Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Egypt, Mezopotámie, Kréta a Mykény

No description
by

Gabriela Pokorná

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Egypt, Mezopotámie, Kréta a Mykény

Egypt
Mezopotámie
Kréta a Mykény

Egypt
periodizace
Předdynastické období
5000 - 2700 př. n. l.

Stará říše
2700 - 2200 př. n. l.

Střední říše
2200 - 1500 př. n. l.

Nová říše
1500 - 1000 př. n. l.
území – povodí řeky Nilu (oba břehy) – Afrika
Egyptu vládl Faraon – považoval se za syna Boha Hóra, později za samotného Boha Hóra
byl vlastníkem veškeré půdy (část půdy pronajímal, na jeho půdě pracovali otroci)
víra v postmrtný život - věčný život faraonů - mumifikace
uctívání mnoha bohů - Usír, Ree, Anub, Sobek, Eset, Hór ...
Žádný jiný král nebo národ nevynaložil takové náklady a nevyvinul takové úsilí na vytvoření pouhého pomníku.
architektura
slouží náboženství a kultu mrtvých
mastaby - nejstarší typy kamenných hrobek
stupňovité pyramidy - vznikly nakupením několika mastab na sebe
pyramidy - Cheopsova, Raachefova, Menkaureova
chrámy - Karnak, Luxor, skalní - Abú Simbel
sfingy, obelisky, kolosy
jeden ze sedmi divů světa
orientované - hrany směřují ke čtyřem světovým stranám
základna pyramidy dělena její dvojnásobnou výškou udává Ludolfovo číslo a z rozměrů pyramidy lze odvodit váhu Země
Egyptské reliéfy a malby, které zdobily stěny hrobek, neměl kromě zesnulého nikdo vidět. A nikdo také neměl mít z těchto prací požitek, protože měly pouze „zachovávat při životě“. Místo skutečných sluhů dostávali mocní náhradou jejich podoby. Obrazy a modely, které se našly v egyptských hrobkách, byly spojeny s myšlenkou, že duše potřebuje na onom světě věrné pomocníky, což je představa, která se vyskytovala u mnoha raných kultur.
Egyptské umění NEBYLO založeno na tom, co umělec v daném okamžiku VIDĚL nýbrž na tom, O ČEM VĚDĚL, že patří k danému výjevu nebo člověku.
sochařství
sloužilo náboženství a kultu panovníka
koncepční realismus (co věděli)
frontální zobrazení (nejtypičtější úhel)
hieratická perspektiva
plošná projekce (co leží za sebou - zobrazovali nad sebou)
Podobnou metodu často používají i děti. Ale Egypťané dané metody aplikovaly mnohem důsledněji než děti. Všechno se muselo znázornit z nejtypičtějšího zorného úhlu.
kolosy
volné sochy
interiérové sošky
plastiky
Egyptský sloh obsahoval řadu velmi přísných zákonů, kterým se musel každý umělec od nejranějšího mládí učit. Sedící sochy musely mít ruce na kolenou, muži museli mít tmavší pleť než ženy, podoba každého egyptského boha byla přesně určena… Nikdo nechtěl nic jiného nikdo na něm nežádal, aby byl „originální“.
malířství
především na stěnách hrobů
symbolický význam barev
obrysová kresba, barva koloruje
přísné zobrazování figury
pásová perspektiva
hieratická perspektiva
Mezopotámie
periodizace
Předhistorické období
Sumerské období
Akkadské období
Novosumerské období
Starobabylonské období
Asyrské období
Novobabylonské období
Umění Mezopotámie známe hůře, než umění Egypta. Je to mimo jiné tím, že v Mezopotámii nesdíleli náboženskou víru v to, že lidské tělo a jeho podoba musí být zachovány, má-li duše dál žít. Ve velmi rané době, kdy národ nazývaný sumerský vládl ve městě Ur, byli králové ještě pohřbíváni s celou domácností, s otroky a se vším ostatním, aby jim pak na onom světě nechyběli.
5. - 4. tis. př. n. l.
7. - 6. stol. př. n. l.
časově paralelně s Egyptem
dnešní Irák, Irán
král byl zástupcem boha na zemi a spravoval jeho půdu
věřili, že smrtí se z člověka stává stín, který se smutně pohybuje ve tmě bez spojení s živými lidmy - žádný kult mrtvých
architektura
- nedostatek kamene - cihlová architektura s barevnou glazurou
- určena pro reprezentaci panovníka
- zikkuraty - stupňovité pyramidy na velké podezdívce
- největší město Babylón, babylónská věž
- Ištařina brána, Visuté zahrady královny Semiramis
pro nedostatek kamene - drobné sošky z vápence, dřeva, kosti
glyptika - pečetní válečky řezané do kamene
Supí stéla, Standarta u Uru, Náramsinova stéla
sochařství
malířství
- nástěnné malířství dochováno pouze v nepatrných zlomcích
- glazované cihly zdobené zvířaty (lvi, draci...)
- mozaiky z barevných kamínků na stěnách chrámů
Kréta a Mykény
Nikdo přesně neví, kdo byli ti lidé, kteří vládli na Krétě a jejichž umění bylo napodobováno na řecké pevnině, obzvláště v Mykénách.
předřecká kultura
kultura egejské oblasti
minojská kultura
kolébka evropské civilizace
Kréta
- vznik na počátku 2. tis. př. n. l.
- ostrov mezi Řeckem, Afrikou, Asií
- objevil ji Sir Artur Evans - silné působení na evropskou secesi
- Kréťané - mírumilovný národ, zemědělství, rybolov, obchod
- uctívali matku přírodu a býka (minotaurus)
architektura
nejznámější paláce - Knosos, Faistos
ze dřeva a z kamene
nebyly staveny podle plánu, vznikaly postupně
vodovod, koupelny, splachovací záchod, kanalizace
dvoubřitá sekyra- labrys - paláce dvoubřité sekery - labrynthos
sochařství
malířství
nedostatek kamene - nevyvýjí se monumentální sochařství
malé terakotové sošky
bohyně s hady, akrobaté, býci
nástěnné malby
harmonické, radostné
figurální motivy, stylizované květy - vliv na secesi
tanec, delfíni, koroptve, aktrobati
Mykény
- nejstarší kultura Řecka (16. - 12. stol. př. n. l.)
- bojovná kultura
- mohutné hrady - střediska obchodu a výroby
- Mykény, Tíryns
- monumentální kamenné hrobky - Átreova hrobka v Mykénách
- Lví brána v Mykénách
- nástěnné malby s tematikou lovu, boje, zápasů
- dekorativní motivy - rozety, spirály, palmové vějíře
- obličejové posmrtné masky
Full transcript