Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bakteriler arası etkileşim

No description
by

Onur Doğan

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bakteriler arası etkileşim

Biyolüminesans
Quorum sensing
Biyokimyasal ışık üretimi
Renklerin ışık kırılması ile ortaya çıktığı yanar dönerliliğin aksine biyolüminesantlık, aşırı enerjinin ısı değil ışık şeklinde ortaya çıktığı kimysal bir reaksiyon sonucunda oluşur.
Dinoflagellatlar
Taraklılar
Yumuşakçalar (Mürekkep balığında fotoforlarda yaşayan bakteriler ile)
Bir mürekkep balığı türü
Fotofor
Işık Üretimi
Çoğu sefalopod türü, özellikle orta derinlikteki sularda ve derin sularda yaşayan mürekkep balığı,
fotofor
olarak adlandırılan çok sayıda ışık organı içermektedir. Bunlar türe özgün düzende, vücut üzerinde dağılmışlardır. Özellikle ventral yüzeyde yoğunlaşırlar. [1]
Işık birçok arthropodun (ateş böcekleri de dahil ve balığınkiyle dikkate değer ölçüde benzerlik gösterek fotoforlarda biyokimyasal reaksiyonlar ile üretilir. En azından 3 düzine mürekkep balığı türünde biyolüminesans fotoforlar içerisinde yaşayan
simbiyotik bakteriler
tarafından üretilmektedir.
Böyle bir biyolüminesansın yırtıcılara karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir. [2]


Bakteriler Arası Etkileşim
Quorum Sensing
Vibrio
fischeri

Quorum sensing
(QS) bakteri hücrelerinin çevrelerindeki populasyon yoğunluğunu algılama özelliğidir. Bakteriler bu algılama sonucu, çevresel şartlara yanıt olarak gen anlatımlarını düzenleyebilmektedir.
QS süreci, "
otoindükleyici
" adı verilen
özel sinyallerin üretimi
,
çevreye salınması
yine
bakteriler tarafından tanınması
aşamalarını izler. [3]
Bakteri sayısı
Hücre dışına salgılanan
sinyal moleküllerinin konsantrasyonu
bakteri hücre sayısına bağlı olarak yükselir.
birlik
Özel genlerin anlatımının ancak otoindükleyici varlığında gerçekleşmesi, bakterilerin belli davranışları ancak "birlik" halindeyken gösterebildiğine işaret etmektedir. [5]
Quorum-sensing'in mekanizması türler arasında farklılık gösterdiğinden bir
deniz bakterisi
olan Vibrio
fischeri'
deki QS'in işleyişi temel alınır. V.
fischeri
lüminesans özelliği olan ve daha büyük deniz canlılarını enfekte ederek onların vücutlarında belli kısımları işgal eden bir bakteridir. [7]
10
Populasyon boyutu milimetrede yaklaşık 10 hücrenin üzerine çıktığında QS'e bağlı olarak ışıma (biyolüminesans) özelliği ortaya çıkar. [8]
İki tip quorum-sensing vardır: türe özel ve türler arası.
Gram-negatif bakterilerdeki QS, açil homoserin lakton (AHL) türevi olan çeşitli sinyaller ile düzenlenir.

Türler arası quorum sensing'e örnek olarak Escherichia coli ve Salmonella enterica arasındaki AI-2 detaylı olarak araştırılmıştır. [9]
Gelecekteki çalışmalar
Quorum sensing'in çeşitli alanlarda uygulamaya dönük kullanımı önemi artan bir konudur.
QS' in potansiyel biyoteknolojik kullanımını şöyle özetleyebiliriz:
1. Bakterilerin AHL sinyalleri aracılığıyla teşhisi
2. Konak hücre savunma sistemlerinin tetiklenmesi
3. Bakteriyel patojenin kontrolü
4. Heterolog gen anlatımının kontrolü
5. Değişebilen ya da aşamalı gen anlatımının düzenlemesi [11]
Onur Doğan
Teşekkürler
!
Abralia
verani
Fotoforların desenini gösteren biyolüminesans fotoğrafı.
1992.
Marine Biol.
112:293-98 Springer-Verlag'dan.
Mürekkep balığının dış anatomisi
Invertebrate Zoology: Laboratory Workbook 3/e, 1968'e dayanarak.

Sinyal konstantrasyonu belli bir eşik değere ulaştığında populasyon gen anlatımında değişikliğe gider. [4]
Popülasyon boyutu
Diğer bir deyimle QS-ilişkili genlerin anlatımı izole değil, belli bir populasyon boyutuna ulaşmış gruplar tarafından yapılır. [6]
Erişim linki: http://cloud.ahfr.org/images/42ee92a865d8f545c6fc8f208c7f81f5_o.jpg
11
11
Türe özel ve türler arası
Kaynakça
1. Pechenik A. J., Omurgasızlar Biyolojisi (Biology of the Invertebrates)
2. Age, s. 258-261
3. Gürel F., Bakteri Hücreleri Arasındaki Etkileşimin (Quorum Sensing) Geneti Düzeyde araştırılması, Uluslararası Katılımlı VI. IUGEN Moleküler
Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu Sunum Özetleri Kitabı,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Age
Full transcript