Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ

No description
by

tuğba demirtaş

on 20 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ

İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ ROMA GENEL BİLGİLER
İtalya, Avrupa’nın güneyinde Akdeniz’e uzanan bir yarımada ve çevresindeki adalardan olusmaktadır. Ülkenin yüzölçümü 301.338 km2'dir. Ülkenin iki büyük adasından Sicilya 25.426 km2, Sardunya 23.812 km2’dir. Ülkenin sahil uzunluğu ise 7500 km’dir.
Bakenti Roma'dır.
Ülkenin resmi dili Neo-Latin lisanları grubundan olan İtalyanca'dır.
Ülkenin Valle d’Aosta bölgesinde Fransızca, Friuli-Venezia Giulia bölgesinde Slovence Alto Adige bölgesinde Almanca resmi dil olarak tanınmakta ve okullarda öğretilmektedir. Keza, Alto Adige bölgesinde yaklasık 40.000 kisiye hitap eden Latince de, İtalyanca kökenden gelmekle birlikte ayrı bir lisan olarak tanınmaktadır.
Ülke nüfusunun %98’i Hıristiyan Katoliktir. Mevcut kiliselerin yanısıra ülkede çesitli sehirlerde sinagoglar ve Roma’da bir cami bulunmaktadır. İtalya, Milattan binlerce yıl öncesine dayanan yerlesim merkezleri kalıntıları ile dolu bir ülkedir. Milattan önce 1000 yılında yerli kabileler organize yerlesim bölgelerinde kendilerini göstermistir. Bu kabileler arasında bugünki Calabria yöresinde yasayan İtali kabilesi ülkeye adını vererek önem kazanmıstır.
Ülkenin Yunan ve Etrüks kontrolüne girdiği M.Ö. 8. Yüzyılda Latini kabilesi, Roma sehrini ve Latini Krallığını kurmus ve bu sehir hızla gelismeye baslamıstır. M.Ö.510 yılında Cumhuriyet kurulmus ve Roma egemenliğini Akdenize yaymaya baslamıtır.
M.Ö.27 - M.S.14 yılları arasında, Augustus döneminde Roma imparatorluk idaresine geçmis, 395 yılında ülke ikiye bölünmüs ve Batı Roma M.S. 476 yılına kadar bu idare altında yasamıtır.
4. Yüzyılda ülke “barbar” kabilelerin isgaline uğramıs, nüfus azalmaya, idari mekanizma çökmeye baslamıstır.
Bu yıllarda Hıristiyan Kilisesi, Benediktin tarikatı öncülüğünde, siyasi ve ekonomik gücü ele geçirmitir. 13. Yüzyıla kadar ülke Fransızların, Arap ve Normanların etkisi ve isgalinde kalmıs ve sehir devletleri olusmaya baslamıstır.
1200 yılından itibaren gevsek bir merkezi idare altında feodal sistemle sehirler gelismeye baslamıs, ticaret önem kazanmıs ve Rönesans hareketi baslamıtır.
15. ve 16. Yüzyıllarda Papalık, Venedik-Cenova gibi sehir devletlerle, İspanya ve Fransa gibi yabancı devletlerin isgali ve 1796 -1814 yılları arasında Napolyon yönetiminden sonra İtalya’da milliyetçilik hareketleri hız kazanmıs ve Piemonte Kontu Cavour öncülüğünde baslayan birlesme çabaları, 1870 yılında İtalya Birlesik Krallığının kurulmasıyla sonuçlanmıstır. Birlesmeyle birlikte İtalya, sömürgecilik hareketine girismis, Eritre, Somali, Libya ve bazı Ege adaları, Çin’de Tie-Sin bölgesi ele geçirilmistir.
Birinci Dünya Savası sonrasında, ülkede Mussolini yönetimindeki Fasist Parti ağırlık kazanmaya balasmıs, Katolik Kilisesinin de desteğiyle 1924 yılında bu partinin kapatılması üzerine Mussolini’nin kisisel diktası baslamıstır.
İkinci Dünya Savası’nda çesitli cephelerde uğranılan basarısızlıklar üzerine, Partisi Mussolini’yi görevden almıs ve yeni hükümet baskanı Mareal Bodoglio, bağlasık güçlerle barıs anlaması imzalamıstır. . Kuzey İtalya’ya kaçan Mussolini Alman desteğiyle ve ülkenin güneyindeki Krallık taraftarlarıyla birleserek kendi cumhuriyetini (Salo Cumhuriyeti) ilan etmis, sivil savası baslatmıs, ancak, bağlasık güçlerin de müdahalesiyle 2 Mayıs 1945’te yenilmistir.
Ülkede Savoy Ailesinden Umberto II önderliğinde kurulan geçici idare, halkoylamasını takiben 2 Haziran 1946’da yerini Cumhuriyete terketmis ve 1 Ocak 1948’de yeni bir Anayasa yürürlüğe girmistir EĞİTİM SİSTEMİ İtalya Anayasası’nda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda
Eğitimde özgürlüğü sağlamak, her tür ve düzeydeki öğretim kurumlarını örgütleyerek eğitim ağını olusturmak, ayrım gözetmeksizin herkese eğitim sağlamak, herkese özel okul açma hakkı tanımak, 10 yıllık zorunlu ve parasız eğitimi sağlamak engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvencesi olmak, yetenekli öğrencilere maddi destek, burs sağlamak
İtalya Eğitim Sistemi’nin genel amaçları arasındadır. İtalya Eğitim Sisteminin Yapısını okul öncesi eğitim ilköğretim ortaöğretim yüksek öğretim Okul Öncesi Eğitim (Scuole Mateme): Zorunlu değildir. 3-6 yas arası çocuklar okul öncesi eğitime kabul edilir. Anaokullarında öğretim yılı 1 Eylül-30 Haziran arasını kapsar. Okulöncesi öğretmenleri, öğretmen yetistiren yüksek okullarda üç yıllık bir eğitimle yetisir. Anaokulu personeli “Anaokulu bakıcıları için okullardan” yetisir. Bu kurumlara girmek için sekiz yıllık zorunlu eğitimi bitirmek ve yetenek testini geçmis olmak gerekir.” Okul öncesi eğitim küçük çocukların kisiliğini gelistirir ve onları zorunlu öğrenime hazırlar. Okul öncesi programları ile çocuğun ailesinden getirdiği eksiklikleri giderici etkinliklerde bulunulur. Bunun yanında çalısan ailelerin çocuklarına hizmet vermesi bakımından büyük bir sosyal önem taır. Zorunlu Eğitim İlköğretim Orta öğretim 1. kademe 10 yıl İlköğretim(Scuola Elementare)

Zorunludur ve parasızdır.
İki kademeden olusmaktadır. 1. kademe 2 yıl, 2. kademe 3 yıldır.
Çocuklar, ders yılı sırasındaki raporları esas alınarak bir üst sınıfa geçerler.
İtalya’da ilköğretim oldukça ileri bir sekilde merkezilestirilmistir. İtalya’da bulunan ilköğretim okullarının %92.65’i devlet tarafından, %7.35’i dini organizasyonlar tarafından isletilir. Bununla beraber, özel okullar, milli yasal düzenlemelere ve milli programlara bağlı olduğundan sınırlı bir özerkliğe sahiptirler. Ortaöğretim(Scuola Media Inferiore) 1. kademe zorunlu 2. kademe 3 yıldır. Bu süreçte temel dersler alırlar. Bu üç yıllık devrenin sonunda ortaokul diploması alabilmek için Devlet sınavı yapılır. Bu diploma ile ikinci düzey okulların bir üst devresine giri hakkı sağlanmıs olur. Bu eğitim dönemini basarı ile bitirenler ‘Diploma di Licenza della Scuola Media’ derecesini alırlar. Bu devrede öğrencilerin seçeceği mesleğe yöneltme ve rehberlik çalımaları yapılır. Zorunlu değildir. Klasik fen ve teknik alanlardan olusan liselerle mesleki ve teknik eğitim veren enstitü ve okulları kapsar.Öğretmen enstitüleri ilkokul öğretmenleri yetistirir. Bu okullar 1923 yılında kurulmustur. İlköğretim diplomasına sahip öğrencilerin alındığı bu okullar 4 yıl sürelidir.
Scuola Magistrala denilen öğretmen okulları anaokulu öğretmeni yetistirir Teknik enstitüler öğrencileri çesitli meslek alanlarına (havacılık, tarım, muhasebe, ticaret, haritacılık, ev idaresi, denizcilik, turizm) hazırlar. Meslek enstitüleri tarım, ticaret, denizcilik, otelcilik, turizm ve ev idaresi alanlarında eğitim sağlar.
Bir üst sınıfa geçemeyen öğrenciler Eylül ayında bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bu okulların bitiminde öğrenciler olgunluk sınavı denilen (maturita) devlet sınavına alınır. Maturita diploması dördüncü düzey eğitimin kapsadığı devlet ya da özel üniversite ve yüksek öğretim enstitülerine girmeyi sağlar. İtalya, Almanya ve Avusturya ile birlikte, Kıta Avrupası ülkeleri içinde en klasik üniversite yapısına sahip ülkelerden biridir.İtalya’da yüksek öğrenim genellikle alınan eğitime bağlı olarak 4 ile 6 yıllık süreyi kapsar. Bununla beraber daha alt düzeyde 2 ile 3 yılı kapsayan yüksek öğrenim kurumları da vardır. Lisansüstü eğitimin süresi 2 ile 3 yıldır.
İtalya’da üniversitelere girite sınav yoktur. (Olgunluk) diplomasına sahip olan her öğrenci üniversiteye devam edebilir. Fen lisesi diplomasına sahip bir öğrenci hukuk, edebiyat ve felsefe dıında herhangi bir fakülteye girebilir. Mezunlar “laurea” denilen üniversite derecesine hak kazanırlar.
İtalyan üniversiteleri Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve onun kontrolünde bulunmakla beraber sınırsız bir özerkliğe sahiptir.
Bugün İtalya’da 280’in üzerinde üniversite ve yüksek öğrenim enstitüsü vardır. Yükseköğretim İtalya’da üniversite ve yüksek öğrenim enstitüsü olmak üzere 2 tip yüksek öğretim kurulusu vardır. Bu kuruluslar finans edilislerine göre devlet ya da bağımsız olarak sınıflandırılır. Devlet kurulusları tamamen kamu fonları, bağımsız olanlar ise özel fonlarla finans edilir. Fakat bunların her ikisinde de yüksek öğretim kurulusu olarak kabulü devlet onayıyla olur. Kuruluslar, genel yönetim kurallarına uymak zorundadır.
İtalya’da üniversite öğrencilerinin örgütlenme hakları olduğundan, İtalyan üniversitelerinde birkaç öğrenci derneği vardır. Bu dernekler spor ve kültürel etkinliklerde bulunurlar. Ayrıca üniversitelerin yardım servisleri ile isbirliği yaparak öğrencilerin ihtiyaçlarını da karsılamaya çalısırlar. Öğretmenlerin Yetistirilmesi
İtalya’da anaokulu öğretmenleri öğretmen okullarında (Scuole Maqistrali) yetisirler. Bu okulların eğitim süresi 3 yıldır. İlköğretim öğretmenleri ise öğretmen enstitülerinde (İnstituti Maqistrali) 4 yıl eğitim alarak yetiirler.
İkinci düzey okullarının öğretmenlerinin (ortaöğretim 1. ve 2. kademe) üniversite mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bazı bransların öğretmenleri (beden eğitimi, resim, müzik gibi) özel kurumlarda yetistirilmektedir.
Öğretmenlere ayrıca hizmet içi eğitim kursları ile yeni öğretim metotları ve eğitim alanında meydana gelen yeni gelimeler kazandırılır. Yetiskin Eğitimi
İtalya’da pek çok dernek ve kurum yetiskinlerin ve gençlerin kültürel gelismeleri ve teknik ilerlemeleri için genel ve teknik konularda kurslar düzenlemektedir. Diğer taraftan Çalısma Bakanlığı genis eğitim programları ile gençler ve yetiskinler için yarı becerili meslek kursları açar. Üniversitelerin pek çoğunda part-time öğretim kolaylıkları düzenlenmistir.
İtalya’da temel eğitimi tamamlayamadan okuldan ayrılan yetiskinlere ilk ve ortaokullarda uygun programlarla kurslar verilir. Bunların yanında televizyon okulu ile akam okullarına giden yetiskinlere eğitim programları sunulur.
Full transcript