Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Start schooljaar

No description
by

Marjolein jager

on 22 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Start schooljaar

SCHOOLJAAR 2012/2013 IV & MD Onderwijs en Student
Emiel!

Aantal leerlingen aanvang sep.2012

1IV1 Marcel 27
1IV2 Ron 26
1MD1 Peter D 26

2IV1 Susan 15
2IV2 Eric 18
2MD1 Peter B 21

3IV1 Fenna 18
3IV2 Marcel 23
3IVV Fenna 7
3MT1 Peter B 14

4IV1 Karin 23
4IVV Karin 1

TOTAAL 220 Onderwijs en Beheer
Peter B! Onderwijs en Kwaliteit
Rekenmeester(es)
Frieda! Taken:
stelt vervangrooster op [elke periode, bijwerken indien nodig]
instrueert dagcoördinatoren [idem]
ziet toe op het uitvoeren van de 850-uren norm [elke periode]
ziet toe op volledige en juiste registratie van presentie [bij signalen]
monitort en adviseert op basis van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitseisen [op verzoek teamleider, op dit moment: intake ]
adviseert teamleider proactief over de inzet van mensen ihkv vervangen, het uitvoeren van reparatieacties voor klassen waar een hoge uitval is [indien nodig]
voorziet de registratie van presentie bij extra activiteiten [ik verzamel alleen de formulieren, de registratie zelf doen de begeleiders / slb-rs ]
coordinatie PCT-evaluatie [periodiek]
houdt overzicht bij van de inzet van docenten voor vervanging [wekelijks]

Focus dit jaar:
Verbeteren Exceldocument voor de overzichten
Uitlijning op orde met de inzet en uitvoer Onderwijs & Student
Hoofdtaken:

A. Beheer studentenbestand
B. Signaleren trends
C. Organisatie en coördinatie resultaatbesprekingen
D. Professionaliseren SLB’ers
E. Begeleiden SLB-overleg
F. Uitvoeren en opstellen beleid in-, door- en uitstroom
G. Coördinatie bijlessen voor web, nl, hulples, re/wi
H. Monitoren behoefte aan bijlessen voor studenten
I. Periodiek overleg met SLB-er over thema’s als sturing presentie
J. Bepalen thema's hulplessen


De studenten die tot nog toe in kaart gebracht zijn en de volgende week worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek:

1. Damian van Amersfoort (1MD1) Slb: Peter Dreijer
2. Sam Jacobs (1IV1) Slb: Marcel Zweers
3. Leon van Scheppingen (1IV1) Slb: Marcel Zweers
4. Robin Warmelink (1IV1) Slb: Marcel Zweers Onderwijs en Beroepenveld
Ron! Hoofdtaken :
- Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke inrichting van de stage
- coördineert de werkzaamheden van stagebegeleiders in het team
- is verantwoordelijk voor overzicht studenten zonder stageplaats en actie irt matching
- intermedieert in geval van conflicten
- onderhoud het contact met het BBC
- organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten met de beroepenveldcommissie per opleiding (op termijn krijgt Bert van Toor hier een rol in)
- signaleert ontwikkelingen in het beroepenveld en informeert het team hierover
- ziet toe op juiste registratie van gesprekken
- ziet toe op de juiste tekst in het stageboek vwb Competenties en werkprocessen
- organiseert de terugkomdagen

Planning tot januari:
11-09-12 Start wijzigen stageboek (nieuwe werkprocessen en cijfers)
17-09-12 Terugkomdag organiseren
22-10-12 Start matchen intern met BBC
12-11-12 Start met matchen met studenten
19-11-12 Terugkomdag organiseren (HBO voorlichting)
19-11-12 Beroepenveldcommisie organiseren (vindt plaats in eind januari???) Portefeuille Curriculum
In het teamplan zijn een aantal taken geformuleerd voor de portefeuillehouders van het curriculum. Hieronder een opsomming van die taken en de acties die wij (de portefeuillehouders) daaraan verbonden hebben. In het rood is aangegeven wanneer de actie uitgevoerd moet worden. Een aantal deadlines ga ik nog opvragen bij Max.

Monitoren ontwikkelingen KD (Guido)
(week na GOC bijeenkomst) Presenteren veranderingen/wijzigen KD 2012-2013

Team informeren over ontwikkelingen
(september 2012) Wijzigingen, nieuwe onderdelen in het curriculum belichten vanuit de visie/uitgangspunten, uitkomsten beroepenveldcommissie maart 2012 en opmerkingen vanuit het team (Fenna)

Link tussen curriculum en KD verstevigen
(periodiek: week acht voorgaande periode aanleveren) Nieuwe periode opdrachtkaarten maken (team)
(periodiek: derde week van lopende periode) Per periode opdrachtkaarten

Analyseren / rapporteren naar vakgroepdocenten (Guido).
(september 2012) Presenteren uitkomsten/resultaten Sense-sessie (Fenna)
(oktober 2012 vakgroepoverleg) Vakgroepdocumenten voor ontwikkelen overdragen / in praktijk brengen van Sense-sessie, ankerpunten (Guido)
(april 2013) Presentatie overzicht opdrachtkaarten van gehele opleiding; dit geeft een dwarsdoorsnede van het curriculum; kijken of we werkelijk alles doen. Conclusies en vervolgstappen bepalen. (Guido)

Gesignaleerde ontwikkelingen vanuit het beroepenveld verwerken in curriculum
(liefst november 2012) Beroepenveldcommissie uitnodigen; input kan nog verwerkt worden in het nieuwe cohort (Stage-docenten / Fenna / Guido).

Actueel houden van curriculum (Fenna)
(Gedurende het hele schooljaar) Opmerkingen, wijzigingen inventariseren en verwerken (gebruik de uitlijning in de docentenwerkruimte om aan te geven / mail naar Fenna)
(maart 2013) Curriculum cohort 2013-2014 aanleveren, inclusief versnellerstraject
(maart 2013) Curriculum overige cohorten actualiseren

Monitoren uitvoer onderwijs conform visie op onderwijs
(september 2012) Visie formuleren en uitgangspunten kenbaar maken (Fenna/Guido)
(start september-afronding mei/ presentatie eind mei, begin juni) Onderzoeksopdracht Guido: Op zoek gaan naar ‘Good Practice’ voorbeelden aan de hand van periode-evaluaties door studenten, interviews betrokkenen, uitwisselen info met andere teams
(juni 2012) Uitvoer onderwijs bijstellen of visie herzien aan de hand van uitkomsten onderzoek. (Fenna/Guido)

Jaarlijks verzorgen studiegids
(wanneer) Tekst controleren, wijzigen, bevorderingsnormen e.d. (Fenna)

Vertaling KD naar proeve en vice versa
(september-oktober 2012) Ankerpunten geformuleerd naar aanleiding van de proeve. Op basis van KD 2012-2013 kijken wat er moet worden bijgesteld. Op basis van welk KD gaat er dit schooljaar geëxamineerd worden. Check van het examen van vorig schooljaar met KD van cohort 2009. Zijn er wijzigingen. (Guido) Onderwijs en Crurriculum MD
Peter D! Onderwijs en Curriculum IV
Guido! en... Fenna!! Onderwijs en examinering
IV
Susan Onderwijs en examen MD
Peter D. Formatie conform FBM 10,4 Kleine kwaliteit blijft!
Presentieregistratie
SLB / studentbegeleiding
Pedagogisch didactisch handelen
Het gebouw
Glu Academy
Examinering irt inspectieeisen
Maak het verschil!
3-4 jarigheid opleidingen
Consequenties Focus op vakmanschap
Pilots aansluiting VMBO-MBO
Doorlopende leerlijn Thema’s GLU breed 2012-2013 Nieuw OT
Thema’s GLU-breed voor dit schooljaar
Team en inzet
Studentaantallen
Portefeuilles en verantwoordelijkheden Start schooljaar 2012-2013 Joel Jutte: Mediamanagement en medewerker marketing en communicatie
Patrick Baas: Gameartist en Gamedevelopment
Miriam Buijs: DTP2-3 en Printmedia
Marjolein de Jager: Interactieve vormgeving en Mediadevelopment
Marga Hesseling: Animatie en Audiovisuele vormgeving
Ramon van Beusichem: Grafisch vormgeven A
Frank Janssen: Grafisch vormgeven B Nieuw OT Joel Jutte: Zorg / SLB
Patrick Baas: Examinering / ELO / Kwaliteitszorg
Miriam Buijs: Glu Academy / AMV
Marjolein de Jager: Intake / ICT-ELO / SLB / Roosterpilot / Merces
Marga Hesseling: Curriculumontwikkeling / Verbouwing / Taal&Rekenen
Ramon van Beusichem: Roosterpilot / Examinering / Taal&Rekenen
Frank Janssen: Ondernemingsvaardigheden/ Taal&Rekenen Verdeling Portefeuilles “in essentie is kwaliteit een uiting van liefde; liefde voor de klant, voor collega’s, voor het werk en vooral niet te vergeten voor jezelf”
(Ofman, 1992)
Full transcript