Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Individen och den skapade identiteten

No description
by

Kajsa Högberg

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Individen och den skapade identiteten

Symboler
Symbolisk interaktionism
- mänsklig interaktion är grundläggande för hur samhället är skapat
koppla Weber
Symbol
- ordet/gesten är en symbol för själva objektet
hund, dog, perro
förbannad, förvånad - hur ser du ut?
Internalisering
- symboler är självklara. De
präntas in
i oss genom socialisationen

Socialisation
Fågelmamman
Jämför fågelunge och människobarn
Att lära sig hälsa
Agent

primär socialisation
sekundär socialisation
tertiär socialisation
Dubbel socialisation
- konflikt
två inlärningar krockar
Vår sociala identitet
Hur skulle du beskriva dig själv?
Intressen
Karaktärsdrag
Hur skulle andra beskriva dig?
För att, i sociologisk mening, besvara vem du är måste du se närmare på alla dina sociala relationer
rollteori

Dramaturgiskt perspektiv
För att övertyga publiken använder vi oss av
intrycksstyrning
.
markörer - vad vill jag att andra ska tycka om mig?
gester, sätt att prata, kläder

Den bakre regionen: lägger en roll åt sidan och klär oss i en annan.
I den bakre regionen kan vi leva utan krav på kostymer och masker.
Jfr främre och bakre region:
lärare
fotbollsspelare
Mikroperspektiv
i parken
Identitet - Hur skapas egentligen en människa? Hur blir vi de vi är?
s. 35
Individen och den skapade identiteten
Identitet och roller
Symboler i situationen
Tolka symboler
vara överens om dess betydelse
vad är det för bilmärke?
vad tycker NI om färgen?
Verkligheten upplevs aldrig objektivt
Vi uppfattar omvärlden olika, (perception)
Fotboll - överens om regler - vad händer annars?
Thomasteoremet
"If men define situations as real, they are real in their consequences".
Självuppfyllande profetia
Ständig interaktion -> förnyade uppfattningar
Krigande länder - ny information
Definition av situation
Roller
Människan får olika
roller
som är avgörande för hur vi är som individer
Position
- olika sociala positioner gentemot människor/grupper som omger dig (jfr status)
barn/förälder, elev/lärare, kompis/kompis fotbollsspelare/fotbollslaget
Roller
I sociala sammanhang möts man av förväntningar. Dessa måste uppfyllas för att man ska få behålla sin position.
Bryter du mot en förväntning? ->
Följd, konsekvens =
Sanktion
Ex: En elev förväntas...
Sanktion?
Ex: En i fotbollslaget förväntas...
Sanktion?
Ex: Förälder som vill vara kompis med sitt barn... Sanktion?

Roller
Varje människa har en uppsättning roller beroende på ens relationer.
Jfr skådespelare
Rollen uppstår när en position och en förväntning möts
Roll vs. position ->
Gentemot en roll finns en förväntan på hur man ska vara
Positionen talar inte om hur bra eller dålig man är
Roller
Genom våra roller (position + förväntan) förenas vi med samhället.
Genom socialisation skapas våra roller
Att förklara vad en människa är kan göras genom
rollteori
.
Vi är summan av våra relationer - vi är våra roller och genom dessa skapas vår identitet.
Vi identifierar oss och presenterar oss som våra roller - exempel.
Rollerna är en central del får vår självbild och identitet.
Roller
Man kan hamna i roller som man inte vill ha
Eleven som valt fel program
Chefen som vill vara med vid fikabordet
Fångad i en roll - behov av en roll
Vad händer om vi inte har någon roll?
Bikupa!
Roller
Att vara utan en roll kan ge oss frihet, men att ha en roll ger oss trygghet.
Förväntningar och sanktioner håller oss kvar i roller - det definierar vår identitet!
Märker hur stark social kraft är:
Världen är skapad av rollförväntningar.
I rollerna märker vi att vår omgivning påverkar vårt beteende.
Genom att vi accepterar våra roller och omvärldens förväntinngar skapas vår personlighet.
Roller
Vad händer om Johanna tröttnar på fotbollen eller behöver göra något annat en helg då det ska spelas match?
man vill inte svika
man skulle kunna bli utesluten och därmed förlora en del av sig själv
Jfr person som blir av med sitt jobb
Rollförlust
- Man tappar en roll - en del av sin identitet!
Jfr kärleksrelation - vad händer när man gör slut? Bikupa
Rollkonflikter
Om Johanna väljer att följa med familjen på semester sviker hon laget. Om hon stannar kvar med laget sviker hon familjen.
En
rollkonflikt
har uppstått!
Rollen som fotbollsspelare krockar med rollen som dotter.
Förväntningarna på rollerna står i konflikt.
Sanktioner?
Dramaturgiskt perspektiv
Ett sätt att tänka om roller är att jämföra socialt liv med en teater: Det dramaturgiska perspektivet.
Förklara
hur
vi spelar våra roller.
Specifik situation, kopplad till tid och rum =
Inramning -
jfr scen
Skolan, fotbollsplanen, Internet
Främre regionen: Här spelar vi våra roller. Vi vill vara trovärdiga (följa förväntningar)
Med vårt framträdande vill vi förmedla vår identitet!
Bikupa!
Är Internet en främre eller bakre region?
Varför?
Vilka roller kan framträda där?
Spegeljaget
Vi tolkar andras reaktioner på vad vi säger och gör.

Spegeljaget
Vi ser oss själva genom andras ögon.
Stämplingsteorin
När andra människor uppfattar oss och våra attribut sätter de etiketter på oss. Vi blir definierade av andra.
- S
tämplingsteorin
.

Goda resultat på prov = duktig elev
När en lärare stämplar dig som duktig upplever du dig själv som duktig
Om det inte går så bra kan det leda till att du känner dig inkompetent, dålig
upplevelsen att se sig själv som personen som gör fel kan gör att man gör allt sämre ifrån sig
Jfr kriminalitet

Gör en individanalys utifrån det dramturgiska perspektivet!
Leonardo DiCaprio/Emma Watson
Micke/Sue
Dig själv
1. Beskriv kort individens olika roller - minst tre!
2. Vad är inramningen för respektive roll?
- vad är främre och bakre region, var går gränserna?
3. Hur gör individen sina roller trovärdiga - intrycksstyrning?
4. När byter man roll? Hur fungerar det?
5. Finns en bakre region där individen kan vara helt med sig själv, utan att behöva förhålla sig till andra?

Georg Simmel
Den fjärde av sociologins klassiker?
Interaktion
- samhället består av interaktion och interaktionen binder samman människor.
Samället formas och utvecklas via interaktion mellan individer.
Växelverkan
- ömsesidigt beroende - individ vs. samhälle
- varken struktur eller handling viktigare
Individen bir till genom
församälleligande
en del av samhället genom en växelverkan mellan samh. och individ.
Ex: kultur - traditioner, sätt att hälsa, språkbruk, matskick och beteenden
Simmel -
Differentiering
Differentiering
- Uppdelning och specialisering. Präglade det moderna samhället.
Jfr Durkheim - Funktionalism och arbetsdelning!
Konsekvenser? Individualisering
Storstadsmänniskan - kapitalism, utåtriktad, rationell.
Landsbygdsmänniska - mindre ind. frihet,
inåtvänt liv, präglat av känslor.
Är människor på landet mer introverta och människor i storstaden mer extroverta?
Bikupa: Vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv utifrån rollteori?
- position, roll, förväntan, sanktion.
Identitet på nätet
Identiteten blir flytande, är inte längre beroende av den fysiska världen.
- nya spelregler och möjligheter
- konstruera oss själva
-
multipla identiteter
Full transcript