Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Angol felvilágosodás

Defoe, Swift
by

Anikó Géczy

on 21 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Angol felvilágosodás

A sziget lényege a korlátozott élettér. Ez ad lehetőséget mindenféle kísérletre, jellemrajzra, államregényre. Daniel Defoe: Angol felvilágosodás . angol forradalom -> demokratikus államforma
. filozófia, teológia különvált
.szépirodalom nem ismeretterjesztő
.olvasóközönség megnő -> polgári regény "Olyan, mint egy francia kártyalap figurája: fél fele gyarmatosító kalmár, másik fele vallásos puritán, aki veszedelmesen gondolkozik a hatalom birtokosairól, s el-elkalandozik kockázatos ösvényekre. Alaptermészete két fele közt természetesen nincs éles határ, ahogy elmosódik a határ regényírói leleménye s a szinte nagyítóval katalogizált tények közt is. Sokat foglalkoztak Defoe írói módszerével. Méltán. Addig rakja fel apróra a pontos adatokat, míg a kísértethistória és a legvadabb matróztódítás is élethü tudósításnak tünik. Maga akarta így. Megvetette a fehércselédeknek való regényességet, az ö megtévesztö fogása magasabb rendü. Mestere a misztifikációnak, a hajszálpontos valóságteremtés büvészmutatványányak. Kezei közt született meg az újkori regény. Ö az elsö >>Nagy Hitetö<<." - London
- apja mészáros, gyertyaöntő
- puritanizmus <-> anglikán egyház /1660-1731/ Robinson Crusoe élete és különösen meglepő kalandjai (1719) - kapzsiság, engedetlenség, makacsság
- isteni gondviselés bünteti
-vallásos ösztönzésü erkölcsi példázat - Miért indul hajóútra?
- Miért szenved hajótörést?
- Mit akar példázni Defoe? - az ember eredendően jó - emberiség fejlődését
- a paradicsomból való kiűzetést
- modern polgári világ modellje
- a cselekvő polgár teremti meg maga körül a világot -civilázió folyamata (társadalmi fejlődés. intellektuális, technikai, morális tökéletesedés )
- civilizált ember magasabb rendű - a fán alszik --> házat épít
- vet, kecskét szelidít
- tejet, sajtot készít
- kosarat fon
- nincs társa SZIGET: 28 év 2 hónap 19 nap - 24. évben megszabadítja Pénteket a kannibáloktól
- megszelidíti, felöltözteti, angolul tanítja, megismerteti a Bibliával - "reménytelenség szigete" --> "boldog szigetem" Mit bizonyít Péntek változása? Mit mutat be a Sziget?
Hogyan állítható párhuzamba a felvilágosult Angliával? Milyen folyamat megy végbe a szigeten?
Mit bizonyít ez a felvilágosult emberröl? - E/1-s elbeszélö
- pontos idömegjelölés
-naplószerüség Visszatérés Angliába: - angol hajón lázadás --> visszafoglalják
- a lázadókat a Szigeten hagyják - pontos tanácsokkal látja el őket Robinson
- gazdag és segítőkész lesz "hajszálpontos valóságteremtés bűvészmutatványa" - yorki tengerész - Alexander Selkirk Mit vesztek észre az elbeszélön?
Tudjuk-e mikor játszódik? Miben változott Robinson?
Miért kell hálát adnia Istennek?
- epikus műfaj
-prózai, de lehet verses
- nagy terjedelmű, szerteágazó
- jellemfejlődés, szereplők belső világa
- főszereplő, mellékszereplők ROBINZONÁD : REGÉNY: - igaznak tűnő történet
- főhős lakatlan helyre kerül
- új életet kell kialakítania Lélektani vonatkozás Sziget Kísérleti helyszín Őskép Stanfordi börtönkísérlet Bezárt élettérben, az emberek között sokkal gyorsabb a csoportdinamika. A kísérlet eredménye megrázó, tapintható az ember elállatiosodása, ha kiszakad a civilizált társadalomból. Daniel Defoe: Robinson Crusoe
a polgári civilizáció felsőbbrendűségének példázata
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
keserű szatíra, ellenutópia
Voltaire: Candide avagy az optimizmus
(tézisregény)
Goethe: Werther szerelme és halála
napló- és levélregény
Kármán József: Fanni hagyományai Irodalom:
Regény
epikus műfaj
elbeszélt történetsorozat
nagy terjedelem
hosszabb időt ölel fel
fő- és mellékszereplők
tér- és időszerkezet
elbeszélői nézőpont
jellemzés
motívumok, utalások - lelkészcsalád
- Dublin -->Anglia
- whig-tory pártok --> Dublin főesperes Jonathan Swift Gulliver utazásai - 16 év és 7 hónap
- Robinson után 7 évvel
- szatirikus
- példázat
- a korai felvilágosodás jövőképét kérdőjelezi meg
- gyerekkönyv
- hagyományt teremt - felépítése:
1. Levél
2. Kiadó előszava
+ 4 rész az utazásokról Lamuel Gulliver:
- angol átlagpolgár
- hajóorvos Lilliput: - tory-whig harcok
- karriervágy, hatalomvágy Brobdingnag: - józan ész, erkölcs
- ésszerűség, béke Laputa: -öncélú tudomány
- emberiségtörténet = hanyatlástörténet
- halálfélelem, kapzsiság Nyihahák országa - észelvű, igazságos, logika
- igazmondás, őszinteség Sziget és a Kert mint az Utópia jelképe Az Utópia kialakulásának okai Elkeseredettség Kilépés
a valóságból Didaktika Gondolat
kísérlet Tudományos-fantasztikus irodalom Utópia: Az „utópia” kifejezés két görög szó, a „nem” (ou) és „föld” (toposz) egyesítéséből származik, a jelentése „sehol-hely”. A szót úgy alkották meg, hogy az eutopia (annyit tesz: jó hely) szóra is hasonlítson. A sci-fi alapja az utópia. Sok könyv, filmsorozat szól utópisztikus és disztópisztikus világokról. Pl: 1984, Kiberiádia, 2001: Űrodesszia, 451°Farenheit, Gépnarancs, Mátrix, Az ember gyermeke és a Szép új világ. „A HÁBORÚ: BÉKE
A SZABADSÁG: SZOLGASÁG
A TUDATLANSÁG: ERŐ” A Sziget motívum
története Sziget őskép Odüsszeia A sziget újrafelfedezése Utópia Vihar Új-Atlantisz irodalmában És a Romantikában XX. század és a sziget Sziget a felvilágosodás átalakulása Gulliver utazásai Szatíra Robinson Crusoe Robinzonád Kolonizmus Az arany ember Két évi vakáció Legyek ura Ogügié
Kirké otthona, elzárt paradicsom
egyszerre bezártság és idill. Aiolié szigete
Rézfallal van körülvéve, mint egy kert. Trinakria szigete,
itt legelteti Héliosz a teheneit.
Tiltott gyümölcs motívum. Homérosz: Francis Bacon: Thomas More: Elzárt sziget, nincsenek
vendégek, látogatók.
De mégsem elszigetelt teljesen a külvilágtól. Senki szigete, itt nincs a sziget
elszeparálva, de a nevéből kiderül, hogy nem létezhet sem a sziget,
sem az Utópia. William Shakespeare: A sziget folyton változik.
Gonzalo és Alonzo szépnek látja.
Sebastian és Antonio csúfnak. Swift: Lilliput - Brobdingnag
Az angol társadalom szatírája
A lényeg a relativitás. Laputa - A tudomány kifigurázása, elnyomó társadalom. Nyihahák országa - kifordított világ, groteszk, a jehuk istállókban élnek. Cinikus, groteszk,
abszurd, kritikus. Eszközei:
Kicsinyités
Nagyítás
Túlzás Robinson létező alakról mintázva.
Sziget, mint rabság.
Robinson újjáépíti.
Története kissé valószerűtlen.
A lényeg a műben az
angol protestantizmus és civilizáció dicsérete.
Párhuzam a kannibálokkal.
Péntek sosem lesz egyenrangú. Műfaj, mely bemutatja az
ember és a természet
küzdelmét. Nagyon népszerű
volt a 18-19. században. A lényeg az ember képességei,
győzelme a nehézségek felett. Egyfajta gondolkozás, értékrend
a nagy civilizációk önmagukat
fejlettnek, ideálisnak látják, és
jogot formálnak a kisebb, más
kultúrájú ország gyarmatosítására.
A XX. század szabadságeszménye
fel kívánta számolni. Senki szigete, utópisztikus társadalom, csere alapú élet. Maga az idill. Jókai Mór: Daniel Defoe Jules Verne: A gyerekek, erkölcsös tiszta lények.
A két évi vakáció meseszerű, teljesen valószerűtlen, minden kéznél van, a szerszámok épségben, a lényeg a gyerekek győzelme a nehézségek felett. William Golding Szereplői gyerekek,
de nincs tökéletes társadalom és életkörülmények, csak szenvedés.
A sziget bezártság, az utópisztikus
"társadalom" működésképtelen.
Full transcript