Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Montessori

No description
by

Ecem Vatansever

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Montessori

Montessori Yaklaşımı
Montessori Yönteminin Temel Öngörüleri
• Çocuk yetersiz bir birey değildir.

• Çocuğa saygı duymak gerekir.

• Çocuklar yetişkinlerden farklı şekilde bilgi alır ve öğrenir.

• Öğretmenin gözlemleri önemlidir.

• Kritik dönemler vardır.

• Hayatın ilk altı yılı çok değerlidir.

• Bilgi, sözel ve soyut değil, somut bir biçimdedir.

Montessori Yöntemi özünde, üreten ve mutlu olan insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir.


Montessori Materyalleri
- Günlük Hayat Uygulamaları

- Duyu Materyalleri

- Matematik Materyalleri

- Dil Materyalleri

- Kozmik Eğitim

- 1870 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir.

- İlgisi matematik ve fen üzerinedir.

- Erkeklerin seçtiği bir teknik okulda eğitim görmüştür.

-Tıp okumaya karar vermiştir.

- 1896'da İtalya'nın ilk kadın doktoru olmuştur.

- Bilimsel ve sosyal duyarlığa sahip biridir.


Montessori Yaklaşımı
- "Çocuğu çalıştım. Çocukların bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim."

İşte Montessori Yöntemi budur!

Montessori Yöntemi’nin en önemli özelliği yöntemin kendine has bir eğitim felsefesinin üstüne inşa edilmiş olmasıdır.

- "Kendim yapabilmem için bana yardım et."

Bu Montessori Pedagojisi'nin ana fikridir.

Montessori Yaklaşımı
- Montessori, 3 yaşındaki bir kız çocuğu sayesinde "konsantresi çok yoğun olan dikkat" kavramını kazanmıştır.

- Bu felsefenin özü "serbest çalışma"ya önem vermiştir.

- Çocukların sahip oldukları gücü kullanabilmeleri için onlara "doğru materyaller" verilmesi gerektiğini savunmuştur.

- Çocuklara hazırlanmış bir çevre ile dünyanın anahtarını sunmayı hedeflemiştir.
Maria Montessori Kimdir?
-Gözlemlerini, inandıklarını ve fikirlerini hayata geçirmek için 1907 yılında Casa Dei Bambini'yi kurdu.

- Casa Dei Bambini'nin açılış günü için Montessori şöyle yazar:

" İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçeçektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş."
- Deney, gözlem ve araştırma yöntemlerini çocuk eğitiminde kullanarak büyük bir farklılık yaratmıştır.

- Savaşın sonuçlarını yaşarken, barışın temini için dünyanın dört bir yanında eğitimler vermiştir.

- Kliniklerde zihinsel engelli çocuklarla çalışmalar yapmıştır.

- 1906'da Roma'da San Lorenzo mahallesinde bir okulda çalışmaya başlamıştır.
Casa Dei Bambini (Çocuk Evi)
Maria Montessori Kimdir?
- 1952'de Hollanda'da - devamlı mücadele etmek zorunda kaldığı faşist rejimlere karşı- yeniden Montessori Felsefesini yaşama geçirirken yaşamını yitirmiştir.
Montessori Yaklaşımı
Montessori iki temel gelişim süreci belirlemiştir:

- "Casa Dei Bambini"

Çocuklar bireysel öğrenme biçimlerine ve hızlarına göre öğrenir ve gelişirler.

- "Kozmik Eğitim"

Çocuk dünyayı ve yaşamı kendisiyle beraber bir bütün olarak algılar.
Materyallerin Genel Özellikleri
- Materyallerin düzeni, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğrudur.

- Materyaller belli bir kavram üzerine yoğunlaşır.

- Her materyal bir sonraki adımda gelecek olan ileri kavramlar için temel oluşturur.

- Hata denetim mekanizmasına sahiptir.

- Sınıflarda kullanılan materyaller gerçek yaşamda kullanılan, doğal materyallerdir.

- Her materyalden 1 tane vardır.


Materyallerin Genel Özellikleri
- Kaybolan parçaların mutlaka tamamlanmalıdır.

- Çocuk "deneyimleri" mutlaka "yaparak“ materyalle doğrudan ilişki sonucu edinmelidir.

- Çocuk materyallerin özellikleri sonucu duyularını hassaslaştırır ve öğrenir.

- Çocuk deneyimlerle eşyanın ve insanın kanunlarını keşfederek nedensel ilişkiler hakkında bilgi toplar.


Çalışma Alanı
- Montessori sınıflarında, çocukların sınıf içinde istedikleri gibi dolaşmalarına izin verilir.

- Çocuk istediği etkinliği seçer.

- Materyaller çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.

- Mekan çok fazla eşyayla doldurulmaz.

- Montessori sınıfında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır.
Çocuğun Kazanımları
- Kendi sınırlarını ve yeterliliklerini geliştirmeyi öğrenerek yaratıcılığının ve kendi gücünün farkına varır.

- Yaptığı işe odaklanmayı ve çalışma devamlılığına alışır.

- Deneme ve yanılma konusunda deneyimler toplar.

- Bir çalışmanın farklı aşamalarındaki mantıksal sırayı kavrar.

- Çocuğun çalışmasında önemli olan ona "seçme özgürlüğü" sağlamaktır. Böylece sorumluluk taşımayı öğrenir.

Eğitimci Açısından Hazırlanmış Çevrenin Önemi
Eğitimcinin Rolü

- Çocuğa potansiyelini kullanma fırsatı sağlar.

- Öğretmen "yöneltici"dir.

- Çevreyi hazırlar.

- Çocuğu çevreye hazırlar.

- Çocuğun aktifliğini sağlar.

- Çocuğun bireysel gelişimini bilir.

- Rehberlik hizmeti sunar.

- Gerektiğinde müdahale eder.
- Eğitimci için öğretim planının kendisidir.

- Çocuğun, yetişkine olan bağımlılğını azaltır.

- Çevre kontolü yapar.
3 Aşamada Öğretim
- Montessori eğitimcileri tarafından yeni bir dersi ve materyali çocuklara tanıtmak, kavrayış ve ustalaşmak sürecinde yol göstermek için kullanılan temel bir tekniktir.

1. Aşama
- Eğitici, çocuğun dikkatini eşyaya çekerek, doğru bir söyleyişle adını ya da bir özelliğini söyler, eşya ile isim ya da özellik arasında bir ilişki kurar.

“ Bu bir..........dır.”

- Adlandırılma sadece öğretmen tarafından yapılır.

2. Aşama

- Bu aşamada öğrenilenin kalıcı olmasına çalışılır.

- Süresi çocukların özelliğine göre belirlenecektir.

“Bana...... ver!”
“............ getirir misin?”
“........... gösterir misin?”

- Böylece çocuk adlandırılan eşyayı tanır.


3. Aşama


- Bu aşamada artık çocuk pasif olarak edinmiş olduğu kavramları ifade edebilmelidir.

- Bu aşama aynı zamanda 2.aşamanın bir kontrolüdür.

“Bu nedir ? “

- Cevabı çocuk verecektir.


Çalışmanın Ana Hatları
Dil Gelişimi
- Zekasıyla bağlantılı olan ellerini kullanma ve alet yapma özelliği sadece insana özgüdür.

- “İnsan, çevresine elleriyle sahip olur."

- Günlük yaşam etkinlikleri özbakıma, çevrenin bakımına, zarafet, kibarlık ve harekete odaklanmıştır.

- Montessori günlük yaşam işleri aile içinde yapılan klasik işleri kapsar.

- Çocuğun yaşam boyu becerilerini geliştirmesine yardım eder.

- Çocuk duyularını hassaslaştırır ve öğrenir.

- Deneyimler kazanır, deneyimlerle eşyanın ve insanın kanunlarını keşfeder.
Geleneksel Eğitim ile
Montessori Yönteminin Karşılaştırılması
Günlük Hayat Uygulamaları
Duyuların Eğitimi

- 3-7 yaşları arasında, duyuların gelişiminin önemini vurgular.

- Bu nedenle duyuların eğitimine bu biçimlendirici zamanda başlamak gerekir. 

- M. Montessori estetik ve ahlâk eğitiminin de duyu eğitimiyle yakından ilişkili olduğuna inanıyordu.

- Duyu eğitimi, duyuları çoğaltıyor ve uyarıcılardaki ince farklılıkları anlama kapasitesini geliştiriyordu.

- Çocukların; biçim, renk, büyüklük, doku, tat vb. kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamasını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

- Duyu eğitim alanları; dokunsal duyu, ağırlık duyusu, görme duyusu, ısıl duyu, tat ve koku, işitme duyusu ve renklerle ilgili duyudur.

- Bütün etkinlikler okuma yazma sürecine hazırlayıcı basamaktır.

- Montessori sınıflarında; pembe kule, kahverengi basamak, kırmızı çubuklar, silindir bloklar, tepesiz silindir, koku kutuları, barometrik tabletler, renk tabletleri, ses kutuları, renkli ziller, kumaş parçaları, ısı ve termik şişeler duyu materyalleri kullanılmaktadır.
Matematik Eğitimi
- Montessori insanın dünyaya geldiği andan itibaren soyut kavramları kavramaya yeteneği olduğunu söyler.

- Matematiksel zekanın olumlu bir şekilde gelişebilmesi için çocuğun gelişim evrelerine uygun bir şekilde yönlendirilmelidir.

- Çocuk matematiksel bilgileri nasıl öğrenir ve bu konuda hazırlanmış çevrenin nasıl olması gerekir?

a- 4. yaş ve ön hazırlık
b- Öz bakım alıştırmaları
c- Duyuları geliştirici materyaller
d- Çocuğa sayma fırsatı verme

- Matematik Materyallerinin Özellikleri

a- Soyut kavramları somutlaştırır.
b- Materyaller soyut düşünmeyi geliştirir.
c- Basitten sora bir sıra izler.

- Materyaller çocuğa temel matematik kavramlarını anlaşılır kılar, çocuk belirli kuralları ezbere öğrenir.
Kozmik Eğitim
- Kozmik eğitim 6-12 yaş grubunda başlar.

- Kozmik eğitimin temelinde 3 öğe bulunur.
a- Eğitimin nesnelere uyum görevi
b- Bütünselliğe uyum görevi
c- Ahlaki dünya görevi

- Maria Montessori, çocuklara; deneyimler toplayabilmeleri ve dünya ile ilişkiye adım atabilmeleri için dünyanın gerçeklerinin sunulduğunu söyler.

- Coğrafya çocuğa duyuları aracılığı ile iletilir.

- Çocuklarda merak uyandırılır ve gerçek bilgiler aktarılır.

- Kozmik eğitim için anaokulunda coğrafya materyalleri dışında pek çok olanak vardır.

Montessori Yaklaşımına
Yönelik Eleştiriler
- En büyük eleştiri yapılaştırılmış malzeme ve sınırlandırılmış görevlerin yaratıcılığı öldürmesidir.

- Bu metotla yetişen çocuğun ilk okulda zorlanacak olmasıdır.

- Bireysel etkinliklere ağırlık vermesi ve çocukların asosyal olma tehlikesi vardır.

- Yaş gruplarının bir arada bulunması da eleştiriler arasında yer alır.
- Dil gelişimi, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasıdır.

- Dil çevreyle gelişir.

- İç ve dış dünyadaki olayları betimler.

- Okul süresini düşünmez.

- Dile hakim olmak kalıtımsal bir olay değildir.

- Dil eğitiminde okuma yazma çalışmaları yapılır.

- Harflerin isimlerinden önce sesletimlerini öğrenirler.

- Öğretmenin verdiği zımparalı harflere dokunarak öğrenirler ve bu da çocukların ilgisini çeker.

- Harf kartlarını kullanarak kelime üretmek veya yazma çalışmaları yapmak okuma alışkanlığı kazandırır.

- Çocuklar sınıf içindeki eşyaların, nesnelerin, eylemlerin yazılışını görerek öğrenirler.
Montessori Eğitim Kademeleri
- Montessori metodu öğrencileri gelişim düzeylerine göre sınıflar ve bu sınıflamaya göre eğitim kademeleri oluşturulur.

- 0-14 ay: Bebek (Infant)

- 14-36 ay: Yeni yürümeye başlayan çocuk (Toddler)

- 3-6 yaş: Erken Çocukluk sınıfı (Pre-school)

- 6-12 yaş: Montessori ilkokulu

- 12-15 yaş: Ortaokul

-15-18 yaş: Lise
Teşekkürler...
Betül KARAMİL

Ecem VATANSEVER

Fatma DEMİRKIRAN

Gözde Ulviye DURAN

Yasin SATIR
Maria Montessori Kimdir?
- Oturuş pozisyonu göz ve vücut kontağı kurmaya uygun olmalıdır.

- O çalışma ile ilgili araç-gereç bulunmalıdır.

- Çalışma sırasında çocuk hata yapacak olursa bu hata düzeltilmemelidir.

- Çekingen ve içe kapanık çocuklar bir materyalin gösteriminden sonra yapmaları konusunda eğitici tarafından teşvik edilmeli ama asla zorlanmamalıdır.

- Bireysel dersler ağırlıklıdır.

- Yeni deneyimler açmalı ve beceriler kazandırmalıdır.

- Sosyal ve algısal gelişim vurgulanır.
Ezber yoluyla öğretim ve sosyal davranış vurgulanır.

- Öğretmen sınıfta rehber görevi görür.
Öğretmen sınıfta kontrol görevi görür.

- Çevre ve eğitim metodu kişisel disiplini geliştirir.
Disiplin öğretmenin zorlamasıyla sağlanır.

- Temel olarak kişisel öğretime öncelik verir.
Temel olarak grup öğretimine öncelik verilir.

- Farklı yaş gruplarına uyarlanabilir.
Aynı yaş grubuna uyarlanabilir.

- Çocuk ne yapacağını kendisi belirler.
Çocuğun ne yapacağı önceden belirlenir.

- Çocuk oyun esnasında öğrenir.
Oyun için özel zaman ayrılır.
Full transcript