Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zbatime te stereometrise dhe trigonometrise ne natyre

No description
by

Sindi Ramaliu

on 8 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zbatime te stereometrise dhe trigonometrise ne natyre

Zbatime te stereometrise dhe trigonometrise ne natyre
Problema nr.1
Zgjidhja:
Per te njehsuar lartesine e nderteses, do ta ndajme problemen ne 2 etapa:
1. Fillimisht do te marrim ne konsiderate matjen e pare. (kendi 25 grade)
2. Me pas, te dhenat e matjes se pare do ti shfrytezojme tek matja e dyte.

Problema nr.2
Per te gjetur lartesine e kulles se sahatit do te shfrytezojme njohurite qe kemi mbi ngjashmerite midis trekendeshave. Kjo gje do te arrihet nepermjet shqyrtimit te dy trekendeshave, te perftuar nga kulla dhe hija e saj si dhe nga nje person( gjatesine e te cilit e dime) me hijen e tij.
• Ne kete rast, hija dhe kulla jane pingule ngaj njera tjetres, ashtu sikurse eshe personi me hijen e tij.
• Kendi me te cilin bien rrezet e diellit jane te njejta per te dy trupat ne shqyrtim.

Koncepte baze :
Trigonometria është degë e matematikës që merret me shqyrtimin e trekëndëshave duke përdorur funksionet të caktuara matematikore që zakonisht quhen funksione trigonometrike. Ka zbatim jashtëzakonisht të madh në inxhinieri, arkitekturë, orientim në hapësirë dhe astronomi. Vjen nga fjala "te masesh kende"
Stereometria merret me matjet e vellimeve të figurave të ndryshme gjeometrike ( tre-dimensionale) duke përfshirë edhe piramidat, cilindra, kone, sferat, dhe prizmave.
Objektivat:
Aftesimi ne evidentimin e njohurive nga trigonometria dhe stereometria ne jeten e perditshme.
Ndertimi i problemave praktike ne te cilat te zbatohen njohurite e trigonometrise dhe stereometrise.
Te ndertohen skematikisht zgjidhja e problemave.
Grupi i punes:
Desara Bushgjokaj
Erisa Ganellari
Iva Marku
Laert Kokona
Sindi Ramaliu


Nepermjet klinometrit ( nje pajisje qe sherben per matjen kendeve te ndertesave, shpateve malore etj) kryhen dy matje, njera pas tjetres per njehsimin e lartesise se nje ndertese shumekateshe .Matjet u kryen ne distancen 40 metra nga njera tjetra. Te gjendet lartesia e nderteses qe duam.
25 grade
15 grade
tg 250= h/x
X * tg 250= h
X= h/(tg 25)

Tg 15= h
40+ h
tg 25
h = 25.22 m
Perfundimi:
Arritem te njehsojme lartesine e nje ndertese, largesia e te ciles nga vrojtuesi ishte e panjohur, duke perdorur vetem 2 llogaritje te cilat u kryen nepermjet klinometrit. Lartesia e nderteses ishte 25.22m
Kerkohet te gjendet lartesia e kulles se Tiranes.
Zgjidhje:
Te dhenat:
• Gj. Hijes se kulles= 23 m
• Gj. Hijes se njeriut= 1.13 m
• Gj. Njeriut = 1.72 m
• Gj. Kulles = ?

Meqe trekendeshat e formuar jane te ngjashem,
kemi te drejte te shkruajme raportet e meposhtme:

Gj. Njeriut = Gj. Kulles Gj. Kulles= Gj. Njeriut x Gj. Hijes Kull
Gj. Hijes nj GJ. Hijes Kulles Gj. Hijes Nj

1.72 x 23 = 35 m
1.13


Gjatesia e kulles = 35 m.
1.Caktimi I largesive te pakalueshme.
2.Do te shkojme nga pika A drejt pikes B e liqenit te Tiranes.
3.Ky ne foto nuk eshte liqeni I Tiranes, ah sikur…

Mund te shkojme nga pika A te B.
-Ne qofte se pikat A dhe B nuk shihen njera prej tjetres, atehere zgjedhim nje pike C, nga e cila mund te shihen te dyja pikat A dhe B dhe matim kendin ACB = ϒ, si dhe brinjet AC=b dhe BC = a
duke zgjidhur trekendeshin ABC, ne te cilin njohim dy brinjet dhe kendin e perfshire gjejme largesine AB.
-Ne rast se pikat A dhe B shihen njera prej tjetres, atehere matim brinjen BC=a dhe kendet ACB = ϒ , ABC =ß.

Ishim vertet te liqeni... :)
Problema nr.3
Per te matur lartesine e nje ndertese
nje vrojtues vendos nje pasyre ne piken M, shikon ne te majten e nderteses.Cfare duhet te mase ai qe te gjeje lartesine e nderteses???
M
A
B
D
C
Duhet te mase gjatesine e tij , largesine e nderteses dhe te tijen nga pasqyra
Full transcript