Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A felvilágosodás

No description
by

Anikó Géczy

on 25 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A felvilágosodás

A felvilágosodás
Új világszemlélet

mechanikus világszemlélet
elkülönülő tudományágak
Anglia - a felvilágosodás születése
Franciaország - a felvilágosodás forradalma
A német területek - a felvilágosodás kiteljesedése
vallás - tudományos tagadás
empirizmus
racionalizmus
új irányok a megismerésben
FELVILÁGOSODÁS
terjesztői a szépen megformált szövegek
1. szakasz:
Voltaire
harcias
véleménynyilvánítás
deizmus, egyházellenesség
empirizmus
fanatizmus elvetése
az élő, szabad tudat dicsőítése
1694-1778

józan ész és kételkedés
deizmus, az egyház elvetése
a Sorbonne és a pápa ellenvetései

betiltották
szerk.: d'Alambert - Diderot
Rousseau
a tudomány nem boldogít
a társadalom rontja meg az egyént
a közjó akadálya a magántulajdon
szabadság mindenáron
1712-1778
Leibniz
bírálja a gondolkodás általi megismerést
Isten minden igazság tudója
a világot az Isten teremtette szubsztanciák alkotják
ez a lehető világok legjobbika
értelemmel megismert tökéletesség = igazság
érzékkel felfogott tökéletesség = szépség
1646-1716
FELVILÁGOSODÁS
KLASSZICIZMUS
SZENTIMENTALIZMUS
ROMANTIKA
racionalizmus, ésszerűség
a művészet célja: gyönyörködtetni és tanítani
erkölcsi cél az emberek nevelése
a formai tökéletességre törekvés, harmónia, egyensúly
az antik művészet utánzása
a mű tárgya legyen valószerű
háttere az empirizmus
társadalomkritika
az értelemmel figyeli az érzelmeket
hétköznapokat, átlagembereket ábrázol
az ember érzelmi lény; az érzelmeket, a tapasztalatok által kiváltott lelki folyamatokat vizsgálja (szubjektivitás), mivel megrendült a hit az ész mindenhatóságában
az egyéni szabadság megjelenése - zseni kultusz
preromantika
XVIII. sz. a világosság százada
Történeti háttér:
polgárság gazdasági megerősödése
cél: a politikai hatalom megszerzése
természettudományok fejlődése
előzménye: rekatolizáció, barokk
abszolút monarchia
XIV. Lajos halála
egyházellenesség
Enciklopédia: lexikon
60 000 szócikk
25 év, 35 kötet, 150 szerző
mezőgazdaságtól filozófiáig
Vallás:
deizmus: Isten teremtette, de magára hagyta a világot, működését természeti törvényekre bízta (Voltaire)
teizmus: Isten az ember lelkiismeretébe írta az erkölcsi parancsokat (Rousseau)
panteizmus: Isten feloldódott a természetben
materializmus (nem számottevő, Diderot)
David: Marat halála
Németország 1770-es évek:
Sturm und Drang ('vihar és előretörés')
Klinger drámája
fiatal polgári értelmiség
racionalizmus kritikája
ösztönös tehetség=zseni
titánkultusz (Prométheusz)
Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller
„Merj a magad értelmére támaszkodni!”

1640. angol polgári forrdalom -
XVIII.század
francia polgári forradalom
filozófiai irányzat
művelődéstörténeti korszak

- szabályok követése
- tudás --> igazságosabb, boldogabb társadalom
- eposz, óda, tragédia

-érzelmi lény az ember --> vallomásosság, lélekrajz
- líra, elégia, napló- és levélregény
Természetszemlélet
természetszetben
feloldódás vágya
tapasztalat->tudományos általánosítás
általános->egyes
sensus ’érzés, érzelem’
Full transcript