak na przykład:
-Mali
-Niger
-Czad
-Sudan

*południowo-wschodnia Azja
Przyczyny i skutki gospodarczego wykorzystania wody
Przyczyny niedoboru wody pitnej:
*wzrost liczby ludności i urbanizacja

*nadmierne zużycie w krajach wysokorozwiniętych

*ubóstwo

*konflikty zbrojne

*zmiany klimatyczne

*zanieczyszczenia

*katastrofy naturalne
Nadmiar wody najczęściej występuje w:
*klimacie monsunowym i równikowym wilgotnym

*w dnach dolin rzecznych

*na stałe lub okresowo zalewanych wybrzeżach

*na terenach górskich i podgórskich

*na obszarach wieloletniej zmarźliny i zabagnionychNIEDOBÓR WODY
Tylko około 3 % zasobów wody na Ziemi to woda słodka, a mniej niż 1/100 to woda zdatna do picia. Około miliarda ludzi (co siódma osoba) na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody co 15 sekund umiera jedno dziecko.
*klimat i związana z nim wysokość opadów

*ilość wód powierzchniowych w rzekach,jeziorach itd

*budowa geologiczna terenu - zasoby i dostępność wód gruntowych

*racjonalne lub nieracjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych przez ludzi

Wzrost deficytu wody w niektórych regionach świata wynika z nieracjonalnego gospodarowania jej zasobami : zbytni pobór wody może doprowadzić do obniżenia poziomu wód podziemnych i powstania
leja depresyjnego
. Skutkuje to zaburzeniem stosunków wodnych, przejawiającym się m. in :
-przesuszeniem gruntów
-wysychaniem ziemi
-pustynnieniem
RACJONALNA GOSPODARKA WODNA

Do działań, które wspomagają racjonalne gospodarowanie wodą należy ograniczanie wykorzystania jej zasobów poprzez m.in. :

-zakładanie urządzeń, dzięki którym jest zmniejszane użycie wody w rolnictwie i przemyśle

-instalowanie w gospodarstwach domowych urządzeń pozwalających oszczędzać wodę np :
*prysznice
*urządzenia AGD tj. zmywarki

-uzdatnianie wody

-odsalanie wód oceanicznych
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ HYDROSFERY
Do głównych źródeł zanieczyszeń wód, zwłaszcza powierzchniowych, zaliczyć możemy :
-gospodarstwa domowe
: wytwarzają ścieki pochodzenia komunalnego, zawierające głównie zanieczyszczenia ograniczne, stosunkowo łatwe do oczyszczenia metodami mechanicznymi i biologicznymi
-przemysł
: tworzący ścieki przemysłowe, trudne do oczyszczenia ze względu na zawarte w nich chemikalia
-rolnictwo
: stosujące coraz to większe ilości nawozów sztucznych oraz pestycydów
Full transcript