Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3. 2. 2014 – DOD FIT ČVUT 2013/2014

Prezentace pro Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium (začínající v roce 2013/2014) Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.
by

Veronika Dvořáková

on 14 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3. 2. 2014 – DOD FIT ČVUT 2013/2014


Bc. Dominik Veselý
zvítězil v přehlídce mobilních aplikací AppParade 2013.Ing. Josef Kokeš
zvítězil v soutěži o nejlepší diplomovou práci ACM SPY 2013 (ČR+SR) s prací „Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael“.

Ing. Martin Tříska
zvítězil v jedné z kategorií soutěže Diplomová práce roku 2013 s prací „Customer intelligence v kontextu Big Data“. Dalších pět studentů se v různých kategoriích umístilo na 2.–6. místě.

Michal Kopp
a
Aliaksandr Maksimau
letos zvítězili ve studentské kategorii soutěže Společně otevíráme data s aplikací
www.najdi-lekarnu.cz
.

Bc. Martin Pelant
díky ročnímu studijnímu pobytu na MSOE se dostal na konferenci Google I/O 2012 a získal jako jeden z prvních Čechů Google Glass. V současné době vyvíjí aplikace pro tuto technologii.
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
Den otevřených dveří
pro zájemce o bakalářské studium
3. 2. 2014
Program DOD FIT
Historie FIT
Dotazy?
Proč studovat FIT?
Průběh studia
Obory BSP Informatika
Společné předměty
Úspěchy studentů FIT
IT
Informační technologie

SI
Softwarové inženýrství

PI
Počítačové inženýrství

ISM
Informační systémy a management

Harmonogram
přijímacího řízení

Kde sídlí (a učí) FIT
Přijímací řízení do BSP
Studium v zahraničí
Katedry FIT

2009
– vznik FIT a zahájení prezenční výuky
v bakalářském studijním programu (BSP) Informatika

2010
– zahájení prezenční výuky v magisterském studijním programu (MSP) Informatika, kombinované formy BSP a Ph.D. a anglické verze BSP a MSP

prosinec 2010
– první absolvent doktorského studia
(k nynějšímu dni máme již 7 absolventů)

červen 2012
– první absolventi: 100 Ing. + 100 Bc.
Stav k 2. 12. 2013
1 684 BSP + 550 MSP + 60 PhD = 2 250 studentů
8 Prof + 13 Doc + 75 OA = 96 učitelů (z toho 12 žen)
celkem 135 zaměstnanců
teoretické informatiky (KTI)
softwarového inženýrství (KSI)
číslicového návrhu (KCN)
počítačových systémů (KPS)
aplikované matematiky (KAM)
Bakalářský studijní program

moderní
studijní program podle mezinárodních standardů
staví na dlouholetých zkušenostech s výukou informatiky
poskytuje potřebný
teoretický základ
současně se věnuje moderním technologiím a programování
obsahuje vyvážený
mix hardware a software
pokrývá celou šíři oblastí v informatice prostřednictvím šesti studijních oborů
neobsahuje fyziku
, poskytuje úvod do počítačové elektrotechniky
dává možnost
individuální profilace
dává konkurenční výhodu na trhu práce
má navazující
magisterský program Informatika

standardní doba studia
3 roky
13 týdnů semestru
– zimní a letní

cca
26 h/týdně
výuky:
přednášky v posluchárnách
semináře v tabulových učebnách
praktická výuka v počítačových učebnách
cca
5 zkoušek
na konci semestru

evropský kreditní systém
(ECTS)
celkem je třeba získat aspoň
180 kreditů
/3 roky

Informační systémy a management
Informační technologie (i kombinovaná forma)
Počítačové inženýrství
Softwarové inženýrství (i kombinovaná forma)
Teoretická informatika
Web a multimédia
Volba oboru Vás nelimituje!
Obor si student volí výběrem oborových předmětů po prvním ročníku.
Obory nejsou omezeny kapacitně.

Návrh oborů respektuje doporučení komise ACM a IEEE-CS.
1. semestr
Programování a algoritmizace 1
Právo a informatika
Číslicové a analogové obvody
Úvod do operačních systémů
Matematická logika
Základy matematické analýzy
Tělesná výchova

2. semestr
Programování a algoritmizace 2
Tvorba elektronické dokumentace
Struktura a architektura počítačů
Lineární algebra
Volitelný předmět
Tělesná výchova


6. semestr
Bakalářská práce
Ekonomika podnikání
Volitelný předmět
Povinně volitelný humanitní předmět
3. semestr
Automaty a gramatiky
Databázové systémy
Softwarové inženýrství 1
Základy diskrétní matematiky
Volitelný předmět4. semestr
Bezpečnost
Operační systémy
Počítačové sítě
Volitelný předmět
Zkouška z angličtiny5. semestr
Projekt, prezentace a rétorika
Pravděpodobnost a statistika
Volitelný předmět
Povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět3. semestr
Objektové modelování

4. semestr
Podnikové webové technologie

6. semestr
Právo a podnikání

5. semestr
Softwarové inženýrství 2
Tvorba informačních systémů
Účetnictví a finance podniku
3. semestr
Jednotky počítače

4. semestr
Grafové algoritmy a základy teorie složitosti
Vestavné systémy
6. semestr
Systémy reálného času

5. semestr
Praktika v návrhu číslicových obvodů
Architektury počítačových systémů
3. semestr
Administrace OS Windows
Architektury počítačových systémů
4. semestr
Administrace OS Unix
Skriptovací jazyky

6. semestr
Administrace webového a DB serveru

5. semestr
Administrace sítí
3. semestr
Efektivní algoritmy
Objektové modelování

4. semestr
Softwarový týmový projekt 1
Grafové algoritmy a základy teorie složitosti

6. semestr


5. semestr
Softwarový týmový projekt 2
Softwarové inženýrství 2
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/informacni-systemy-management
Kontakt:
Ing. David Buchtela, Ph.D. <david.buchtela@fit.cvut.cz>
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/informacni-technologie
Kontakt:
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. <robert.lorencz@fit.cvut.cz>
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/pocitacove-inzenyrstvi
Kontakt:
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. <hana.kubatova@fit.cvut.cz>
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/softwarove-inzenyrstvi
Kontakt:
Ing. Michal Valenta, Ph.D. <michal.valenta@fit.cvut.cz>

Obecné podmínky uvádí úřední deska FIT
https://fit.cvut.cz/fakulta/deska/podminky_prijeti

Počet přijímaných studentů: 1100 (prez.) + 200 (komb.)
Podmínky garantovaného přijetí:
přijímací
zkouška z matematiky
na FIT v červnu 2014 – 65 a více bodů (ze 100)
nebo test
SCIO z matematiky
– percentil 65 a více
nebo úspěšný řešitel krajského kola
SŠ olympiády
v matematice, fyzice, programování
nebo úspěšný řešitel v soutěži
FIKS

https://fiks.fit.cvut.cz
Další uchazeči budou případně přijati v pořadí výsledků přijímací zkoušky do kapacity programu.

8. 1. 2014
– otevření elektronického formuláře pro přihlášky
https://prihlaska.cvut.cz
(500 Kč)
31. 3. 2014
– poslední možnost doručení podepsané papírové přihlášky společně s dokladem o zaplacení na studijní oddělení
21. 6. 2014
– (sobota) přijímací zkouška z matematiky na FIT
(90 minut, nutno se přihlásit do 18. 6. 2014)
do 24. 6. 2014
– zveřejnění bodové hranice pro přijetí
do 27. 6. 2014
– zveřejnění bodové hranice pro doplnění kapacity
do 20. 7. 2014
– rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
3. 7. 2014
– zápis do studia
2. 9. 2014
– náhradní termín zápisu do studia
22. 9. 2014
– začátek semestru
https://fit.cvut.cz/zajemci-o-studium/ bakalarsky-program/prijimaci-rizeni.
TI
Teoretická informatika

3. semestr
Efektivní algoritmy

4. semestr
Grafové algoritmy a základy teorie složitosti
Programovací jazyky a překladače

6. semestr
Vytěžování znalostí z dat

5. semestr
Efektivní implementace algoritmů
Architektury počítačových systémů
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/teoreticka-informatika
Kontakt:
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. <jan.janousek@fit.cvut.cz>
WMM
Web a multimédia

3. semestr
Multimediální a grafické aplikace
Webové technologie 1

4. semestr
Vyhledávání na webu a v multimediálních DB
Webové technologie 2

6. semestr
Tvorba uživatelského rozhraní

5. semestr
Počítačová grafika
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/web-multimedia
Kontakt:
Ing. Lukáš Bařinka <lukas.barinka@fit.cvut.cz>

studijní pobyty v rámci programu Erasmus
– 14 bilaterálních dohod
(např. TU Wien, RWTH Aachen, TU Helsinki, UP Valencia, UP Catalunya, EPITA Paris, TU Delft, USI Lugano, Roma La Sapienza, ETH Zurich, …)
intenzivní kurzy
Athens
bilaterální
dohody mimo EU
v rámci sítě
Magalhaes

(UNAM Mexico, USB Venezuela, PUCMM Peru, UTP Panama, USP Brazilie, …)
další dohody

(ITESM Mexico, UTEM Chile, …)
Vše na jednom místě
v Dejvickém kampusu ČVUT!
Nová budova ČVUT
:
8 moderních počítačových učeben
4 seminární učebny
4 posluchárny (sdílené s FA)
děkanát

Národní technická knihovna
(NTK)
Ballingův sál
počítačová učebna

Budova A
(9.–14.patro):
katedry a laboratoře
nové učebny
studentská respiriaPořádáme
vědecké konference:
ARCS 2013, PSC2013.
Pořádáme
vývojářské konference:
LinuxDays 2013.
FIT roste: jsme
4. největší fakultou na ČVUT
.
Nabízíme i
mimoškolní vzdělání
pomocí série odborných přednášek: Informatické večery FIT, aDevMeetups, Czech Scala Enthusiasts a nově také zveme světově význačné osobnosti IT na Přednáškový cyklus prof. Svobody.
Naučíte se programovat téměř v čemkoli
(C/C++, Python, Ruby, Scala, Java, Android, iOS, .NET, PHP, XSLT, SQL, C#, Xquery, CISCO, ...).
Pracujeme na novém informačním systému fakulty
– příležitost i pro vás.
Studenti FIT sami postavili s finanční podporou fakulty několik 3D tiskáren a vznikla unikátní
Laboratoř 3D tisku
s prostorem pro open-source studentské projekty.
Vydáváme vlastní
elektronický čtvrtletník Buď FIT
, na jehož tvorbě se podílejí sami studenti.
Letos jsme otevřeli jedinečnou
SAGELab
.
Starší studenti pořádají pro prváky
Seznamovák
.
FIT se za svou krátkou existenci stal místem,
kde informatika žije a kde se informatici setkávají a tvoří.

Prezentace
(45 min)
z naší krátké historie
studijní program Informatika a jeho obory
přijímací řízení
studium v zahraničí
proč studovat FIT
dotazy


Program v Nové budově ČVUT
stánky s ukázkami výsledků projektů a infostánky
exkurze skupin zájemců do prostor FIT
Full transcript