Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bibelen

No description
by

Karoline Johnsen

on 5 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bibelen

Det gamle testamente
39 bøker
skrevet på hebraisk
felles med jødedommen (Tanak)
pakten mellom Gud og jødene


Det nye testamente:
27 bøker
skrevet på gresk
pakten mellom Gud og alle mennesker
Bibel = bøker

En samling av mange bøker (66 stk.)

To hoveddeler
Det gamle testamente
Det nye testamente

Verdens mest solgte bok

Flere forfattere, mange ukjente
Hva er Bibelen?
Hvordan finne frem i Bibelen?
http://www.bibel.no/Nettbibelen

Skriftene i Bibelen
Hva inneholder Bibelen?
Bibelen
Det gamle testamente
Det nye testamente
Dikt og poesi
Visdomsord og ordtak
Fortellinger og historie
Brev
Lovtekster
Mange
ulike sjangre
Mål for timene:
kunne fortelle hva slags bok Bibelen er, og noe av hva den inneholder

kjenne til forholdet mellom GT og NT

vite hvordan Bibelen er bygget opp, og hvordan man finner frem i den

kjenne til de ulike typene skrifter i Bibelen

kunne forklare hva en profet er

kunne fortelle om noen av profetene i Bibelen, tiden de levde i, deres budskap og betydning.
Hva er forholdet mellom disse to?
GT og NT
GT lover frelse. Kristne mener Jesus er frelseren. Det er han det blir varslet om i GT.
Jødene tror ikke på Jesus som Messias, og ikke på en ny pakt med Gud (NT).
Nye regler for troen i NT. Eks. spiseregler og omskjæring
Jesus er en profet i Islam, men mener at innholdet er forandret. Gud sendte derfor Muhammad.
Jøder og kristne er "bokas folk" .
Inndeling:

GT og NT

Ulike skrifter/bøker, f.eks.
Første Mosebok =
1 Mos
Salomos ordspråk =
Ordsp
Evangeliet etter Lukas =
Luk
Paulus brev til romerne =
Rom

Kapitler
markert med store tall

Vers
deler av teksten (setninger)

Eks. Luk 12,4
GT:

5 Mosebøker

12 Historiske bøker

6 Poetiske bøker

16 Profetbøker
NT:

4 Evangelier

Apostlenes gjerninger

13 Paulusbrev

8 Andre brev

Johannes åpenbaring
Hva er en profet?
En "
utroper
"
En som forkynner/taler

De hadde et
budskap
fra Gud og ville påvirke samfunnet

Finnes i mange religioner, bl.a. kristendommen, jødedommen og islam.
Moses, Jesus og Muhammad
Profetiske bøker i Bibelen
Fire store profeter:
Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel
Tolv små profeter:
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahmun, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja og Malaki
Profetene i Det gamle testamente
Domsprofetene
Profetenes budskap
Protest
Dom
Advarsel
Håp
Profetene i det gamle Israel
900-t til 500-t f.Kr. - en periode med mye krig og problemer
Profeter gav ofte
råd
til konger og herskere
Eks. Historien om Natan og Kong David
Protesterte mot forholdene i samfunnet
Domsprofetene protesterte mot:
Klasseskille
Fattigdom
Urettferdighet
MEN mange profeter var
kritiske
til
herskerne og deres styre
Eks. Elia og Elisja
Overgrep
Forskjeller mellom
fattig/rik
Vold
Urett
Gud ville
dømme
denne ulydigheten med f.eks. invasjoner og katastrofer
Møtte motstand, ble upopulære, fenglset og forfulgt
Den andre Jesaja - Trøsteboka
Jødene var i eksil i Babylon 586 f.Kr. Jerusalem i ruiner.
Håp
og trøst: Gud ville redde
dem.
Jesajas bok inneholder flere
profeter
539 f.Kr. erobres Babylon. Jødene får dra hjem. Templet i Jerusalem bygges opp.
Jeremia
Skriftprofetene = profetene med egne
skrifter i Bibelen
Amos
Jesaja
Hosea
Mika
Jeremia
Kom med advarsler, men ble ikke hørt av konger eller folket
Forfulgt, fenglset og latterliggjort
Avgudsdyrkelse
Ønsket egentlig ikke å være profet
MEN katastrofene kom. Profetene fikk rett!
Undertrykkelse
.
Det han har profetert begynner å skje
- Jerusalem faller
Inneholder også profetier som kristne tolker som Messias
Noen skrifter/profetier lover en ny tid
- et håp om Messias
Full transcript