Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli

No description
by

Emre ABAR

on 24 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli

BİREYSEL VE
SOSYAL SORUMULUK
MODELİ
(BSSM)

I.Başkalarının Haklarına ve Duygularına Saygı Duymak
*Öz kontrol
*Sakin tartışma ortamı hakkı
*Dahil edilme hakkı
II.KATILIM ve ÇABA
*Öz-güdülenme
*Yeni görevler araştırma
*Zorluklara dayanma gücü
III.ÖZ-YÖNETİM
*Görevde bağımsızlık
*Hedef koyma süreci
*Baskılara dayanma gücü
IV.Başkalarına Yardım Etme
ve Liderlik
*İlgi ve şevkat
*Duyarlılık ve isteklilik
*İçsel güç
V.Spor Salonunun Dışı
*Bu fikirleri yaşama taşıma
*Rol model olma
Bireysel Sosyal Sorumluluk Modeli Bileşenleri
Düzey
I
II
III
IV
V
Başkalarının Haklarına ve Duygularına Saygı Duymak
Katılım ve Çaba
Öz-Yönetim
Başkalarına Yardım etme ve Liderlik
Spor Salonunun dışı
Dört TemaTemaların amacı dersler, üniteler, fiziksel etkinlikler vb. arasındaki tutarlılığı sağlamaktır. Bireysel Sosyal Sorumluluk almanın özünü oluşturan bu dört tema her derste var olmalıdır.
1.Bütünleşme
2.Transfer
3.Yetkileri Devretmek
4.Öğretmen-Öğrenci İlişkisi

1.Bütünleşme
Bireysel ve sosyal sorumluluk alma düzeyleri ve stratejileri, fiziksel etkinlik dersleriyle bütünleştirilmelidir. Bu nedenle hem fiziksel etkinlik öğretiminde hem de bireysel ve sosyal sorumluluk alma öğretiminde yeterli olunmalıdır.
2.Transfer
Öğrencilerin hayatları beden eğitimi dersinden çıktıktan sonra da devam eder. Beden eğitimi derslerinde sorumluluk almayı öğrenirler ama bunları okulun diğer bölümlerine, eve vb. aktarmak otomatik olarak gerçekleşmez. Bunu öğretmenin pek çok yolu vardır. Örneğin, öğrencilerin sınıf öğretmenlerine öz kontrol ve çaba konularında nasıl oldukları sorulabilir; öğrencilere sınıf öğretmenlerine sınıf ortamında ne kadar sorumlu oldukları sorulduğu söylenebilir; hatta sınıf öğretmenlerinin onlar hakkında düşünceleri de öğretmenlerin adları verilmeden söylenebilir.
3.Yetkileri Devretmek
Öğretmenler bireysel ve sosyal sorumluluk almayı öğretmeyi kolaylaştırıcı, gücü aşamalı olarak öğrenciye bırakan kişiler olmalıdırlar. Öğrenmeyi kolaylaştırma ve rehberlik etme; öğrencilerin akıllı bireysel ve sosyal-ahlaki kararlar almalarına yardımcı olmak ve fırsatlar sunmaktır. Yetki vermek düzensiz bir süreçtir. Shilling,Martinek ve Tan(2001) yetki devretmedeki devamlılığı;
I.Öğrenciler düşünce ve fikirlerini paylaşırlar.
II.Öğrenciler fiziksel etkinlik ortamında karar alırlar.
III.Öğrenciler akran öğretimi yaparlar.
IV.Öğrenciler daha küçük yaştaki öğrencilere, liderlik rolleri alırlar; bu, yaşlar arası öğretimdir.
şeklinde sıralamıştır.
4.Öğretmen-Öğrenci İlişkisi
*Her öğrencinin sadece düzeltilmesi gereken hataları yoktur, içsel bir gücü vardır. Şüphesiz ki hepimiz daha iyi birer insan olmaya çalışmayılız. Fakat içlerindeki gücü keşfederek öğrenciler, başkalarıyla dalga geçme, işler yolunda gitmediğinde sinirlenme, iyi bir takım üyesi olma vb. gibi davranışlar üzerinde çalışmaya istekli hale gelirler.
*Her öğrenci bir bireydir ve o şekilde davranılmak ister. Çocuklar sadece davranışlardan oluşmaz, kendi içlerinde duyguları, hayalleri, değerleri ve hedefleri vardır. Kendileri oldukları için saygı görmek isterler.
*Her öğrenci öğretmenin bilmediği şeyleri bilir, her öğrencinin dinlenilmeye ihtiyaç duyan bir fikri, sözü, tuttuğu bir tarafı vardır.
*Her öğrencinin, deneyimi yoksa bile, doğru karar almak için bir kapasitesi vardır. Çoğunlukla bir motor beceriyi öğrenirken olduğu gibi sadece uygulamaya ihtiyaç duyarlar. Eğer fırsat verilirse hata yaparlar; ama bu, gelişimin önemli bir parçasıdır. Düşünme karar vermeye eşlik etmeli ve bu, öğrencilerin aldıkları kararlarda daha çok düşünmelerini sağlamak için ders planları ile bütünleştirilmelidir.
Sorumluluk Düzeyleri
Hiçbir felsefe, kuram ya da kuramcı, bir Öğretmen olarak sizin deneyimlerinizin kendine özgü gerçekliğine ulaşamaz. 'S.D.Brookfield'
Düzeyler öğrencilerin, kendi gelişimlerine ve başkalarının gelişimlerine katkıda bulunmak için sorumluluk almalarını öğretme amacı doğrultusunda oluşturulan program hedefleridir. Bu düzeyler öğrencilere bireysel ve sosyal sorumluluk almayı öğretirken yapılması gerekenleri ifade etmektedir.
Düzey I
*Başkalarının haklarına ve duygularına saygı duymayı,
*Psikolojik ve fiziksel olarak öğrencilere güvenli bir ortam oluşturmayı,
*Öz kontrol ve saygı problemleri ile uğraşan öğrencilerin bu durumlarla yüzleşmesini sağlamaktadır.
İIlgilendigi temel Problemler
Sözel ve fiziksel şiddet, isim takma ve başkaları ile dalga geçme vb.
Korkutma ve gözdağı verme
Öfkeyi kontrol edememe, anlaşmazlıkları sakin bir şekilde çözememe
Başkalarının çalışmasını ve oyununu bozma
Bu düzeyde öğrenciler çoğunlukla bireysel sorumluluklarını inkar ederler ve bahaneler bularak kendi yanlış davranışları için başkalarını suçlarlar.
Düzey I
DÜZEY II
*Düzey I'in rahatsız edici sosyal tutumlara karşı koyması gibi, katılım ve çabayı içeren Düzey II de öğrencilerin program içeriğini pozitif olarak deneyimlemelerine yardımcı olur.
*Katılım; öğrenilmiş çaresizlik (Martinek&Griffith,1993), güvensizlik (Maddi, Kobasa&Hoover,1979) gibi tavır ve davranışlara karşı koyar.
*Öğrencilerin, kişinin sadece fiziksel etkinliklerde değil, aynı zamanda yaşam boyu gelişiminde, çabalamanın önemini anlamalarına yardım eder.
*İlk bileşeni GÜDÜLENMEDİR; çünkü öğrencilere, kendi güdülenmelerinde sorumluluk almalarına yardımcı olur
*Beceri alıştırmaları ve fiziksel uygunluk etkinliklerindeki küçük sorumlulukları öğrencilere aktarmak büyük güdü artışı sağlayabilir.
DÜZEY III
Öz-yönetimdir ve öğrencilere, DII'de kendileri için sorumluluk almayı öğrendikleri derslerin ötesine geçmelerinde yardım eder.
DIII, öğrencilerin yeteneklerinin, ihtiyaçlarının ve ilgilerinin farklılığını, tercihlerini teşvik ederek destekler.
Kültürel olarak popüler etkinlikleri tercih etmek ya da bir cinsiyeti diğerine tercih etmek yerine, tüm öz-yönetim hedeflerine eşit davranarak 'mükemmellik tamamlayıcılığı'nı (Norton,1976) destekler.
DIII'de ilk basamak, DII'deki denetimsiz çalışma gibi daha öğretmen merkezli olma durumundan görev bağımsızlığa kayar. Bir sonraki basamak, öğrencilerin yaşına bağlı olan hedef belirleme, güdüleme ve hedef belirleme sürecinin anlaşılmasıdır.
Düzey III
*Bireyin sadece ilgileri değil ihtiyaçlarını da anlamayı içerir. Bu yön itibariyle hedefler, öz-standartlar, belirleme ve bireyin kendisini geliştirme bu sürecin bir parçasıdır.
*Eğlenme, arkadaşları ile vakit geçirme ve hatta stres yönetimi de bu süreçte öğrenilmesi gereken davranışlardır.
DÜZEY IV
*DIV öğrencileri, duyarlılık ve hevesliliğin kişilerarası becerilerine sahiptir, başkaları için duyarlılık ve şevkat(DI'de başlayan süreç) beslerler, dışsal bir ödül beklemeksizin toplumlarına katkı sağlamak isterler.
*DIV'teki öğrencilerin, başkalarının da kendileri gibi duygularının ve ihtiyaçlarının olduğunu anlaması ve başkalarının bakış açısından bakmayı ve hissetmeyi öğrenmesi gerekir.
DÜZEY V
*Diğer dört düzeyi program dışına(oyun alanına, okula, eve, sokağa) taşımayı içerir.
*Eğer öğrenciler kendi iyilikleri için sorumlu olmayı öğrenirlerse bu düzeyleri kullanıp kullanmayacaklarına ve hangi durumlarda kullanacaklarına karar verebilirler.
*Öğrenciler, transfer yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlar ve bunu tartışmak için cesaretlendirir.
Ders Planı
Sorumluluğun dört temasıve düzeyini kullanmada her gün aynı tutarlılığı sağlamak, bireysel ve sosyal sorumluluk almanın temel özelliğidir. BSSA kullanmada tutarlılık sağlamanın bir yolu, öğretmenlerind dersleri rutine sokmasıdır.

Hellison'un 5 bölümden oluşan günlük planı;
1.Dersten önce ya da sonra danışma saati(ya da diğer zamanlarda)
2.Dersi başlatmak için farkındalık konuşması
3.BSSA öğretime transfer edildiği fiziksel etkinlik dersi
4.Dersin bitimine yakın grup toplantısı, öğrenciler dersin nasıl geçtiği ile ilgili düşüncelerini ifade edebilirler
5.Yansıtma zamanı, öğrenciler 'o gün ne kadar bireysel ve sosyal olarak sorumluydular?' değerlendirebilirler.
Danısma Saati
BSSA çalışmalarında öğrenci ve öğretmenin birlikte çalışması gerektiği için, öğrencilerle birebir görüşmeler yapılması gerekir. Her öğrencinin; zayıf yönleri gibi güçlü yönleri de vardır, eşsiz bireylerdir, konuşma hakkı vardır, karar alma kapasiteleri vardır. Günlük plan öğrencilerin bu özelliklerini geliştirmelerini sağlar.
Farkındalık Konusması
Öğretmenler, öğrencileri bir araya getirip oturarak ya da ayakta iken beş sorunluluk düzeyinden bahsetmelidirler.
Düzeyleri sırası ile vermeli ve konuşmasınıda kısa tutmalıdır. Bu konuşma öğrencilere o günkü sorumluluklarını hatırlamaları için fırsatlar sunar.
Grup Toplantısı
Grup toplantıla, demokratik değerler ve beceriler için uygulama yapma fırsatı verir. Grup toplantısı öğrencilere o günkü ders, akranlarının neler yaptıkları ve belki öğretmenin öğretiminin ne kadar etkili olduğu hakkındaki görüşlerini ifade etme fırsatı sunmaktadır.

Sorunları ortaya koyabilir ve olası çözümler sunabilirler ya da öğretmen çözün sunar onlardan tavsiye ister.
Tüm öğrenciler birbirleri ile etkileşim içerisinde tartışabilirler.

Önemli bir amacı da öğrencilerin, grup karar verme sürecine katılma ve bu süreç yolu ile farklılık yaratabileceklerini deneyimlemelerini sağlamaktır.
Yansıtma Zamanı
Öğrencilerin son yapacağı etkinlik, kendi tutumlarını, niyetlerini ve davranışlarını düzeylerle bağlantılı olarak değerlendirmektir. Grup toplantılarında programı değerlendirmeleri için öğrencilere yetkiler devredilir; ama yansıtma zamanında öğrenciler, başkalarının duygularına ve haklarına nasıl saygı gösterdikleri, sınıf etkinliklerindeki güdülenmeleri, başkalarına yaptıkları katkılar, sınıf ortamını daha pozitif hale getirme çabaları gibi yansıtıcı değerlendirme yaparlar.
'Şimdiye kadar sınıfta öz-kontrolün nasıldı?'
'Dün akşam ödev yaparken güdülenmişlik düzeyin nasıldı?'
'Dün okuldan sonra öz-yönetimin nasıldı?'
'Dün okuldan sonra ya da bugün okulda birisine bir şey öğretmek konusunda yardım ettin mi?'
Strateji Gelişimi
Öğretmenler BSSA fiziksel etkinlik programlarıyla bütünleştirmeye nereden başlayacak?
BSSA'nın dört temel stratejisi;

Farkındalık sağlayarak öğrencilerin kendi sorumluluklarının farkına varmaları ve dersin ne olduğunu anlamaları,
Öğrencilerin BSSA deneyimlemeye başlamalarına yardım etmek için tüm kararları ya da çoğu kararı öğretmenin aldığı ortamlarda, doğrudan yönerge vermek,
Öğrencilerin aşamalı olarak kendi tutum ve kararlarının sorumluluğunu almaları ve kontrol etmeleri anlamına gelen yetki devri sürecini içeren bireysel kararlar verme,
Tüm sınıf ve küçük gruplar ile grubun iyiliği için ortak karar alma.
DEĞERLENDİRME
Öğrenci Değerlendirmesi
Öğrenci değerlendirmesinde ilk olarak; sınıfta aldıkları bireysel ve sosyal sorumluluğu arttırmak için öğretmen algılarının öğrenciye geri bildirimi ve ikincisi ise değerlendirme süreçlerini paylaşmaları için öğrencileri cesaretlendirmek.
Program Değerlendirme
Aşağıdaki değerlendirme işlemleri öğretmenlere programların etkiiği hakkında daha fazla bilgi verecektir.
Öğretmen Değerlendirmesi
Öğretmenlerin kendilerini kontrol etmelerinin bir yolu gnlüklerinde tamamladıkları BSSÖ'ne öğretmen becerilerine ve niteliklerine not vermektir.
Grup toplantısında ve Yansıtma Zamanında Geribildirim
Dereceli Puanlama Anahtarları (Rubrics)
Kendine Not Verme
Günlük ya da ders planlarına bu yaklaşım hakkındaki gözlemler ve duygular eklenebilir.
Öğrenci algılarının kaynağı olarak yansıtma zamanları ve grup toplantıları kullanılabilir.
İsimle çağırma, göreve katılma, bağımsız çalışma ve yardımlaşma gibi ilgili öğrenci davranışlarına yönelik ipuçları takip edilebilir.
Sınıfın isimsiz öğrenci değerlendirmesi yaptığını göz önünde bulundurarak onlara kendileri, diğerleri ve gelişimleri hakkında neler öğrendikleri sorulabilir.
Model Sizin için Uygun mu?
BSSÖ bir yönetim sistemi değildir; bir öğretim yoludur. Elbette BSSÖ kendi içinde gelişiöi süreklidir ve BSSÖ'nun sonunda çocuklar spor salonlarında daha saygılı olabilmektedirler. BSSÖ anketi bu yaklaşımın öğretmenler için doğru olup olmadığını belirlemelerinde yardımcı olacaktır. Sorumluluk düzeylerine ve dört temaya yönelik anket maddeleri;
Fiziksel etkinlik dersleri ile sorumluluğu tamamlamak: soru 6,7,8,9,11.
Güçlendirmek: soru 4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Öğretme-öğrenci ilişkisi: soru 1,2,3,4,5.
Spor salonu dışına transfer: soru 12,13.
Emre ABAR
AİBÜ-2013
Full transcript