Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ouderavond

Faasen training en coaching
by

Erik Faasen

on 7 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ouderavond

Lucht
Energie
Succesvol

Betekenisvol Bouwen
Respect Sorry zeggen

Openheid Nee-zeggen

Vertrouwen

Eerlijkheid

Doorzetten

HET
IK
WIJ
Klopt HET inhoudelijk waar wij mee bezig zijn?
Klopt mijn hart sneller en kan IK mij er mee verbinden?
Klopt de wijze waarop WIJ met elkaar omgaan?
Daniel Ofman, inspiratie en inzet in organisaties
Methodes en toetsen
Bewustzijn en verantwoordelijkheid
Cultuur en vaardigheden
Ont-wikkelen
Ont-bloten
Ont-vouwen
Ont-sluiten
Ont-warren
Ont-hullen
Betekenisvol Bouwen en Goed van Start
Waarom in deze tijd ontwikkeling van soft skills?
Toenemende complexiteit omgeving
Nieuwe contractvormen
Behoefte aan meer transparantie
Terugtredende overheid
Van generatie X naar Y
Generatie X
Positie op basis van ervaring
Hierarchische verhoudingen
Status, geld, positie
Face to face contact
Reflectie op wat je niet kunt
Generatie Y
Positie op basis van wat je kunt
Authentieke verhoudingen
Betekenisvol werk
Digitaal contact
Reflectie op wat je wel kunt
De bouwprocesmanager is in deze tijd de succesfactor!
Programma:
15 augustus
- Opbouw en inhoud lessen
- De 7 kernwaarden
- Goed van Start
- Integreer "Kijk op competenties".

20 oktober
- Evalueren lessen
- Les onderdelen geven aan elkaar
- Omgaan met weerstanden
- CarolDweck, de groeimindset
- Verdieping groepsdynamica
Robert J Marzano
Bewijsbaar aangetoond
35 jaar onderwijs research in Amerika en West Europa
Ja: goed onderwijs hangt o.a. af van de visie die men heeft op een school.
Nee: het is niet alleen maar een kwestie van geloof en overtuiging.
11 factoren die de leerprestaties van de leerlingen positief beïnvloeden.
Factoren op schoolniveau
1. haalbaar en gedegen programma
2. uitdagende doelen & effectieve feedback
3. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap
4. Veilige, ordelijke omgeving
5. Collegialiteit & professionaliteit
Factoren op leraarniveau
6. didactische aanpak
7. pedagogisch handelen en klassenmanagement
8. Sturing & herontwerpen van het programma
Factoren op leerlingniveau
9. Thuissituatie
10. Achtergrondkennis
11. Motivatie
Marzano uitgelicht.
2. Uitdagende doelen & effectieve feedback
4. Veilige en ordelijke omgeving
7. Pedagogisch handelen & klassenmanagement.
11. Motivatie
1. Feedback moet 'corrigerend zijn'
- Leerling vertellen goed/fout -> negatief effect
- Leerling goede antwoord geven -> gering effect
- Leerling uitleg geven over goed/ fout -> groot effect
- Leerling vragen te blijven werken tot het lukt -> groot effect


2. Uitdagende doelen & effectieve feedback
4. Veilige en ordelijke omgeving
- Gedragsregels bij ieder bekent en zichtbaar

- Discipline / we houden ons er aan en spreken elkaar er ook op aan

- Passende sancties/ Ouders betrekken

- Sova programma / zelfdiscipline en zelfverantwoordelijk

- Vroegtijdige onderkenning

7. Pedagogisch handelen & Klassenmanagement.
- Relatie en interactie

- Er bij zijn – er bij blijven

- Preventief / snel ingrijpen

- Non verbaal gedrag

- Belonen en straffen

- Gematigd dominant zijn / gematigd medewerking

- Kennis van de leerling en zijn behoeften

11. Motivatie
2. Timing feedback cruciaal voor effectiviteit
3. Feedback moet specifiek voor een criterium zijn
- Als feedback verbonden is aan de normen informeert het leerlingen waar ze staan met betrekking tot andere leerlingen, maar dit zegt niets over eigen prestaties.

1. drive theorie

2. attributie theorie

3. self-worth theorie

4. emoties

5. self - system
Goed van start, Mies van den Hemel
Samen met de leerlingen regels opstellen en handhaven.
5 coöperatieve klassenvergaderingen, ontwikkeld voor groepen 5-8, aangepast voor 1-4.
Praktisch, ontstaan op de werkvloer, ondersteunde door onderzoek en theorie van Marzano
Actief betrekken van leerlingen bij zaken die hen ook aangaan, heeft een enorme impact.
Mentale houding

- Bewustwording is belangrijk

- Problemen voorspellen

- Erkenning geven

- Positief herkaderen

- Oplossingsgericht praten

- Beloon inspanning van kinderen
10 redenen om goed van start te gaan
1. Preventie van problemen
2. Duidelijke verwachtingen
3. Groepsidentiteit ontwikkelen
4. Democratische omgangsvormen
5. Verantwoordelijkheid leren
6. Positief en veilig klimaat
7. Structuur bieden
8. Sociale vaardigheden
9. Relaties
10. Oplossingsgericht denken
1. Wat gaat er goed bij ons in de groep?
Resultaat
- aandacht op wat goed gaat
- aangeven wat goed gaat
- wat kan er nog beter
Opbouw
1. Introductie
2. Inventariseren
- Twee vergelijk
- Doe mee & vertel
3. Teamwerkstuk
2. Regels afspreken om de gang van zaken goed te laten verlopen
Resultaat
- regels en afspraken samen bedenken
- de noodzaak is voor iedereen duidelijk
- leerlingen weten welke routines en gedragingen verwacht worden
Opbouw
1. Introductie
2. Gedrag dat bij de regels hoort duidelijk krijgen
- Simultaan tafelrondje
- Hoeken
- Geef geld
3. Besluit nemen
4. Ingredienten voor het contract.
3. Hoe gaan we met elkaar om?
Resultaten
- gemaakte afspraken samen bedacht
- duidelijk waarom we op deze manier met elkaar omgaan
Opbouw
1. Introductie
2. Regels over hoe we met elkaar omgaan
3. Gedrag dat bij de regels hoort duidelijk krijgen:
- Taakverdeling
- Rondpraat
4. Ingredienten voor het contract
4. Contract opstellen
Resultaten
- Leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid
- Leerlingen willen er echt samen voor gaan
- Zichtbaar maken
Opbouw
1. Introductie waarover en waarom
2. Besluitvorming
3. Contract opstellen
4. Tekenen van het contract
5. Consequenties
Resultaten
- begrijpen wat consequenties zijn en waarom
- verschillende types kennen
- samen de juiste procedure
Opbouw
1. Introductie
2. Bedenken in welke situaties welke consequentie
3. Afspraken hoe toepassen
Welke resultaten?

- Het borgen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas en in de school
- Het effectief sturen van weerstanden bij ouders en kinderen.
- Het leren geven van lessen Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
- Het leren schrijven en opbouwen van een les Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
- Het handhaven van het protocol "Veiligheid en gedrag".
Afspraken met jezelf nagekomen?
Verkenning
Positionering
Groepsnormen
Uitvoering
Tuckman 2001
2 wk
2 wk
2 wk
Full transcript