Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psychologia ryzyka

No description
by

Anna Głowa

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psychologia ryzyka

Psychologia ryzyka
Wyobraź sobie, że masz do wyboru:
a)
Otrzymać 500 zł na pewno, albo
b)
Wziąć udział w loterii, w której wygrywa się 1200zł, kiedy po rzuceniu monetą wypadnie orzeł, albo nie wygrywa się nic kiedy wypadnie reszka
A teraz wyobraź sobie sytuację, w której musimy zapłacić karę, przy czym otrzymujemy następujący wybór:
a)
Zapłacić 500 zł na pewno, albo
b)
Wziąć udział w loterii, w której traci się 1200zł, kiedy po wyrzuceniu monetą wypadnie orzeł, albo nic się nie traci, kiedy wypadnie reszka

Teoria oczekiwanej użyteczności
To hipoteza w teorii ekonomii dotycząca postępowania osób w warunkach ryzyka.

Oczekiwana użyteczność obliczana jest jako suma wszystkich możliwych do uzyskania wypłat (zysków i strat) przemnożonych przez prawdopodobieństwo ich uzyskania.

Jest podejściem „czysto” ekonomicznym.

Psychologia vs ekonomia
Paradoks Allais
Większość ludzi w problemie 1 wybiera opcję A, a w problemie 2 – opcję B.
Tym samym dopuszczają się pogwałcenia logiki i zasad racjonalnego wyboru.
Wystarczy porównać oba problemy, żeby się przekonać, że w problemie 2 mamy do czynienia z korzystniejszą wersją dokładnie tego samego wyboru, co w problemie 1.

Teoria perspektywy jako udoskonalenie
teorii oczekiwanej użyteczności
Przypadek 1
Inwestor kupił tydzień temu akcje:
Akcje są na dużym plusie, zysk papierowy to 1000zł
Dzisiaj jest gorsza sesja i zysk stopniał do 900zł
Inwestor zarobił 900zł, jednak jego mózg sugeruje mu, że stracił 100 zł
W oba­wie więc przed dal­szymi „stra­tami” inwe­stor szybko pozbywa się akcji.

Przypadek 2
Inwestor kupił tydzień temu akcje:
Akcje odno­to­wują stratę w wyso­ko­ści 1000 zł
Sytuacja na rynku nie jest najlepsza, rozsądnie byłoby sprzedać akcje
inwe­stor woli je jesz­cze potrzy­mać, gdyż liczy, że rynek się odbije i wtedy szybko sprzeda wycho­dząc na przy­sło­wiowe zero
.

Inne podejście do ryzyka od strony zysków i strat
Ludzie wykazują awersje do ryzyka w przypadku zysku, wolą pewny ale mniejszy zysk
(efekt pewności).
Ludzie wykazują większą skłonność do ryzyka, w przypadku straty, są skłonni zary­zy­ko­wać nawet więk­szą stratę, jeśli jest cień nadziei, że osta­tecz­nie w ogóle jej nie poniosą
(efekt odbicia).

„Strata boli bardziej, niż zysk cieszy”

Ważenie prawdopodobieństw zdarzeń
Ludzie przeceniają niskie szanse wygrania w loteriach, pomimo awersji do ryzyka w sferze zysku podejmują je.
Ludzie przeceniają niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń losowych, ubezpieczając się.
Brak racjonalności przy ocenie prawdopodobieństw zdarzeń


Co wolisz otrzymać?
a)
1000 zł natychmiast
b)
1100 zł za miesiąc

Preferencje czasu teraźniejszego
Ludzie mają skłonność wybierać mniejszą nagrodę natychmiast, a nie większą oddaloną w czasie, m.in. ze względu na niepewność przyszłości (śmierć, wybuch wojny, zmiany prawa).

Zjawisko preferowania czasu teraźniejszego jest związane z impulsywnością podejmowania decyzji w różnych sferach życia.

Dualizm decyzyjny
Ryzyko związane z wirusem Ebola

Podejście ekonomiczne
spadek wzrostu gospodarczego
wysoka śmiertelność
wysokie koszty leczenia
stracone dni pracy
zamieranie handlu
wycofywanie się inwestorów
zubożenie społeczeństwa

Podejście psychologiczne
panika
lęk przed zarażeniem się
strach przed utratą bliskiej osoby
rozbicie rodzin
cierpienie

Co wybierzesz w problemach 1 i 2?
Problem 1
A.
szansę 61% na wygranie 600 zł
B.
szansę 63% na wygranie 550 zł

Problem 2
A.
szansę 98% na wygranie 600 zł
B.
szansę 100% na wygranie 550 zł

System 1
i
System 2
to dwaj eksperci, którzy współpracują, aby uzyskać rozwiązanie.
Które z pomarańczowych kółek jest większe?
Który z 5 wniosków wynika jasno
z podanych przesłanek?

Dziękujemy za uwagę!
-
CHALLENGE ACCEPTED?
+
Full transcript