Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Varför tar det så lång tid att integrera människor?

No description
by

Anki Förste

on 25 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Varför tar det så lång tid att integrera människor?

Varför tar det så lång tid att integrera människor?
Organisation
Hur organiserar vi integrationsenheten i Vansbro?
Etablerings- och bosättningssamordnare

Föreningsutvecklare
Arbetslivssamordnare
Boendechef
Ekonom
Integrationschef
Ekonomi
Kommunikation
Extern
Intern
Ekonomi
Vansbromodellen leder till;
Kommunikation
Utmaningar idag
För många schabloner och eftersöksmöjligheter
Resurskrävande återsöksprocesser
Varje sektor vill ha ”sin” del utan hänsyn till helheten
Utmaningar i det offentliga Sverige idag
Felaktig struktur på organisationen
Otydliga roller och sektortänk
Bristande mandat för integrationsarbetet
Kortsiktighet i kommunala verksamheter
Kostnader ”döljs”
Schabloner används felaktigt, ackumuleras inte upp
Inga nationella riktlinjer, kommuner hanterar t.ex. glappet som de själva vill
För hög ersättning för EKB samtidigt som den är osäker
Acceptans
Fakta istället för spekulation
ASYLFASEN
Ansvar Migrationsverket
Dagens situation
Kostsam och resurskrävande
Lösning
Ge kommunerna ansvaret för hela asylfasen
”GLAPP”
ABO – Ansvar Migrationsverket
Dagens situation
Lång väntan för individen
Lösning
Tydliggör roller, MV, AF, kommun
”GLAPP”
kommuner
Dagens situation
Stor andel självbosatta som plötsligt dyker upp
Lösning
Det kommunala glappet borde inte existera, men om det består måste saker göras i rätt ordning
ETABLERINGSFAS
Dagens situation
Otydliga roller efter etableringsreformen 2010
Lösning
Etableringsansvaret bör återföras till kommunen förutom utbetalningsdel som FK behåller
EFTER ETABLERINGSFAS
Dagens situation
Lejonparten går ut etableringsfasen utan jobb
Lösning
Inför en samlad trygghetsförsäkring utan kvalificeringstid
Asylfasen
”Glapp”
”Glapp”
Etableringsfas
Efter etableringsfas
Ledning och styrning
Ekonomiskt bistånd, ”glappet”
Personnummer, bankkonto, id-kort m.m.
Bostadsbidrag, hemutrustningslån m.m.
Säkerställa tak över huvudet
Länk mellan individer och myndigheter
Anmälan Samhällsorientering, SFI
Anmälan övriga skolformer för barn
Länk mellan kommunen, föreningslivet och volontärer
Fritidscheck
Föreningspott
Sexualundervisning
Sportotek
Mötesplats Vansbro
Simundervisning asylsökande
Länk mellan kommun, individer och AF
Praktikplatssamordning asylsökande
Sommarjobb alla ungdomar
Asylsvenska
Sommarskola
Samhällsinformation, t.ex. Mobilearn
Enhetschef HVB, stödboende och utsluss
Strategisk omvärldsbevakning, dagliga frågor
Ekonomi-, personal- och individärenden
Återsök för alla kommunala verksamheter
Löpande redovisning
Budget och uppföljning
Verksamhetsutveckling
Projektansökningar
Uppföljning och kvalitetssäkring
Kraftigt minskade kostnader i kommunens samtliga verksamheter
Synliggör intäkter och kostnader
Synliggör utmaningar och möjligheter
Inga planeringsförutsättningar för kommunerna och civilsamhället
Flyttkaursell motverkar integration
Bristande kommunikation
Bristande information från MV till individerna
Migrationsverket ”lägger beslag” på lägenheter i asylfas
Låg dagsersättning till asylsökande
”Busskort”
Kommunerna agerar bank åt staten
Förändringar i Socialtjänstlagen behövs
Individen får ingen hjälp inför etableringen
Vid anvisning bör kommunerna få information om antal hushåll samt ålder på individerna, istället för ett kommuntal
Anvisningsmodellen i sig felaktig då den utgår från 70 procent självbosatta
Bristande kommunikation mellan myndigheter (även kommunen)
Bristande information till individ inför anvisning
Lös ovannämnda
Fördröjning utbetalning från myndigheter, efterskott och eftersläp
Otydlig arbetsfördelning kommun/AF, vem söker bostadsbidrag/hemutrustningslån?
Kommunen bestraffas när AF missar i sitt uppdrag (ek bistånd)
25-procentsprincipen
Den lokala överenskommelsen med AF följs inte
Intressekonflikter
För många olika typer av bidrag till arbetsgivare
Stelbent SFI
Ej obligatorisk samhällsinformation
Ej statlig myndighet för validering av gymnasiekompetens
Ojämlikhet, t.ex. singlar som delar boende
Singelhushåll har sämre ekonomi i kombination med högre overheadkostnad
För många ersättningar som staplas upp på varandra, ej incitament att börja jobba
Obligatorisk samhällsinformation
Nationell myndighet för validering av gymnasiekompetens
Ny modell av SFI – ”Från Nyanländ till Nyanställd”
Nytt ersättningssystem till individen
Ett bidrag till potentiell arbetsgivare
Sju av tio slutför inte SFI
Låga förvärvsfrekvenstal för utrikesfödda, i synnerhet kvinnor
För lågt aktivitetsbidrag, individen hamnar under försörjningsnormen
Höga kostnader för vuxenutbildning
Höga kostnader för alla arbetsmarknadspolitiska program, både kommunala och statliga
Höga kostnader för försörjningsstöd
Höga kostnader för utanförskapet
Framtida utmaningar utöver ovanämnda
Skyhöga kostnader för äldreförsörjningsstöd
Låt kommunerna slippa ta ansvaret
Låt människor slippa hamna mellan stolarna
Öka incitamenten till egen försörjning
1. Samhällsinformation
2. SFI A+B+C+D
3. Yrkessvenska
4. Yrkesvux
Exit 1 Undersköterska
Exit 2 Industri
Exit 3 Handel
Exit 4 Företagande
5. Praktik
6. Jobb
Från nyanländ till nyanställd
Full transcript