Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHİLİP CROSBY

No description
by

yasemin goralı

on 29 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHİLİP CROSBY

Crosby’nin Kalite Prensipleri
Crosby, kusur düzeyi çok yüksek olan işletmelerde sıfır hata amacına götürecek programlar oluşturmaları gerektiğini vurgular.
Crosby esas olarak kalitede önleyici tedbir deyimini ön plana çıkarmıştır.
Yönetimin kalitedeki sorumluluğunu ‘’ilk defa da’’ doğruyu yaparak kalite maliyetlerini önlemek, çalışanları güçlendirmek ve eğitim olarak ifade eder.
Crosby’e göre ‘’kalite şartlara uygunluktur’’ ve bunu sağlamak için de eğitim, azim ve uygulamaya taviz vermeden gerçekleştirmek gerekir.

PHİLİP B. CROSBY
Philip Crosby, geliştirdiği sıfır hata görüşüyle tanınmıştır.
Ona göre sistemlerin çoğunda çok fazla verimsizlik (kayıp) vardır. Sistemler kalite iyileştirme programları sayesinde verimsizlikten sağlayacağı tasarruflarla kendi kalite giderini karşılayabilir.
Crosby, işletmeler gerçekten isterlerse kalitesizliği ortadan kaldırabileceklerine inanır.

Crosby ve 14 Kalite Basamakları
Crosby’de Deming gibi 14 adımdan ve 4 prensipten bahseder. Crosby’e göre hataların önlenmesi başlı başına bir kalitedir.
Crosby’e göre kalitede 14 basamak şu şekilde toplanır:
Kaliteden yönetim sorumludur.
Kaliteyi geliştirecek ekip oluşturulmalıdır. Organizasyonda her departmanda kalite geliştirme çalışma grupları oluşturulmalıdır.
İşlerin ne kadar iyi yapıldığı ölçülmelidir.
Kalitenin maliyeti hesaplanmalıdır.
Kaliteye duyarlılık (farkındalık) yükseltilmelidir. Organizasyonda tüm çalışanlar arasında kalitenin geliştirilmesinin önemli ve gerekli olduğu bilinci yerleştirilmelidir.
Hatalar düzeltilmelidir.
Sıfır hata için plan yapılmalıdır.
Crosby ve 14 Kalite Basamakları
Kalite programı için elemanlar eğitilmelidir.
Yönetim kalitenin sorumluluğunu aldığı zaman sıfır hataya sahip olacaktır.
Amaçlar belirlenmelidir. Çalışanların gelişmeyi amaç edinmelerine yardımcı olunmalıdır.
Hata nedenleri aranmalıdır.
Kalite çalışan kişilere tanıtılmalıdır. Kalite geliştirme çalışmalarına katılanlar takdir edilmelidir.
Düzenli aralıklarla organizasyonda kalite geliştirme çalışmalarının gözden geçirilmesi ve iletişim sağlanması için bir Kalite Konseyi oluşturulmalıdır.
Kalite geliştirme çalışmalarının hiçbir zaman sona ermeyeceği bilincinin çalışanlar arasında yerleşmesi için organizasyonda yapılan çalışmalar tekrarlanmalıdır.
Deming ve Crosby’nin kaliteye bakışları
CROSBY'NİN YÖNETİM İLKELERİ
Crosby, ürün kalitesi ile ilgili düşüncelerini mutlak doğrular olarak adlandırdığı dört prensip üzerine yoğunlaştırır:
TANIMLAMA: Kalite ihtiyaçlara uygunluktur. Kalitenin sağlanabilmesi için müşteri beklentilerinin anlaşılması gerekir.
SİSTEM: Kalite sistem olarak hataları önlemelidir. Hataları önleme ise eğitim, disiplin ve liderlik ile sağlanabilir.
BAŞARI STANDARDI: Sıfır hatadır. Hatalar işletme tarafından tolere edilmemelidir.
ÖLÇÜM: Kalitenin ölçümü ‘’uygunsuzluğun’’ fiyatıdır. Yani kalite ölçümü kalitenin fiyatı olup hataları önlemeye yönelik alanlara yatırım yapılmalıdır.

PHİLİP B. CROSBY
''KALİTE SERBESTLİKTİR''
Crosby kaliteyi , “ihtiyaçların ne fazla ne de eksik değil tam olarak karşılanması gerektiği ve gerekliliklere ve şartlara uygunluk” olarak tanımlamaktadır.
Crosby’ye göre kalite ihtiyaca göre kullanımdır, ve gereksiz kullanım maliyetiyle değerlendirilir.
Kusurları ve israfı yok eden işletmelerin kötü kalitenin bedelinden kurtulacaklarına inanır.
Crosby, eski yöntemlerde gözden geçirme, test etme ile yapılan kalite yönetimi yerine kısaca önleyici tedbir deyimini ön plana çıkarmıştır. Crosby'nin felsefesinde istatistiki olarak kalite kabullerine yer yoktur.
DEMİNG JURAN VE CROSBY
Deming ve Juran "sıfır hata" standardını kabul etmezler. Juran kalitede "azalan verimler" kanununun geçerli oldugunu belirterek, bir seviyeden sonra kaliteyi iyileştirme maliyetinin çok daha masraflı olacağını belirtir. Deming ise "sıfır hata" kavramının iş gücünü hedeflediğini fakat işcilerin kaliteyi etkileme kabiliyetlerinin sınırlı olduğunu belirtir. Ayrıca, kalite kaybına yol açan sebeplerin daha çok yönetim tarafından kontrol edilebileceğini ekler.
Crosby ve Juran kalitenin maliyetini kalite ölçüm aracı olarak vurgularken Deming buna karşi çıkar. Deming'e göre tatmin olmamış müşterinin maliyetini belirlemek hemen hemen imkansızdır. Yönetimin görevi, çalışanların yardımı ile sistemi geliştirmektir. Deming ve Juran problemlerin %85'nin yönetim tarafından kontrol edilebileceğini belirtirler.
Kararlılık
Yürütme - yerine getirme
Crosby'nin geliştirdiği kalite iyileştirme süreci, uzun zaman alan bir plana göre uygulanması gereken bir yaşam biçmidir. Crosby kalie yönetiminin yerleşmesinde 4 aşamadan geçildiğini söylemiştir. Bu aşamalar:
BELİRSİZLİK DÖNEMİ: Yönetimin kalite hakkında bilgisinin olmadığı aşamadır.
BİLİNÇ DÖNEMİ: Yönetimin kalitenin önemini anlamaya başladığı aşamadır.
GEÇİŞ DÖNEMİ: Sürekli değişikliklerin yapıldığı aşamadır.
KESİNLİK DÖNEMİ: Kalite yönetiminin artık örgütün hayati bir parçası olduğu aşamadır.
CROSBY'NİN KALİTE YÖNETİMİ
Full transcript