Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Migren Hastalarının EEG Sinyal Analizi

No description
by

Fedaa KHWIS

on 5 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Migren Hastalarının EEG Sinyal Analizi

EEG Nedir ?
Sinyal İşleme Uygulamaları
Bu çalışmada 20 sağlıklı ve 20 migren hastasından EEG sinyalleri alındı. MatLab programında gerekli kodlarla sinyaller incelendi. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı yardımıyla veriler analiz edildi. Elde edilen sonuçlarla migren hastalarıyla sağlıklı kişiler arasındaki farklılıklar incelendi.
Sonuç olarak
Yapmış olduğumuz SPSS bağımsız örnekleme T testi sonucunda
Enerji, standart sapma, varyans, güç değerleri p<0,05 olduğu için istatistiksel olarak anlamlı
Sinyallerinin frekans ekseninde incelenmesiyle alınan sinyallerle kişinin migren hastası olup olmadığı anlaşılabilmekte
Migren Nedir?
Migren otonom sinir sistemindeki disfonksiyon sonucu gelişen bir hastalıktır. Migren sıklıkla nöbetler halinde kendini baş ağrısı olarak gösteren bir hastalıktır.

MİGREN HASTALARINDAN VE SAĞLIKLI KİŞİLERDEN ALINAN EEG SİNYALLERİNİN ANALİZİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİTİRME PROJESİ SUNUMU
1031010083 Zekeriya OĞUZ
1031010093 Münire ÖZEN
1031010150 Emine YANPAR
1031010206 Fedaa KHWIS
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU

Elektroensefalografi Nedir?
Migren Nedir?
Migren Tipleri Nelerdir?
Sinyal İşleme Metodları
MatLab'da Sinyallerin İşlenmesi ve Analizi
Sonuçlar
Sunum Planı
Beyin korteksinde oluşan potansiyel değişimler kafatasına yerleştirilen elektrotlar ile kaydedilebilir. Bu potansiyel değişimler elektriksel ritimlerden ve anlık deşarjlardan oluşur, ve bu değişimlere eletroensefalogram (EEG) denir.
EEG Nasıl Çekilir?
EEG kayıtlarında elektrotlar standart koordinatlara yerleştirilir. Bu standardize edilmiş koordinat sistemlerinden en yaygın olarak kullanılanı uluslararası 10/20 sistemidir.

Genellikle 8 veya 16 kanallı olarak yapılmaktadır. EEG çekimi süresince hasta sakin bir şekilde oturmalı veya yatmalıdır. Parazitsiz, kaliteli kayıt alabilmek için aksi istenmedikçe, hasta, gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalıdır.
EEG Nasıl Çekilir?
EEG Dalgaları
Delta dalgaları: Frekansları 0,5-4 Hz, genlikleri 20-400 µV aralığında olan bu
dalgalar beynin çok düşük aktivite gösterdiği durumlarda kaydedilir.

Teta dalgaları: Frekansları 4-8 Hz, genlikleri 5-100 µV arasında olan bu dalgalar beynin düşük aktivite durumlarında ve ayrıca birey stres altında iken karşılaşılmaktadır.

Alfa dalgaları: Frekansları 8-13 Hz, genlikleri 2-10 µV arasındadır. Uyanık haldeki bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak tam dinlenimde bulunduğu, dış uyaranların olmadığı, gözlerin kapalı olduğu durumlarda görülürler.

Beta dalgaları: Frekansları 13 Hz den büyük, genlikler 1-5 µV arasında olan bu dalgalara odaklanmış dikkat, zihinsel iş evrelerinde karşılaşılmaktadır. Beynin en yüksek aktivite düzeyidir.

İki tip migren vardır :
Basit migren: Aurasız migren atakları vardır. Tek ya da çift taraflı baş ağrısı görülür.

Klasit migren: Auralı migren atakları görülür. Başın tek tarafı ağrır.

Baş ağrısız auralı migren
Baziler migren
Hemiplejik migren
Status migrenozus
Retinal migren
Oftalmoplejik migren
gibi nadir görülen tipleride vardır.
Migren Tipleri Nelerdir
Sinyallerin İncelenmesi
Hasta ve sağlıklı kişilerden alınan sinyallerde toplam 16 kanal üzerinden çekim alındı.
Bu kanalların hangisinin daha verimli olduğunu bulmamız gerekmekte
Bu işlemlerin MatLab üzerinde bulunabilmesi için aşağıdaki MatLab kodları sinyallere uygulandı.

xx=load('dosya adı.txt');
xx=xx(1:dosyanin matris uzunlugu,:);
pp=zeros(1,16);
for i=1:16
xn=xx(:,i);
ss=sum((xn).^2);
pp(1,i)=ss;
end;
[m,n]=find(pp==max(pp))
xmaks=xx(:,n);
figure,plot(xmaks)

Yanda ki kodlar vasıtasıyla sinyalin hangi kanallarının daha verimli olduğu anlaşılmıştır.
hangi kanalın güçlü oldupunu buldurmaya yönelik sinyali buraya ekle !
İşlenmiş olan sinyaller farklı cihazlardan alınmıştır.
Bu yüzden örnekleme frekansları farklıdır.
Örnekleme frekans farklılıklarını gidermek için de
NORMALİZE
işlemi yapılmıştır.
a = min(y (:));
b = max(y (:));
ra = 1;
rb = 0;
normalize= (((ra-rb) * (y- a)) / (b - a)) + rb;

Yukarıdaki komutlar MatLab programında kullanılarak

EEG sinyallerinin genlikleri [0,1] aralığına çekilmiş

Örnekleme frekansından kaynaklanan farklılıklar ortadan kaldırılmıştır
normalize sinyalleri ekle
Normalize işleminden sonra sinyaller alt frekans bantlarına ayrıştırıldı. Bu ayrışma sonucunda EEG sinyalleri
alfa,beta,delta,teta
olmak üzere 4 alt banda ayrıldı.
[c,l]=wavedec(normalize,3,'db4');

A3=wrcoef('a',c,l,'db4',3);
delta=A3;
D3=wrcoef('d',c,l,'db4',3);
teta=D3;
D2=wrcoef('d',c,l,'db4',2);
alfa=D2;
D1=wrcoef('d',c,l,'db4',1);
beta=D1;

figure,subplot(4,1,1);plot(delta);subplot(4,1,2);plot(teta);
subplot(4,1,3);plot(alfa);subplot(4,1,4);plot(beta);

Aşağıdaki MatLab kodları kullanılarak belirtilen EEG dalgaları çizdirildi.
sinyalleri ekle
Wavedec işlemi ile alt bandlarına ayrılan sinyallerin enerjileri karşılaştırıldığında alfa bandının daha yüksek çıktığı görüldü.

Daha sonra alfa alt bandından faydalınılarak sinyallerin enerji,güç,standart sapma,varyans ve ortalama değerleri hesaplandı.
enr=sum((abs(alfa)).^2)
ort=mean(alfa)
varyans=var(alfa)
ssapma=std(alfa)
uz=length(alfa)
guc=enr/uz

Yukarıda ki MatLab kodları yardımıyla migren hastası ve sağlıklı kişilerin istatistiksel özellikleri bulundu.
şekil ekle, hasta sğlıklı enerji,güç vs.
Bulunan değerler SPSS programı ile analiz edilerek sonuca ulaşıldı.

spss sonuçlarını çiz
ÖNERİLER
Sinyaller güçlendirilip dalgacık dönüsümü gibi çesitli yöntemler kullanarak analiz edilebilirler. Dalgacık (Wavelet) dönüsümümü ile sinyal dalgacık katsayılarına ayrılır. Bu katsayılar yapay sinir ağlarına uygulanarak verilerin sadelestirilip sınıflandırılması sağlanabilir. Yapay sinir ağları olası herhangi bir hastalığı kolaylıkla teshis edebilir.

Alınan veriler çoğaltılarak migren teşhisinde frekans eksenine aktarma yöntemi olarak Burg-AR yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem ile hem BBA(Bağımsız Bileşen Analizi) uygulanmış, hem de uygulanmamış EEG işaretleri frekans spektrumları elde edilebilir.
Full transcript