Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Paas Prezi

Prezi-les.nl
by

Ramon Nijhuis (Prezi-les)

on 2 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Paas Prezi

21 maart
Pasen
Pinksteren
Hemelvaart
Aswoensdag
start v.d. lente
1e volle maan na
de start van
de lente
Zondag na de
1e volle maan
325nc
Het Concilie van Nicea
Periode van vasten
De periode van vasten duurt 40 dagen. Omdat de zondagen niet meetellen is de periode tussen Aswoensdag en Pasen 46 dagen
Het
concilie van Nicea
bepaalde in
325
dat Pasen moet worden gevierd op de
zondag na de eerste volle maan in de lente
. In 1582 voerde paus Gregorius XIII een kalenderhervorming door, die door de Orthodoxe kerken niet werd gevolgd.

De Orthodoxe kerken, zoals de Russisch-orthodoxe Kerk bleven de Juliaanse kalender volgen en niet de gregoriaanse kalender waardoor het begin van de lente, en dus ook de paasdatum, op verschillende dagen valt. Om de zoveel jaar valt de paasdatum van de westerse kerken samen met die van de Orthodoxe kerken.
Goede week
46 dagen
Palmzondag
(Palmpasen)
De laatste zondag van de vastenperiode
vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Dit is de eerste dag van de Goede Week
Schortelwoensdag
klokgelui wordt opgeschort tot na stille zaterdag

In Spanje vieren
ze Miercoles Santo
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdacht
Het paasverhaal - 7 min
Goede Vrijdag
Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem
Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het Sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld
Stille Zaterdag (Paaszaterdag)
Op deze dag herdenkt men de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag
Paaswake
De Paaswake wordt gehouden in de nacht van paaszaterdag op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus' verrijzenis.
40 dagen na Pasen
50 dagen na Pasen
Paasgebruiken
Paaseieren zoeken
Meer dan 7000 jaar geleden begroeven boeren eieren in hun akkers. Ze beschouwden de eieren als symbool van vruchtbaarheid en ontkiemend leven. Door de eieren te begraven zou hun kracht op de bodem worden overgebracht en zorgen voor een goede oogst.

Rond het jaar 400 begon men eieren te zegenen in de kerk. De eieren zouden een genezende werking hebben. En na 40 dagen vasten was het een feest om een lekker eitje te kunnen eten.
Paasboom
Ook de paasboom is al een oude traditie. Nu hangen we takken van een krulwilg of krulhazelaar vol met allerlei vrolijke plastic of houten eieren en paasfiguurtjes.

Vroeger zag zo’n paasboom er heel anders uit. Aan een stok werden vier dwarslatten
bevestigd waaraan gekleurde eieren
werden gehangen.Hoe zit het dan met de paashaas?
Hazen zijn al sinds de prehistorie het symbool voor vruchtbaarheid. De vruchtbare haas is dus het teken van de lente. De tijd dat er in de natuur nieuw leven ontstaat.
Palmpasen
Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag)
Palmtakken
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haantje
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).

De haan staat symbool voor de haan die één keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag)
30 rozijnen
de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
Krans
Voor het Koninklijke van Jezus.
verven
tikken
Poaskearls
Zijn 8 katholieke vrijgezelle mannen uit Oostmarsum in Twente. Wanneer carnaval is afgelopen beginnen zij met de voor-bereidingen voor het Paasfeest.

Op eerste Paasdag maken de Poaskearls om 8.45 uur en 14.15 uur een rondgang om de kerk en zingen paasliederen.
Om 17.00 uur begint het Vlöggel'n. Hand-in-hand, de poaskarls voorop, lopen de inwoners van Ootmarsum zingend in een lange sliert door het stadje. Op het marktplein tillen ze de kinderen 3 keer op en roepen "Hoera".

Om 20.30 uur steken de Poaskearls het paasvuur aan.
Vlöggel'n
Paasvuren
Het aansteken van een paasvuur is een oud ritueel dat in delen van Europa voorkomt. Op eerste of tweede Paasdag worden in een deel van Europa paasvuren aangestoken. Hiervoor wordt - vaak weken of vaak zelfs maanden tevoren - veel hout verzameld en op een grote bult gelegd die soms tientallen meters hoog is
Het licht van Pasen
Hongarije

Een verklaring voor deze traditie is dat men geloofde dat het water helende, reinigende en vruchtbare effecten had. Door de vrouwen nat te gooien zouden het goede vrouwen worden die veel kinderen kregen.

Tegenwoordig gaat het er wat rustiger aan toe. Men draagt geen folkloristische kleding meer maar wel frisse nieuwe kleren. “Op z’n paasbest”. In plaats van met water worden de vrouwen nu met eau de cologne besprenkeld.
In Hongarije werden de meisjes en vrouwen met water begoten. Volgens eeuwenoude traditie werd er folkloristische kleding gedragen, terwijl de mannen water over de vrouwen gooiden. Het ging er soms vrij ruw aan toe. De dames werden zelfs in stroompjes of beekjes gegooid.
en slowakije
Nederland
Paasgebruiken in Europa
Finland
Bij de paasviering in Finland speelde oorspronkelijk het bezweren van heksen een rol. De eigentijdse variant hierop is een soort St. Maarten. De kinderen gaan na de kerkdienst van paaszondag als heks verkleed de deuren langs. Ze hebben een versierde wilgentak en zingen een liedje. Als beloning krijgen ze snoep of kleingeld.
Tsjechië

In Tsjechië is het beschilderen van eieren tot een ware kunst verheven. Er worden zelfs wedstrijden gehouden en de eieren worden tentoongesteld in etalages en op vensterbanken.

En ook in Tsjechië zitten de jongens de meisjes achterna. Zo zouden ze de dufheid van de winter kwijtraken. Meestal worden de meisjes dan getikt met een bundel berkentwijgjes (of een pollepel).
Vaticaan

Urbi et orbi
(Latijn: voor de stad (Rome) en voor de wereld)
Urbi et orbi is de traditionele zegen die de paus met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome, om 12 uur 's middags.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
('Mogen de heilige apostelen Petrus en Paulus, in wiens macht en gezag wij vertrouwen, zelf voor ons bidden tot de Heer.')
Amen.

Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.
('Door de gebeden en de verdiensten van de heilige Maagd Maria, van de heilige aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper, en de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, moge de almachtige God zich over u ontfermen, al uw zonden vergeven, en moge Jezus Christus u geleiden tot het eeuwige leven.')
Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitae, gratiam et consulationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
('Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van al uw zonden, de ruimte van een ware en vruchtbare boetedoening, een altijd boetvaardig hart en verbetering van leven, de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven.')
Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.
('En moge dan de zegen van de Almachtige God: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u nederdalen en daar altijd blijven.')
Amen.
klik op de tekst
voor het
urbi et orbi
Oost Nederland,
Westen van Duitsland, Denemarken,
Zwitserland en Oostenrijk
Zuid Afrika
Paasdoop
en de rest van de wereld
Guatemala
Straten zijn bedekt met bloemen, groente en fruit in mooie patronen omdat de heilige beelden niet in contact met de grond mogen komen. Het Maria beeld wordt gedragen door de vrouwen en het Jezus beeld door de mannen.

Processie
Verenigde Staten
Elk jaar nodigt de president van Amerika (Obama) kinderen uit om naar het witte huis te komen om eieren te zoeken. Er zijn dan allemaal leuke activiteiten, muziek, eten en er
komen dan ongeveer 30.000 mensen naar het witte huis!!!
Easter Egg Roll
Wist je dat?
In Amerika er vorig jaar voor 14,7 miljard euro aan snoep is verkocht?
70% was chocola!!
Australië & Nieuw Zeeland
niet anders dan in Nederland
Achtergrond & geschiedenis van het paasfeest
Paasfeest in relatie tot andere feestdagen
Paasverhaal en de Goede week
Paasgebruiken in Nederland, Europa en de Wereld

In deze prezi tref je de volgende onderwerpen aan:

Vragen
Wanneer is het pasen?
Wat herdenken we op Witte Donderdag?
Op welke dag herdenken we de kruisiging en dood van Jezus?
Welke apostel heeft Jezus verraden?
In welk land gooien ze emmers water over vrouwen?
Op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
Het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen
Goede Vrijdag
Judas Iskariot
Hongarije en Slowakije
www.prezi-les.nl
(Paaskerels)
Full transcript