Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Leertaak 1B

No description
by

Rob Noordink

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Leertaak 1B

Vragen?
Aanbevelingen op basis van het rapport
Wat vinden wij?
Tijd
Geld
Inzet
Meerwaarde onderzoek
Geeft informatie
Het is een bewijsstuk
Geeft eventuele verbeteringen aan
Laten de sterke en zwakke punten zien
Bij perfect onderzoek --> aanbevelingen en conclusies opvolgen
--> bevinden van het onderzoek goed analyseren
Beschrijving Onderzoeksopzet
Onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen pedagogische medewerkers binnen de gesloten instelling OGH op minder restrictieve wijze de geplaatste jongeren behandelen en daarmee een bijdrage leveren aan een positief leefgroepklimaat?

Deelvragen:
• Hoe is de beleefwereld van geplaatste jongeren binnen de OGH en het leefgroep klimaat binnen twee leefgroepen?
• Hoe is het gesteld met de alliantie tussen groepswerkers en geplaatste jongeren op twee leefgroepen.?
• Welke invloed heeft peer pressure op het leefgroep klimaat binnen twee leefgroepen op de OGH?
• In hoeverre ondervinden pedagogisch medewerkers psychopathologische ondersteuning van gedragswetenschappers, unitleiders en de lagen daarboven?

Stichting Otto Gerhard Heldring (OGH)
Het onderzoek is relevant voor de pedagogische medewerkers die werken binnen de OGH.

De Heldringstichting behandelt kinderen en jongeren vanaf 12 jaar (en hun gezinssysteem) die dusdanig zijn vastgelopen, dat een kinderrechter een machtiging tot behandeling in een setting voor gesloten jeugdzorg verstrekt, zodat zij zo snel mogelijk weer volwaardig en verantwoord deel kunnen nemen aan de samenleving:


Presentatie Leertaak 1B
Irene Lageschaar
Belangrijke conclusies en aanbevelingen
Marijn Hofman
Rob Noordink
Eva Moelard
Onderzoekshypothesen
* door een verantwoorde behandelomgeving te realiseren, waarin veiligheid, normalisatie en pedagogische kernwaarden centraal staan, gericht op een optimale respons op interventie;

* door een gezond werkklimaat te realiseren, met betrokken medewerkers, die met verantwoordelijkheid, veerkracht en professionaliteit pal voor de kinderen en jongeren staan, in nauwe samenwerking met de ouders en de plaatsende instanties;

* door een behandelaanbod te ontwikkelen voor jongeren voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven, passend in een sluitend Jeugdzorgplus traject en afgestemd op individuele problemen en omstandigheden, waarin ernstige ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen een professioneel antwoord krijgen;

* in een trauma geïnformeerde omgeving, waarin schadebeperking en een gewone ontwikkeling weer ruim baan krijgen;

* in een traject in een volledige keten, zowel binnen het werkveld als daarbuiten, samen met netwerkpartners;

* door een transfer naar de maatschappij van zelfredzame jongeren, met duidelijk zicht op hun mogelijkheden en beperkingen, en een helder en verantwoord toekomstperspectief.
- Het doel van het onderzoek

- Onderzoeksmethode

- Steekproef
Full transcript