Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Massor av media

No description
by

Patrik Kåhlin

on 4 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Massor av media

Media olika uppgifter.
Utan information, ingen demokrati.
The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.

Malcom X
Vad har media för uppgift?
Media är även vikigt för vår demokrati.
Vinkling inom media.
- I Sverige ska SVT och SR alltid vara oberoende och neutrala, de betalas genom en avgift. (
Public Service
)
- I Sverige skyddas våra medier av våra grundlagar:
Yttrandefrihetsgrundlagen
och
Tryckfrihetsförordningen
.
- Medieras möjligheter att påverka är väldigt viktigt för en demokrati, utan information kan inte folk förväntas veta vad de röstar på.
-
Offentlighetsprincipen

är en viktigt lag för att skydda mot korruption/maktmissbruk.
- Man kan se ett lands pressfrihets-
index här:
- I en diktatur är det dock viktigt för staten att ha kontroll över sitt lands medier.
- I diktaturer är ofta medier statligt ägda och styrs av staten, =
Kan påverka vilken information, folket får reda på.
- Ett viktigt vektyg
för diktaturer är att
använda sig av

Censur


Om statliga medier får bestämma kan det se ut såhär. ->
12.5 :-
Monday, August 31, 2015
Vol XCIII, No. 311
Olika typer av media:
Vad är media?
Att berätta är alltid att vinkla.
Det är viktigt att vara kritisk!
-
Medier;
är det allmäna namnet på de källor eller verktyg som förmedlar informaition, till exempel telefoner, radio, tv.

-
Massmedier;
är de typer av medier som når ut till en större publik och som har syftet att sprida infomation, till exempel tidningar, radio, tv, filmer, böcker och internet.


-
Sociala medier;
är den typ av media som har vuxit fram mycket på senare år och består av sociala kommunikationstjänster som Facebook, Twiter, Kik, ask osv.
- Eftersom information är en sådan viktig del i samhället, är det upp till dig att alltid vara kritisk.

- När någon berättar något finns det alltid en vinkel i berättelsen, saker som man lyfter fram eller väljer att inte berätta.

- Det är därför viktigt att det finns flera olika medier, som kan komplettera varandra!

- Det som sägs i media är inte alltid sant!
Massor av media
- Idag har ungefär 85% av alla svenskar internet och Aftonbladet har c. 5 miljoner besökare i veckan.
- Det brukas därför sägas att vi lever i ett
"Informationssamhälle"
- Det innbär att det är lätt att få tag i information och information spelar därmed också en större roll i vårat samhälle, än vad den har gjort tidigare.

http://www.factlab.com/#lo=1&at=0&st=0&fs=1037466&ru=0&us=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&desc=2
Samma bild, tre budskap.
Vad tänker du på när du hör ordet media?
Diskutera i grupp
Vilken av följande tror du är den typ av media som flest kommer i kontakt med dagligen?
1.Television 2. Dagstidningar 3. Radio
4. Internet 5. Text-tv
Några av mediernas viktigaste uppgifter är att:

- Att informera

- Att granska

- Att förklara

- Att underhålla
Diskutera i din grupp, va du tror detta innebär
För att en demokrati ska fungera krävs det att det finns utrymme för olika åsikter att mötas i
debatter
.

I diktaturer är det dock rädda för debatter och de
censurerar
ofta de personer som tycker annorlunda.


-
Diskutera varför ni tror att diktaturer inte vill att sin medborgare ska debattera?

-
Ge exempel på hur ni kan påverka och sprida era åsikter.
Varför tror ni att Nordkoreas nyhetskanal visade det här inslaget?

Diskutera i er grupp
Vad vill de säga? Varför vill de säga detta? Varför berättar de inte sanningen?
Media i förändring
"Most of this reading happens on screens rather than in print. Unsurprisingly, over 80% of young adults who prefer to read their news do so online, compared to less than 10% who opt for print newspapers"
Vem kontrollerar dessa källor?
Idag får allt fler sina nyheter från mer "alternativ källor" som Twitter, Facebook och andra onlinetjänster.Jämfört med de tradiotionella nyhetskällorna som TV och radio (fortfarande stora)
Full transcript