Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przemiany społeczeństwa polskiego

Lata 1989-2013
by

Aleksandra Gwiazda

on 31 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przemiany społeczeństwa polskiego

Przemiany społeczeństwa polskiego 1989-2013 Sytuacja na rynku pracy Służba zdrowia Liczba ludności w latach 1989-2011 Niż demograficzny w latach 2001-2010 prawdopodobnie spowodowany jest odraczaniem macierzyństwa przez kobiety na rzecz edukacji i rozwoju kariery. W drugiej dekadzie XXI wieku rozpoczęto kampanie promujące zakładanie rodzin, co sprzyja wzrostowi demograficznemu. Migracje wewnętrzne W XXI wieku wzrosła liczba mieszkańców wsi kosztem liczby mieszkańców miast. Polacy z dużych miast przeprowadzają się na obrzeża, by uciec od hałasu. Bezrobocie Roczne dochody na osobę Przychody Polaków są coraz wyższe. Przyczyną tego zjawiska jest rozwój gospodarczy Polski. Wykształcenie w połowie lat 90. Wykształcenie w połowie I dekady XXI wieku Wzrósł poziom wykształcenia społeczeństwa. Przyczyną tego zjawiska jest zwiększenie się roli sektora usługowego w stosunku do przemysłu, co z kolei powoduje zapotrzebowanie na lepiej wykształconych pracowników. Migracje zewnętrzne - saldo migracji Liczba lekarzy przypadająca na 1000 osób Ilość pielęgniarek przypadających na 1000 osób % całkowitych publicznych wydatków na zdrowie Publiczne wydatki na zdrowie (% wydatków rządowych) Od roku 2008 wielu bezrobotnych wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Od tego czasu ilość emigrantów przewyższa ilość imigrantów Po roku 1989 bezrobocie wzrosło ze względu na przemiany w gospodarce - spadła rola przemysłu, zostało zamkniętych wiele fabryk i zakładów zbrojeniowych. Obecnie przyczyną wzrostu bezrobocia jest kryzys gospodarczy. Wielu dobrze wykształconych Polaków wyjeżdża za granicę, dlatego spada liczba m. in. lekarzy i pielęgniarek. Ze względu na kryzys gospodarczy stan polskiej służby zdrowia pogorszył się w ostatnich latach. Polskie społeczeństwo starzeje się. Rodzi się coraz mniej dzieci, dlatego maleje stosunek liczby osób w wieku produkcyjnym do liczby emerytów. Dostęp do kultury Kultura masowa wpłynęła na spadek czytelnictwa. Spadła liczba kin, ponieważ małe sale zostały zamknięte, a rynek został zdominowany przez wielkie kinowe korporacje. Liczba teatrów nieznacznie wzrosła, co wskazuje na wzrost zainteresowania tą dziedziną kultury. Religie Struktura wyznaniowa nie zmieniła się zbytnio. Katolicyzm wciąż jest religią dominującą, drugą pozycję w ilości wyznawców zajmuje prawosławie, a najmniej wiernych liczy judaizm. Czy Polska jest podzielona? Lipiec
2010 O podziale na Polskę A i B można mówić w kategorii poglądów politycznych.

Pozostałe różnice są zbyt łagodne, by mówić o takim podziale.

Społeczeństwo polskie jest zróżnicowane, ale nie jest to stan ciągłej walki.
Full transcript