Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эрүүл физиологи

No description
by

Bold enhmaa

on 30 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрүүл физиологи

Эрүүл физиологи
Дасан зохицлын механизм, үе шат, шалгуур
Биохэмнэл
Бие махбодод тогтмол өөрийгөө нөхцөлдүүлж байдаг биологийн янз бүрийн үйл явц, үзэгдэл цаг хугацаанд тодорхой хэмжээгээр дахин давтагдах үйл юм
Зорилго
Физиологийн шинжлэх ухааны талаар мэдлэг мэдээлэл олгох
Физиологи шинжлэх ухаан болох нь
Физиологи нь бие махбодын болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үйл ажиллагаа, тэдгээрийн тохируулгын механизмыг гадаад орчинтой нь нягт уялдаа холбоотой судалдаг шинжлэх ухаан юм.
Г. Сельегийн дасан зохицлын ерөнхий хам шинжийн үе шатаар авч үзвэл түгшүүрийн үе, дайчлах үе, дасах эсвэл үл дасах үеэр дамжин амьд бие махбодын дасан зохицол хэрэгждэг.
Гурван хэлбэрээр дасан зохицож болдог. Үүнд:
1.Тааламжгүй нөлөөнөөс зугтан зайлах
2. Тааламжгүй нөлөөнд идэвхгүй захирагдах
3.Тааламжгүй нөлөөний эсрэг идэвхтэй тэмцэх
Физиологийн шинжлэх ухааны биеэ даасан нэгэн дэд салбар нь хүний физиологи (хүний биеийн үйл зүй) юм. Энэ шинжлэх ухаан хүнийг эрүүл байлгах зорилготой.
Физиологийн шинжлэх ухаан зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд судалгааны дараах үндсэн аргуудыг хэрэглэдэг. Үүнд:
Ажиглалтын арга: бие махбодын үйл ажиллагааны гадаад илрэлийг (өнгө зүс) энгийн нүдээр болон тусгай багажаар харж судлах арга.
Бичиж бүртгэх арга: бие махбодын үйл ажиллагааны илрэлийг бүртгэж, бичиж тэмдэглэх багаж, төхөөрөмжийн тусламжтайгаар судлан шинжлэх арга.
Цахилгаан физиологийн арга: амьд бие махбодын, амьд эд эсийн биогүйдлийг тусгай мэдрэг багажийн тусламжтайгаар судална.
Туршин шинжлэлийн арга: урьд өмнө мэдэгдээгүй бие махбодын үйл ажиллагааны механизм, зүй тогтлыг нээн илрүүлэх зорилго бүхий судалгааны арга.
Цочроох арга: бие махбодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, түүний механизм, зүй тогтлыг илрүүлэх зорилгоор сэрэмтгий эсүүдийн сэрэх чанарт үндэслэн физик, хими, биологийн цочроогчуудыг хэрэглэх арга.
Загварчлах арга: бие махбодын аль нэгэн эрхтний үйл ажиллагааг орлон ажиллах багаж төхөөрөмж хэрэглэх арга.
Хүний физиологийн шинжлэх ухааны салбарууд
1.Өсөлтийн физиологи
2 Эмнэл зүйн физиологи
3. Сансрын физиологи
4. Сэтгэцийн физиологи
5. Спортын физиологи
6. Хөдөлмөрийн физиологи
7. Цэрэг дайны физиологи
8. Орчны физиологи

Дасан зохицлын шалгуур
Хүний циркадиан хэмнэл
Физиологийн тогтолцоо эрхтэний циркадиан үйл ажиллагааны идэвхиэр бие махбодын эрүүл мэндийн байдлыг оношлоно. Мөн циркадианы өөрчлөлт нь эмгэг байдлын үзүүлэлт болно
Биохэмнэлийн хоногийн ангилал

1. 5-13 цаг-Энэ үед симпатик идэвхжиж бодисын солилцоо эрчимжиж ажиллах чадвар сэргэдэг.
2. 13-21 цаг. Энэ үед симпатик идэвх буурч, бодисын солилцооны эрчим аажим бууурна.
3. Шөнийн үе- энэ үед парасимпатик
идэвхжиж бодисын солилцоо нилээд буурна
Дүгнэлт
Хүний физиологи нь эрүүл бие махбодь, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны зохицуулага, хүрээлэн буй орчиндоо дасан зохицох зүй тогтлыг судалдаг.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Агуулга

1. Физиологи шинжэх ухаан болох нь
2. Адаптаци-дасалт
3. Биохэмнэл
АУС-215 Б.Энхмаа
Бие махбодын дасан зохицох ерөнхий зүй тогтол
Дасан зохицох гэдэг нь adaptation хэмээх латин үг бөгөөд хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөнд бие махбод дасан зохицож амьдрах чадвар юм.
Хийн солилцоо явуулах физиологийн тогтолцоо тогтвортой ажиллана.
Хямраах болон нэмэлт хүчин зүйлүүдийн нөлөөнд бие махбод эсэргүүцэх болон ажиллах чадвараа өндөр түвшинд хадгална.
Хүчилтөрөгчийн дээд зэргийн хэрэглээний үзүүлэлт нэмэгдэнэ.
Үйл ажиллагааны тогтолцооны харилцан үйлчлэлийн болон идэвхжилтийн түвшин тогтворжино.
Бие махбодын дархлааны байдал сэргэнэ.
Биеийн болон оюуны ажиллах чадвар бүрэн сэргэнэ.
Full transcript