Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

European Foundation of Quality Management

No description
by

Lubka Ivaskova

on 19 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of European Foundation of Quality Management

Úvod
Excelentné organizácie majú
lídrov
, ktorí formujú budúcnosť a uvádzajú ju do života, vystupujú ako modelové
vzory
pre hodnoty a etiku organizácie a neustále
vzbudzujú dôveru
. Sú flexibilní, umožňujú organizácii predvídať a včas reagovať s cieľom
zaistiť úspech
organizácie.
organizácia
dosahuje
excelentné
a neustáleho
zlepšovania
všetkých
PROCESOV
Základná
myšlienka
EFQM
vďaka
zainteresovaniu
všetkých
ZDROJOV
VÝSLEDKY
učenie sa,
kreativita,
inovácie
Bc. Ivašková Ľubomíra
EUROPEAN FOUNDATION
OF QUALITY MANAGEMENT

analýza
procesov, aktivít,
pochopenie vzťahu: príčina - následok,
dynamika,
neustále zlepšovanie
,
Základné koncepcie
dosiahnutie
výnimočnosti
,
zo štúdie
najúspešných
firiem,
faktory úspešnosti
,
Model EFQM prináša organizáciam:
štruktúrovaný
a
dynamický
hodnotiaci rámec,
uskutočňovanie a riadenie projektov,
má štyri zložky:
Hodnotenie dosiahnutia cieľa
a prehodnotenie účinnosti.
Ako budeme postup zavádzať?
Aký bude postup – prístup?
Akých cieľov by sa malo dosiahnuť?
Assessment
(hodnotenie)
& Refinement
(zdokonalenie)
Deployment (rozvoj)
Approach (prístup)
Results (výsledok)
v Európe - manažérstvo kvality cez
Model výnimočnosti EFQM
,
účel vzniku nadácie EFQM:
skvalitnenie
systému riadenia,
zvýšenie
konkurencieshopnosti
organizácií,
spoločný cieľ:
dosiahnuť
výnimočnosť,
Metodika RADAR
Základné koncepcie
Model výnimočnosti EFQM
posúdenie
súčasného stavu
,
pochopenie
silných stránok
a
možností na zlepšenie
,
efektívnu komunikáciu
,
integrovať projekty
- odstrániť duplicitu a nedostatky,
jednotnú
štruktúru riadenia.
Vyjasnenie
pojmov
EFQM
AUDIT
SAMOHODNOTENIE
hodnotenie voči určitému
rámcu
,
pozitíva
(silné stránky) a
oblasti pre zlepšenia
,
zamestnanci podniku
,
dáva ako
historický
, tak aj
perspektívny
pohľad,
je nasmerovaný na
motiváciu
organizácie.
20 rokov existencie,
celoeurópska súťaž
najvyspelejších
organizácií,
zvýšenie
renomé
,
publicity
,
motivácia
k skvelým výsledkom,
zdieľanie
najúspešnejších
metód, prístupov
Integrované
komponenty
Učenie, kreativita a inovácia
Výsledky - podnikanie
Výsledky - spoločnosť
Výsledky - zákazníci
Výsledky - ľudia
Vodcovstvo
Procesy, produkty
a služby
Partnerstvá a zdroje
Stratégia
Ľudia
Výsledky
Predpoklady
Model výnimočnosti EFQM
Medotika RADAR
Ocenenia
Národná cena SR za kvalitu,
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Obsah:
Úvod
Integrované komponenty
Základná myšlienka EFQM
Vyjasnenie pojmov
Ocenenia
Záver
Ukážky
Kritérium Vodcovstvo:
ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ
VÝNIMOČNOSŤ
dlhodobé
výkony
,
ktoré
prevyšujú
očakávania

všetkých
stakeholderov
=
=
=
dosahovanie
vyvážených
výsledkov
vytváranie
hodnoty
pre zákazníkov
vedenie na základe
vízie,
inšpirácie
a
integrity
riadenie na základe
procesov
dosahovanie
úspechu
vďaka zamestnancom
podporovanie
kreativity
a
inovácií
budovanie
partnerstiev
prijímanie
zodpovednosti

za trvalo udržateľnú budúcnosť
Zhrnutie
dosiahnutie
výnimočnosti
,
samohodnotenie
nie je
audit,
Model výnimočnosti EFQM,
Základné koncepcie,
Metodika RADAR.
Zákazníci - výsledky
Výsledky excelentných organizácií sú zamerané na:
dobré meno
a
image
,
hodnotu
produktu a služieb,
lojálnosť
a
angažovanosť
zákazníkov,
externé
uznanie
.
VÝNIMOČNOSŤ
Full transcript