Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bazy danych

No description
by

Kasia Dudziak

on 7 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bazy danych

Co to jest?
Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami.
Trochę historii...
Najwcześniejsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie 1963, kiedy odbyło się sympozjum pod nazwą „Development and Management of a Computer-centered Data Base”, sponsorowane przez System Development Corporation. Termin ten stał się powszechnie używany w Europie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku.
Budowa bazy danych
Baza danych jest złożona z różnych elementów. Najważniejszymi z nich jest rekord podzielony na kilka pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii.
Rodzaje baz danych
Bazy proste:
kartotekowe
hierarchiczne
Bazy danych
System Development Corporation
Przykładowa baza danych
organizacja tabeli
przykładowa tabela
Bazy złożone:
relacyjne
obiektowe
relacyjno-obiektowe
strumieniowe
temporalne
nierelacyjne (NoSQL)
Bazy proste
Bazy kartotekowe
W bazach kartotekowych każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami. Z baz tego typu korzystają liczne programy typu: książka telefoniczna, książka kucharska, spisy książek, kaset i inne. Wspólną cechą tych baz jest ich zastosowanie w jednym wybranym celu.
Hierarchiczne bazy danych
W modelu hierarchicznym dane są przechowywane na zasadzie rekordów nadrzędnych-podrzędnych, tzn. rekordy przypominają strukturę drzewa. Każdy rekord (z wyjątkiem głównego) jest związany z dokładnie jednym rekordem nadrzędnym.
Przykładowe drzewo binarne
Bazy złożone
Bazy relacyjne
W bazach relacyjnych wiele tablic danych może współpracować ze sobą (są między sobą powiązane). Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, wykorzystujące zwykle SQL do operowania na danych, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych.
Bazy obiektowe
W bazach obiektowych dane przechowywane są w strukturach obiektowych (zdefiniowanych jako klasy).
Bazy relacyjno-obiektowe

Bazy relacyjno-obiektowe pozwalają na manipulowanie danymi jako zestawem obiektów, posiadają jednak bazę relacyjną jako wewnętrzny mechanizm przechowywania danych.
Strumieniowa baza danych
Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych.
Temporalne bazy danych
Jest odmianą bazy relacyjnej, w której każdy rekord posiada stempel czasowy, określający czas w jakim wartość jest prawdziwa. Posiada także operatory algebry relacyjnej, które pozwalają operować na danych temporalnych (wyciągać historię).
Schemat modelu relacyjnego
Nierelacyjne bazy danych
Pod pojęciem bazy nierelacyjnej (NoSQL database) najczęściej rozumie się przechowywanie danych w formie listy par obiektów klucz-wartość, w których nie występują powiązania relacyjne między przechowywanymi obiektami. W bazie NoSQL najczęściej nie ma wymagania, aby obiekty były jednorodne pod względem struktury. Niekiedy pojecie to używane jest szerzej, do określenia wszelkich struktur danych (niekoniecznie o postaci klucz-wartość), w których nie występują tabele i relacje.
Źródła, z których korzystałam:
google grafika - hasła związane z bazami danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna, głownie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych
muzyka: Yiruma - Fotografia
Full transcript